Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 19 juli 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we van ieder rechtsgebied een aantal belangrijke en opvallende zaken.

Straf - Celstraf na oplichting en pogingen ertoe met coronasubsidies

15 juli - Een 26-jarige man is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk. In 2020 heeft hij  voor ruim  94.000 euro overheidsinstanties opgelicht. Als directeur van een bv was hij betrokken bij een onjuiste aangifte omzetbelasting waardoor de belastingdienst 100.000 euro aan voorbelasting heeft betaald. Daarnaast heeft hij nog pogingen ondernomen de overheid op te lichten voor een bedrag van in totaal meer dan 3.000.000 euro. Hij diende onterechte aanvragen in voor landelijke subsidieregelingen. Een groot deel van die subsidieaanvragen was COVID-19 gerelateerd. Hij maakte hierdoor misbruik van hulp die bedoeld was voor getroffen ondernemers en sportverenigingen die het als gevolg van de pandemie financieel zwaar hadden. Ook probeerde hij zorgbonussen te krijgen die bedoeld waren voor het zorgpersoneel dat harder en langer moest werken. Verder heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen van een deel van  de opbrengst.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3693

Straf - Jeugddetentie en taakstraf voor gewapende overval

Een 21-jarige man is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie waarvan 5 maanden voorwaardelijk en 150 uur taakstraf omdat hij op 12 januari 2021 in Amsterdam samen met een ander een gewapende overval pleegde waarbij een auto met lachgasflessen erin werd buitgemaakt. Ook bezat hij een seinpistool en stal benzine. Bovendien vertoonde hij levensgevaarlijk rijgedrag door langdurig te hard en slingerend te rijden, wegafzettingen te negeren waarbij hij objecten raakte, terwijl wegwerkzaamheden werden uitgevoerd en hij probeerde te ontkomen aan de politie. Ook verliet hij in november 2019 de plaats van een ongeval. Uit het psychologisch rapport blijkt dat hij een lichte autismestoornis heeft en moeite heeft de gevolgen van zijn daden te overzien. Een pedagogische aanpak en gezinsgerichte hulpverlening wordt van belang geacht. Onder meer daarom neemt de rechtbank het advies over jeugdstrafrecht toe te passen. Ook moet hij 1.500 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3694

Bestuur - Grondeigenaar moet aanleg hoogspanningslijn gedogen

14 juli - De minister van Infrastructuur en Waterstaat mocht een grondeigenaar verplichten de aanleg en het behoud van een ondergrondse150 kV-hoogspanningsverbinding op zijn landbouwgrond te gedogen. Als beheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk is TenneT verantwoordelijk voor de ongestoorde werking van het elektriciteitsnet. Om dit ook in de toekomst te waarborgen heeft TenneT met de grondeigenaar onderhandeld over de vestiging van een opstalrecht op zijn perceel om een hoogspanningsverbinding aan te leggen en in stand te houden. Deze onderhandelingen hebben niet tot overeenstemming geleid, vooral omdat de grondeigenaar zich verzet tegen de voorwaarde van TenneT dat een opstalrecht voor onbepaalde tijd geldt. De rechtbank oordeelt dat een opstalrecht voor onbepaalde tijd niet onredelijk is, vooral omdat TenneT handelt in het algemeen belang en dit boven het individuele belang van de grondeigenaar mag worden gesteld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3655

Gemeente mocht huis Etty Hillesum als monument aanwijzen

14 juli - De gemeente Amsterdam mocht het voormalig woonhuis van schijfster Etty Hillesum als gemeentelijk monument aanwijzen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De gemeente vindt het pand, dat oorspronkelijk is gebouwd als voormalige koetshouderij met paardenstal, van belang voor de stad Amsterdam. Het pand heeft naast stedenbouwkundige waarde, ook cultuurhistorische waarde en is verder uniek in zijn soort. De rechtbank vind dat de gemeente de waarde voor de stad goed heeft onderbouwd. De gemeente mocht ook het algemeen belang dat het pand als monument wordt aangewezen boven het belang van de eigenaresse van het pand stellen, die het pand wilde slopen om het vervolgens met een extra verdieping te herbouwen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3654

Kanton - Huurder die overlast veroorzaakte, mag voorlopig blijven

2 juli - Een huurder met een flink alcoholprobleem die regelmatig, maar niet dagelijks overlast veroorzaakte, hoeft voorlopig niet te vertrekken uit zijn woning. Dat heeft de kantonrechter in kort geding bepaald. De verhuurder eiste ontruiming omdat de huurder al lang dreigt en overlast veroorzaakt. De kantonrechter wijst de vordering echter af omdat er op dit moment geen sprake is van een spoedeisend belang omdat de huurder 8 weken is opgenomen in een instelling om zijn problemen te behandelen. Bovendien zijn er geen incidenten in de woning geweest sinds de dagvaarding is uitgebracht. Ook weegt mee dat een beslissing over ontruiming verregaande consequenties heeft. Die beslissing kan altijd alsnog in een bodemprocedure worden genomen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3585

Kanton - Hotel aansprakelijk voor schade huurders door bedwantsen

8 juli - Een hotel moet ruim 8.000 euro schade vergoeden die huurders opliepen doordat zij onbewust bedwantsen meenamen naar hun nieuwbouwwoning nadat zij tussen april en juni 2020 in een hotelappartement verbleven waar bedwantsen bleken te zijn. De kantonrechter oordeelt dat het hotel aansprakelijk is voor de schade omdat het naliet de huurders over die parasitaire insecten te informeren nadat een gast in het naastgelegen hotelappartement in Amsterdam daarvoor klaagde. Omdat het hotel eerder in beide hotelappartementen meermaals leed onder bedwantsen en die door één bedrijf had laten bestrijden, had het hotel moeten nagaan of ook in het andere appartement bedwantsen waren. Het hotel wist immers hoe hardnekkig bedwantsen zijn. Doordat het hotel de huurders niet heeft gewaarschuwd en op bedwantsen heeft gecontroleerd, moesten zij kosten maken om de bedwantsen in hun nieuwe woning te bestrijden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3587

Civiel - ‘Monsieur Cannibale’ geen auteursrechtinbreuk

14 juli - De Efteling pleegde geen auteursrechtinbreuk door het jarenlange gebruik van het nummer ‘Monsieur Cannibale’ voor de gelijknamige Efteling-attractie. Dat heeft de rechtbank beslist. De Efteling had een licentie bij Buma/Stemra. Volgens de muziekuitgever van het nummer kon het attractiepark daarmee niet volstaan omdat de muziek was ‘gesynchroniseerd’ met de attractie, maar de rechtbank gaat daarin niet mee. Ook wilde de uitgever dat de Efteling dit nummer niet meer zou gebruiken omdat een deel van het publiek de attractie ziet als uiting van racisme. Die eis wordt ook afgewezen. De rechtbank is niet overtuigd dat de attractie de reputatie van de makers van het nummer heeft geschaad. Toch liet de Efteling ook steken vallen door zonder toestemming compilatie-cd’s met het nummer te produceren en een bewerking ervan te maken voor een watershow. De Efteling moet dit gebruik van het nummer staken en hiervoor een schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3619

​Civiel - Geen rectificatie rapport toezichthouders

15 juli - De voorzieningenrechter wijst de vordering van twee studenten tot rectificatie van een door toezichthouders opgemaakt rapport af. De toezichthouders troffen bij een onaangekondigd huisbezoek een derde student aan, terwijl er geen vergunning voor is. De gemeente heeft op basis van het rapport een voornemen tot de oplegging van een dwangsom/boete aangezegd. Volgens de huurders verbleef de derde student daar tijdelijk. Omdat in het huurcontract staat dat de verhuurder eventuele boetes aan de studenten kan doorschuiven, vorderden zij rectificatie van het rapport. De voorzieningenrechter overweegt onder meer dat het een voornemen van de gemeente is en dat ook de bezwaren van de studenten worden meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit tegen de verhuurder. Ook leent een kort geding zich niet voor de beoordeling of het rapport al dan niet feitelijk juist is, nu het het woord van de studenten tegenover de toezichthouders is. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3695

Uitspraken