Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam , 17 januari 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Jeugddetentie na steken in de borst in De Pijp

11 januari - Een 18-jarige man is veroordeeld tot 200 dagen jeugddetentie waarvan 125 dagen voorwaardelijk omdat hij op 22 augustus 2021 in De Pijp een man met een mes in zijn borst stak toen die een ruzie probeerde te sussen. Ook moet hij ruim 2.500 euro schadevergoeding betalen. Gelukkig hield het slachtoffer er slechts een kleine verwonding aan over maar dat is niet aan de 18-jarige man te danken. Door in de borst te steken was het overlijdensrisico reëel. Poging doodslag is daarom bewezen. Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat de 18-jarige man ADHD en een gedragsstoornis heeft. De rechtbank neemt daarom het advies over hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en jeugdstrafrecht toe te passen. Als bijzondere voorwaarden moet hij zich onder meer ambulant laten begeleiden door een forensische ggz-instelling.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:71

Straf - Drugsbezit beboet, vrijspraak poging ontploffing te creëren

14 januari - Een 50-jarige man moet 750 euro boete betalen omdat hij op 11 juli 2021 thuis in Amsterdam-Centrum onder meer 13 xtc-pillen en 1,45 gram metamfetamine bezat. Van de poging een ontploffing te veroorzaken is hij vrijgesproken. Hij verklaarde dat hij toen in de war was, het leven beu was en een drugsoverdosis wilde nemen. Het opendraaien van gaspitten herinnert hij zich niet, wel dat hij 112 belde en sirenes hoorde. Of de gaskraan achter het fornuis dicht was, zoals de man verklaarde, is niet onderzocht. Op basis van het dossier kan de rechtbank daarom niet vaststellen of een gevaarlijke situatie is ontstaan en of de man een begin van uitvoering gaf aan een ontploffing veroorzaken.

Lees de vooledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:77

Bestuur - Ara’s mogen in de openbare ruimte blijven vliegen

23 december - De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is terecht niet handhavend opgetreden tegen een man die zijn vogels, de ara’s Charlie en Vinny, iedere dag één tot twee uur ‘uitlaat’ door ze in de (Haagse) openbare ruimte te laten (rond)vliegen. De vogels keren op commando terug en dragen ook een gps-tracker. Het verbod op het ‘uitzetten’, in de zin van het in de natuur brengen van dieren, in de Wet natuurbescherming is daarom niet overtreden. De stichting Platform Stop invasieve exoten vangt dus bot.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7848

Bestuur - Onduidelijk wanneer bericht in Berichtenbox UWV stond

7 januari - Het UWV heeft het bezwaarschrift van een man tegen het afwijzen van zijn WW-uitkering ten onrechte als te laat ingediend beschouwd. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. Het UWV kan namelijk niet bewijzen wanneer het – uitsluitend – digitaal genomen besluit in de Berichtenbox van de man op Mijn UWV is geplaatst. Het UWV heeft de man hierover niet per e-mail geïnformeerd. Daarom is de wettelijke termijn van zes weken om bezwaar te maken, pas gaan lopen nadat de man van het besluit kennis had genomen. Het bezwaarschrift is binnen die termijn ontvangen dus mocht het UWV dit niet afwijzen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:83

Kanton - Incasso huurachterstand onzorgvuldig: proceskosten afgewezen

30 december - Een huurder in Amsterdam-West moet 471 euro aan huurachterstand en buitengerechtelijke kosten (85,50 euro) betalen, maar hoeft geen proceskosten te betalen, omdat deze onnodig gemaakt zijn. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Omdat de huurder altijd aan het einde van de maand betaalt, ontstaat telkens een maand huurachterstand. Verhuurder heeft niet geprobeerd dit op te lossen door bijvoorbeeld een betalingsregeling voor die achterstallige maand af te spreken. Van een verhuurder en haar gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat de incasso ter hand wordt genomen met oog voor de omstandigheden van het geval en conform de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid. Zo moet worden voorkomen dat mensen die het al niet breed hebben door onnodig hoge proceskosten verder in de problemen raken. De verhuurder hield daarmee onvoldoende rekening door enkel aanmaningsbrieven te sturen en geen contact op te nemen met de huurder om een oplossing voor het achteraf betalen van de huur te vinden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7823

Kanton - Geen extra brandveiligheidseisen: kattenluikje mag blijven

30 december - De verhuurder van de derde verdieping van een pand in Amsterdam-Oost die eiste dat de huurder, die ook twee van de vier ruimtes op de vierde verdieping in gebruik heeft, het kattenluikje uit de toegangsdeur naar zijn woning haalt, vangt bot. Anders dan de verhuurder aanvoert oordeelt de kantonrechter dat voor de woningtoegangsdeur op de derde verdieping geen speciale brandwerende eisen gelden. De derde en de vierde verdieping vormen één brandcompartiment, aangezien het gebruik dat de verhuurder van twee ruimtes op de vierde verdieping maakt, voor de beoordeling van de brandveiligheid niet kan worden beschouwd als bewoning.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7730
ECLI:NL:RBAMS:2021:7742

Civiel - WOL-oprichter moet openheid geven over miljoenendeal

5 januari - De oprichter van World Online (WOL) moet twee ex-directeuren openheid geven over een schikking met een investeringsbedrijf en anders een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Na WOL’s mislukte beursgang in 2000 claimde de oprichter bij het investeringsbedrijf ruim 182 miljoen euro aan schadevergoeding en procedeerde daarover via een stichting. De oprichter en de ex-directeuren hadden afgesproken de opbrengst onderling te verdelen. In 2020 las het duo echter in de krant dat de rechtszaak buiten hen om geschikt was voor 11 miljoen euro. Zij willen alsnog hun deel van de afgesproken vergoeding. In eerdere kort gedingen was de stichting al veroordeeld om inzage te geven in de schikking, maar dat leidde tot niets. Daarom is nu de WOL-oprichter gedagvaard. Deze beschuldigt het duo van vervalsing van (haar handtekening onder) de verdelingsovereenkomst, maar daar gaat de rechter niet in mee.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:96

Civiel - Te weinig bewijs voor Heinekenaandelen als verjaarscadeau

12 januari - Heineken hoeft een man niet te erkennen als eigenaar van aandelen in de vennootschap van het bedrijf. De man zei dat hij de aandelen in 1978, voor zijn elfde verjaardag, van zijn moeder had gekregen. De aandelen hadden op dat moment een beurswaarde van 1 miljoen gulden. De wet bepaalt dat de man moet worden vermoed de eigenaar van de aandelen te zijn. De rechtbank oordeelt dat Heineken dit vermoeden zo heeft weerlegd dat de man zijn eigendom nader moet bewijzen. Hij heeft volgens de rechtbank echter te weinig naar voren gebracht om tot het leveren van bewijs te worden toegelaten. Zo acht de rechtbank, gelet ook op de overige omstandigheden van de zaak, het ongeloofwaardig dat de man de aandelen voor zijn verjaardag van zijn moeder heeft gekregen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:13

Uitspraken