Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam , 02 mei 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Jeugddetentie en taakstraf na steken in de borststreek

26 april - Een 22-jarige man is veroordeeld tot 90 dagen jeugddetentie waarvan 87 dagen voorwaardelijk en 120 uur taakstraf omdat hij op 28 augustus 2021 in Amsterdam-West een man in zijn borststreek stak. Het beroep op noodweer en noodweerexces heeft de rechtbank verworpen. Uit het psychologisch rapport blijkt dat de man een licht verstandelijke beperking heeft en lijdt aan een gedragsstoornis. De rechtbank neemt het advies over om het jeugdstrafrecht toe te passen. In zijn voordeel weegt mee dat het slachtoffer zich niet onbetuigd liet en geweld tegen hem gebruikte. De rechtbank legt ook bijzondere voorwaarden op. Hij moet zich onder meer laten behandelen en meewerken aan middelencontrole. Ook moet hij ruim 900 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraaks:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2260

Straf - Celstraf en tbs met voorwaarden voor brandstichting

29 april - Een 56-jarige jarige man is veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf omdat hij in de nacht van 31 augustus 2021 zijn woning in Amsterdam-Centrum in brand stak. Daarnaast legt de rechtbank tbs met voorwaarden en een Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) op. Het is een geluk geweest dat de brand snel is opgemerkt en, gezien het gevaar op snelle verspreiding, dat de brandweerkazerne dichtbij was. Omdat de brandweer zeer snel ter plaatse was, kon erger worden voorkomen. De brandweer moest vijf omwonenden uit hun woningen redden. Uit de psychiatrische rapportage blijkt dat de man lijdt aan meerdere psychische stoornissen. Daarom rekent de rechtbank hem de brandstichting in verminderde mate toe. Als bijzondere voorwaarden moet hij zich onder meer langdurig laten opnemen in een zorginstelling en meewerken aan middelencontrole. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2323

Bestuur - Verwijderingsbesluit vaartuigen vernietigd: motivatie te min

20 april - De gemeente Amsterdam heeft het besluit een Amsterdammer te gelasten al zijn (bedrijfs)vaartuigen uit de Amsterdamse haven te verwijderen, onvoldoende gemotiveerd en moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Nergens blijkt namelijk uit dat een ligplaatsvergunning voor een bedrijfsvaartuig pas wordt verleend als een bedrijf zogenoemde ‘havengebonden’ activiteiten uitvoert en van toegevoegde waarde is voor de haven. De gemeente dient bij haar belangenafweging bovendien rekening te houden dat de man al voor de vergunningenstop uit 1996 voor het Havenatlasgebied een ligplaats voor zijn bedrijfsvaartuig had, dat hij deze ligplaats in de Houthavens ieder geval 23 jaar met medeweten van de gemeente mocht houden en nu nog steeds binnen dit gebied ligt. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2343

Bestuur - Stijging liggeld voor woonboten blijft in stand

26 april - Woonbooteigenaren die het niet eens waren met het stijgen van het liggeld voor woonboten in Amsterdam, krijgen geen gelijk van de rechtbank. Vanaf 2020 verhoogde de gemeente het precariotarief voor woonboten van 6,69 euro naar 9,- euro en zelfs 11,- euro per vierkante meter. Deze stijging is de uitkomst van een politiek proces en leidt voor sommige woonbootbewoners tot een lastenverzwaring van wel 100,- euro per maand. De rechtbank oordeelde dat de tariefsverhoging, die sinds 1995 slechts 12 eurocent per jaar was, niet tot een willekeurige of onredelijke belastingheffing leidt. Voor differentiatie van tarieven per stadsdeel bestaat een objectieve en redelijke rechtvaardiging. De rechthoekige oppervlakte waarbinnen een woonboot valt, is als grondslag voor de berekening van de verschuldigde precariobelasting niet willekeurig en leidt evenmin tot een onredelijke belastingheffing. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2233

Bestuur - Terechte conclusie misbruik recht bij verzoek openbaren data

28 april - Het college van burgemeester en wethouders had terecht de vier verzoeken die een Amsterdammer indiende voor het openbaar maken van informatie buiten behandeling gesteld, omdat er sprake was van misbruik van recht (zie nieuwsbrief 18 maart 2022). Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De man verzocht onder andere om alle informatie over pro-Palestina- en pro-Israëldemonstraties op de Dam, het opsporen van bijstand fraudeurs en het uitdelen van boetes aan daklozen. Hij stuurde in de sinds 2018 lopende procedures meer dan 200 e-mails. Er was al eerder door rechters geoordeeld dat de man misbruik van recht maakte. Hij heeft zijn procesgedrag en handelswijze echter niet gewijzigd. Daarbij is van belang dat zijn verzoeken te ruim waren geformuleerd en was het doel waarmee zij waren ingediend niet duidelijk. Bovendien had hij op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de gewenste informatie over de demonstaties kunnen krijgen, aldus de rechtbank. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2309

Kanton - Aannemer niet aansprakelijk voor problemen met kast

14 april - Een aannemer die een (inbouw)kast leverde in een woning in Amsterdam-Zuid is er niet aansprakelijk voor dat de onderste kastlade aanloopt en de kast naar voren helt. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De aannemer leverde en plaatste de kast en een haard zoals afgesproken. Pas na verloop van tijd is de lade gaan aanlopen en is de kast gaan hellen. De oorzaak daarvan moet dus gelegen zijn in de vloer en niet in het ontwerp of de montage van de kast. De aannemer hoefde niet te waarschuwen dat de vloer een bepaalde stevigheid moest hebben. In de voorwaarden was al vermeld waar de aannemer voor wat de vloer betreft vanuit ging. De aannemer heeft geen recht op terugbetaling van reparatiekosten. Partijen waren namelijk eerder overeengekomen dat hij dat om niet zou doen. 

Lees de volledige uitspraak:

Civiel - Misleid om te investeren in een ‘start-up’

13 april - Een Amerikaan die een in Amsterdam woonachtige man misleidde om voor 250.000 dollar aan cryptovaluta te investeren in een niet bestaande vennootschap, moet dit bedrag aan schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De Amerikaan had de man voorgehouden dat hij met die vennootschap een online platform voor handel in cryptovaluta zou opzetten. De rechtbank kon echter niet vaststellen of die vennootschap bestaat of ooit bestaan heeft. Het online platform is ook niet gelanceerd. Verder blijft onduidelijk of de investeringen van de man daadwerkelijk voor het opzetten van het platform zijn gebruikt. De rechtbank oordeelt daarom dat de Amerikaan de man uit Amsterdam heeft misleid, zodat hij 250.000 dollar schadevergoeding moet betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:1929

Civiel - Vlogger moet uitspraken over gevaarlijke dieetpillen rectificeren

29 april - De vlogger van een juicekanaal moet een publicatie waarin zij een zangeres beschuldigt van het stiekeme gebruik van illegale en gevaarlijke afslankpillen rectificeren. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Zij had een video geplaatst op haar YouTube-kanaal en had voorafgaand aan de publicatie één anonieme bron. Achteraf is daar nog een andere anonieme bron bij gekomen. De vlogger hoeft haar bronnen niet openbaar te maken, maar dat betekent ook dat de betrouwbaarheid van de bronnen niet kan worden beoordeeld en dat die haar bewering niet kunnen ondersteunen. Omdat zij haar uitlating niet waar kan maken is die onrechtmatig tegenover de zangeres en moet de vlogger een rectificatie plaatsen. Het voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:2347

Uitspraken