Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 17 juni 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - 2 jaar naar inrichting voor veelplegers

12 juni - Een 59-jarige man die in februari 2019 een pinapparaat vernielde bij een tankstation in Amsterdam-Centrum is veroordeeld tot een zogenoemde ISD-maatregel van 2 jaar. In een ISD, dat staat voor inrichting voor stelselmatige daders, worden veelplegers behandeld. De rechtbank weegt mee dat het recidiverisico volgens de reclassering hoog is en dat de man zijn gedrag niet lijkt te willen aanpassen: er zijn de afgelopen vijf jaar voor meer dan tien misdrijven processen-verbaal tegen hem opgemaakt. De maatregel dient allereerst om de maatschappij tegen hem te beschermen. Zolang de maatregel duurt, kan hij immers geen delicten plegen. Binnen de ISD-maatregel krijgt de man opnieuw de kans te veranderen en te bouwen aan een bestaan zonder delicten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4147

Straf - Celstraf voor mishandeling en bedreiging

14 juni - Een 30-jarige man krijgt 5 maanden gevangenisstraf onder meer omdat hij op 4 februari 2019 in Amsterdam een man mishandelde en bedreigde. Hij worstelde met hem en maakte schietende bewegingen met zijn hand terwijl hij zei: ‘Ik maak je van kant’. De 30-jarige man is daarnaast veroordeeld omdat hij MDMA en een revolver in zijn bezit had. De rechtbank heeft de indruk dat er agressieproblemen spelen bij de man. Omdat hij echter afwijzend staat tegenover de reclassering en een verplichte behandeling op dit moment niet passend is, veroordeelt de rechtbank de man alleen tot gevangenisstraf.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4245

Bestuur - Geen vestiging Five Guys in Centrum

7 juni - Het Amerikaanse restaurant Five Guys mag geen vestiging openen in het centrum van Amsterdam. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Volgens de voorzieningenrechter heeft de burgemeester Five Guys terecht aangemerkt als fastfoodrestaurant. Op de beoogde locatie zijn volgens het bestemmingsplan geen fastfoodrestaurants toegestaan. Het menu van Five Guys bestaat voornamelijk uit hotdogs, hamburgers, friet en frisdrank. Ook na aanpassingen in het concept, zoals het gebruik van duurzaam servies en het uitserveren van de bestelling aan tafel, is het restaurant een fastfoodrestaurant gebleven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4242

Bestuur - Minimumcompensatie volgens internationaal arbeidsrecht

12 juni - Het is niet in strijd met internationaal arbeidsrecht dat een loodgieter die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, geen Ziektewetuitkering krijgt. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het internationaal arbeidsrecht bepaalt dat er een proportionele voorziening moet zijn voor inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeval of beroepsziekte. In Nederland krijgt men bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid geen Ziektewetuitkering, maar moet men eventueel een beroep doen op de Participatiewet. Naar het oordeel van de rechtbank biedt de Participatiewet een (minimum)compensatie die voldoet aan het internationaal arbeidsrecht. Dat een uitkering op grond van de Participatiewet een ander karakter heeft dan sociale verzekeringen maakt dat niet anders.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4120

Kanton - Ex-aannemer moet betalen na beschadiging riool

6 juni - De eigenaar van een bouwbedrijf moet een belangenvereniging (VvE) in Osdorp ruim 2400 euro aan onderzoeks- en herstelkosten betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De aannemer erkende uiteindelijk dat hij in 2012 een zuil op de grond van een bewoner heeft geplaatst. Daardoor is het riool onder de zuil beschadigd. In 2016 is ontdekt dat het riool door het gewicht van de zuil is gebroken waardoor water wegliep en grond meevoerde. De aannemer heeft niet aangetoond dat de bewoner als opdrachtgever zelf de veroorzaker is van de ontstane schade. De VvE is eigenaar van het riool en betaalde de onderzoeks- en herstelkosten. Die mag zij verhalen op de aannemer.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4085

Kanton - Kapsalon kost huurster haar woning

11 juni - De huurster van een woning in de Jordaan moet de woning verlaten omdat daar tegen de regels een kapsalon was gevestigd. Daarmee hield zij zich niet aan haar verplichtingen als huurster. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Toen medewerkers van verhuurder Eigen Haard de woning in januari 2019 bezochten, troffen zij er kaptafels, droogkappen en een kapster aan, waarover ook al door de omwonenden was verklaard. Volgens de huurster was dit voor een meidenavond maar dat heeft zij op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. Zij mag de uitkomst van een eventuele bodemprocedure niet in de woning afwachten, omdat op basis van het beschikbare feitenmateriaal aannemelijk is geworden dat de huurovereenkomst zal worden ontbonden. Het belang van de verhuurder dat die sociale huurwoning spoedig beschikbaar komt voor een nieuwe huurder weegt zwaarder dan het belang van huurster.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4087

Civiel - Aanbrengprovisie niet afhankelijk van bouw woningen

12 juni - Een vastgoedbedrijf uit Amsterdam-Zuid moet aan een vastgoedbedrijf uit Sloterdijk 360.000 euro aan zogenoemde aanbrengprovisie betalen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De twee bedrijven hadden afgesproken dat het bedrijf uit Zuid dit bedrag was verschuldigd als een terrein in Haarlem in de verkoopprocedure aan haar werd gegund. Toen dit inderdaad het geval bleek, weigerde het bedrijf uit Zuid om het afgesproken bedrag te betalen. Zij meende namelijk dat ze geen aanbrengprovisie, maar een projectvergoeding hadden afgesproken. De projectvergoeding, die zou bestaan uit een deel van de opbrengst van de ontwikkeling van het terrein door de bouw van woningen, was naar haar mening niet verschuldigd omdat de woningen wegens economische redenen nooit zijn gebouwd. De rechtbank volgde dit standpunt niet en oordeelde dat de beide bedrijven overeen zijn gekomen dat het bedrijf uit Zuid inderdaad een aanbrengprovisie van 360.000 euro moest betalen bij gunning van het terrein en niet pas na de realisatie van woningen op dat terrein.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4244

Civiel - We are here leden moeten Uilenstede verlaten

13 juni - Het Openbaar ministerie (OM) mag de leden van de “We are here” groep (uitgeprocedeerde asielzoekers) ontruimen uit de door hen gekraakte woning op Uilenstede. Het OM had laten weten tot ontruiming over te zullen gaan, nadat de eigenaar begin april aangifte had gedaan van huisvredebreuk. De krakers probeerden dat bij de voorzieningenrechter te voorkomen. Zij beriepen zich op een regeling met de huiseigenaar op basis waarvan zij tot 31 juli 2019 in de woning zouden mogen blijven. De rechter oordeelt echter dat die regeling niet daadwerkelijk tot stand is gekomen, omdat de krakers de door de eigenaar gestelde voorwaarden niet hadden geaccepteerd. Ook het argument van de krakers dat hun belang zwaarder moet wegen dan dat van de eigenaar volgt de rechter niet. De vordering van de krakers wordt afgewezen en hiermee staat het aan het OM vrij tot ontruiming over te gaan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:4243

Uitspraken