Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 02 december 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor van dak gooien van spullen

27 november - Een 21-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, onder meer voor de vernieling van auto’s op 25 juni 2018. Hij gooide dakpannen, een ladder en een hek vanaf het dak van een huizenblok in Amsterdam-West naar beneden. Door die actie is de man ook schuldig aan poging tot zware mishandeling. Personen die beneden op straat stonden, konden namelijk worden geraakt. Dat er niemand gewond raakte, is niet aan hem te danken maar onder meer aan het kordate politieoptreden. Naast de gevangenisstraf moet de man bijna 2400 euro schadevergoeding betalen. In de straf weegt de rechtbank mee dat de man paniekerig was tijdens zijn daden. Hoewel de psychische toestand van de man niet is onderzocht, sluit de rechtbank niet uit dat hij daardoor zijn gedrag niet geheel kon overzien.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8811

Straf - Vrijspraak zware mishandeling dochtertje

27 november - Een 27-jarige man uit Amsterdam-Noord die werd verdacht van zware mishandeling dan wel poging tot zware mishandeling van zijn ruim twee maanden oude dochtertje, is vrijgesproken. De moeder bracht begin november 2017 de baby met ademhalingsproblemen naar het AMC ziekenhuis. De baby bleek zeven ribfracturen te hebben. Uit later onderzoek bleek dat de fracturen op verschillende momenten en over een periode van ten minste 45 dagen waren ontstaan. De vader gaf als mogelijke verklaring voor het letsel dat hij het meisje ruw had beetgepakt om te voorkomen dat zij onder de douche van zijn arm zou afglijden. Ook zei hij dat hij wel eens hardhandig met de baby speelde. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs voor een veroordeling: niet kan worden uitgesloten dat iemand anders verantwoordelijk is voor het letsel.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8841

Bestuur - Asielaanvraag Marokkaan terecht afgewezen

26 november - De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) mocht de asielaanvraag van een Marokkaanse man afwijzen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De man vroeg in Nederland asiel aan omdat hij problemen heeft met de familie van zijn ex-vriendin in Marokko. Hij zou zijn bedreigd en mishandeld. Daarvan heeft hij meerdere keren geprobeerd aangifte te doen bij de politie in Marokko, maar tevergeefs. Volgens de man beschermt de Marokkaanse overheid haar burgers niet. De IND geloofde zijn verhaal niet en wees er daarnaast op dat Marokko in zijn algemeenheid een veilig land is. De rechtbank oordeelde dat de man niet duidelijk heeft gemaakt dat Marokko voor hem niet veilig is. De verklaringen over de problemen met zijn ex-schoonfamilie zijn ongeloofwaardig. Verder oordeelde de rechtbank dat Marokko in het algemeen inderdaad als een veilig land kan worden aangemerkt, ook al hebben niet alle landen van de EU dat gedaan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2019:12656

Bestuur - Gemeente moet de opleidingskosten hulphond vergoeden

27 november - De gemeente moet een vrouw een persoonsgebonden budget van circa 19.000 euro toekennen voor de opleiding van een hulphond. Dat heeft de rechtbank bepaald. Uit een door de gemeente ingewonnen advies bij het Indicatie Adviesbureau Amsterdam (IAB) blijkt dat een hulphond voor de vrouw het beste middel is om haar zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. De gemeente weigerde de aanvraag echter toe te wijzen, onder meer omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werking en effectiviteit van een hulphond. Ook stelde de gemeente dat de toegevoegde waarde van een hulphond ten opzichte van een gewone hond niet is gebleken. De rechter stelt dat deze argumenten onvoldoende grond bieden om van het IAB-advies af te wijken.
 
Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8852

Kanton - Wijnbar mag blijven maar moet wel langer openblijven

25 november - De exploitant van een koffie- en wijnbar op de Zuidas mag daar blijven maar moet zich wel houden aan de afgesproken openingstijden. Gebeurt dat niet, dan moet de wijnbar een dwangsom betalen van 1.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. De verhuurder moet op zijn beurt binnen 2 maanden de luchtbehandelingsinstallatie in orde maken. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De verhuurder eiste ontbinding van de huurovereenkomst omdat de huurder langdurig meerdere verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakwam. De bar was niet alleen te weinig open, ook de huur werd voortdurend te laat betaald en ontbraken de benodigde vergunningen. Toch rechtvaardigt dit volgens de kantonrechter vooralsnog geen ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder kwam uiteindelijk haar verplichtingen na en bovendien bleek niet dat de verhuurder daadwerkelijk schade heeft geleden doordat de bar minder open was. Het feit dat de relatie met de verhuurder moeizaam is, is evenmin voldoende.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8847

Civiel - Verkoop pand teruggedraaid wegens misbruik omstandigheden

27 november - De erfgenaam van een 81-jarige eigenaresse van een pand in de Willemsparkbuurt heeft terecht een in 2015 gesloten koopovereenkomst vernietigd op grond van misbruik van omstandigheden. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het pand werd sinds 1991 beheerd door een beheersmaatschappij. Omdat de eigenaresse erg opzag tegen aankomende funderingswerkzaamheden gaf zij in 2015 de beheersmaatschappij opdracht het pand te verkopen. Het pand werd kort daarop verkocht voor 521.000 euro aan een partij, gelieerd aan de beheersmaatschappij. Volgens de erfgenaam was de waarde echter fors hoger. Hij verweet de beheersmaatschappij misbruik te hebben gemaakt van de afhankelijke positie van de 81-jarige vrouw en vernietigde de overeenkomst. In de rechtszaak die volgde, heeft de rechtbank een deskundige benoemd die het pand waardeert op 880.000 euro (per medio 2015). Mede op die grond heeft de rechtbank geoordeeld dat de vernietiging terecht was. De koper moet het pand terugleveren in ruil voor de oorspronkelijke koopprijs.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8868

Civiel - Voetbalcafé mag geen voetbalwedstrijden meer vertonen

28 november - Een café in Amsterdam mag geen beelden meer vertonen van eredivisiewedstrijden. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Eredivisie Media & Marketing (EMM) en 18 eredivisievoetbalclubs hadden een kort geding tegen de caféhouder aangespannen omdat het café eredivisiewedstrijden bleef uitzenden, nadat haar licentie daarvoor was ingetrokken. Voor het vertonen van live beelden van de wedstrijden in een café moet aan EMM en de clubs als auteursrechthebbenden worden betaald. Dit kan door het afsluiten van een FOX Sports Zakelijk abonnement. Omdat het café een betalingsachterstand had, werd haar licentie ingetrokken. Een deurwaarder constateerde daarna dat het café de voetbalwedstrijden bleef uitzenden. De eigenaar moet daarmee nu onmiddellijk stoppen, totdat hij een nieuwe licentie heeft. Op elke overtreding van het verbod staat een boete van 1.000 euro. Ook wordt de caféhouder veroordeeld in de bijna 4.000 euro aan proceskosten.
 
Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8879

Uitspraken