Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 19 november 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied

Straf - Taak- en celstraf voor gewelddadige diefstal

14 november - Een 35-jarige man krijgt een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 77 dagen waarvan 66 voorwaardelijk omdat hij op 19 augustus van dit jaar een gewelddadige diefstal pleegde in de Marnixstraat in Amsterdam. Ook moet hij ruim 600 euro schadevergoeding betalen. De man bestal het slachtoffer van ruim 1700 euro en stompte tegen zijn hoofd. Hierdoor viel het slachtoffer hard en verloor tijdelijk zijn bewustzijn. De rechtbank neemt de man zijn gedrag zeer kwalijk. Zelfs al had het slachtoffer de man zoals die stelde bij poker belazerd dan nog mocht hij niet zo reageren. Als bijzondere voorwaarden moet de man zich melden bij de reclassering en meewerken aan schuldhulpverlening.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8120

Straf - Celstraf na schending ambtsgeheim

15 november - Een 42-jarige vrouw krijgt 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 voorwaardelijk omdat zij als medewerker van de afdeling Immigratie en Naturalisatie van de gemeente Amsterdam meermaals haar ambtsgeheim schond en documenten verduisterde. Op verzoek van haar toenmalige partner raadpleegde zij tussen april 2014 en april 2016 vertrouwelijke persoonsgegevens in de gemeentelijke digitale systemen. Daar maakte zij kopieën van, die zij vervolgens aan haar partner gaf. Het ging onder meer om kopieën van paspoorten. Met de gegevens is daarna op grote schaal gefraudeerd met onder andere creditcards en betaalpassen. De getroffen burgers zijn door de fraude ernstig gedupeerd. De vrouw heeft met haar handelen bovendien het vertrouwen van de samenleving in het functioneren van een overheidsinstantie geschonden. Dit rekent de rechtbank haar zwaar aan. De samenleving moet er immers op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8137

Bestuur - Vertrek van twee jonge kinderen naar Ghana uitgesteld

13 november - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet twee jonge Ghanese kinderen uitstel van vertrek naar Ghana verlenen vanwege hun medische gezondheidssituatie. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Beide kinderen hebben een aangeboren enzymafwijking die maakt dat als zij worden blootgesteld aan verkeerde voedingsmiddelen, medicijnen of stress, zich een massale bloedafbraak kan ontwikkelen. In het uiterste geval zijn zij dan aangewezen op een levensreddende bloedtransfusie. Gebleken is dat er in het verleden bevoorradingsproblemen met donorbloed zijn geweest in Ghana. De rechtbank heeft de IND in een eerdere gedane uitspraak in deze zaak, de opdracht gegeven te controleren of mogelijke bevoorradingsproblemen bij de adviezen van het Bureau Medische Advisering (BMA) zijn betrokken. De IND heeft zich niet gehouden aan deze opdracht. Binnen vier weken moet de IND een nieuw besluit nemen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8182

Bestuur - Milieuzone voor brom- en snorfietsen blijft

13 november - De gemeente mocht voor de gehele bebouwde kom in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren en – in het verlengde daarvan – om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van (andere) verkeersdeelnemers te voorkomen. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. In deze milieuzone mogen brom- of snorfietsen die voor het eerst in 2010 of eerder in gebruik zijn genomen, vanaf 1 januari 2018 niet langer worden gebruikt. De rechtbank oordeelt dat de gemeente bevoegd is om dit in te stellen en het nut hiervan deugdelijk met rapporten heeft onderbouwd. Daarnaast worden brom- of snorfietseigenaren niet onevenredig hard door deze maatregel geraakt. Zo kan er om een ontheffing worden gevraagd, kan deels met subsidie worden overgestapt op schoner vervoer en is de maatregel ver van tevoren aangekondigd. De milieuzone in de huidige vorm mag dus in stand blijven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8175

Kanton - Gratis service makelaar

12 november - Een man hoeft de makelaar die hem hielp bij de aankoop van een appartement in Amsterdam-Centrum geen courtage te betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De man had deze makelaar al een verkoopopdracht voor zijn woning aan de Keizersgracht gegeven en dacht dat deze werkzaamheden daaronder vielen. Nu de makelaar hem niet op extra kosten heeft gewezen, terwijl de makelaar zelf zijn hulp aanbood en de werkzaamheden naar zich toetrok, mocht de man ervan uitgaan dat de makelaar deze service gratis aanbood. Uiteindelijk heeft de man de verkoopopdracht ingetrokken omdat het pand na drie maanden nog niet was verkocht.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8122

Kanton - Passagier met vertraging vangt bot

13 november - Luchtvaartmaatschappij KLM hoeft een passagier wiens vlucht vanuit Dubai naar Amsterdam ruim 4 uur was vertraagd geen compensatie te betalen. Er was namelijk sprake van een uitzonderlijke situatie. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. Het vliegtuig moest tijdens een voorafgaande vlucht uitwijken naar Sharjah, omdat het van de luchtverkeersleiding in Dubai daar niet mocht landen vanwege het slechte weer. Vanwege het landingsverbod kan KLM zich beroepen op buitengewone omstandigheden voor de daaropvolgende vlucht. Anders dan de passagier stelde, had KLM genoeg gedaan om vertraging te voorkomen oordeelt de rechter. Ook bleek uit niets dat KLM van tevoren van het landingsverbod wist.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8124

Civiel - Geen 29 miljoen voor investeerder

14 november - Financiële dienstverlener Delta Lloyd hoeft de op Malta gevestigde Investeringsmaatschappij Lioncross geen zogeheten verbrekingsvergoeding van ruim 29 miljoen dollar te betalen. Sterker: omdat Lioncross misbruik van recht heeft gemaakt door vervalste stukken in het geding te brengen, moet het de volledige proceskosten van Delta Lloyd van bijna 2 ton vergoeden. Dat heeft de rechter bepaald. Lioncross startte een proces tegen Delta Lloyd omdat die in 2014 de herstructurering van het beleggingsvehikel OFNL tegenhield. Lioncross (dat samen met Delta Lloyd financiële belangen had in OFNL en dus schade leed nadat OFNL failliet ging) stelde dat Delta Lloyd eerder juist afspraken had gemaakt om OFNL niet failliet te laten gaan. Voor die bewering heeft Lioncross geen bewijs kunnen aanvoeren, oordeelt de rechtbank: de e-mails en overeenkomsten die Lioncross aan de rechtbank daartoe overhandigde, zijn vervalst.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8139

Civiel - Notaris moet meewerken aan onderzoek

14 november - Een Amsterdamse notaris moet meewerken aan een deskundigenonderzoek naar de authenticiteit van een aandeelhouders-besluit dat deel uitmaakt van een leveringsakte die zij heeft opgemaakt. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. In het besluit is een overeenkomst tot verkoop van aandelen vastgelegd. De verkoper van de aandelen meent dat aan het besluit is gesleuteld en dat haar handtekening is vervalst. Dat wil zij laten onderzoeken. De notaris wil alleen aan het onderzoek meewerken als de kopers, met wie de verkoper een conflict heeft, daarvoor toestemming geven. Die toestemming is echter niet vereist, aldus de voorzieningenrechter. De kopers kunnen zich in redelijkheid niet verzetten tegen het onderzoek. Bovendien worden de kopers niet hun belangen geschaad. Zij kunnen een contra expertise laten uitvoeren.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:8183

Uitspraken