Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 02 oktober 2017

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - 12 maanden cel voor woningoverval in Noord

28 september - Een 26-jarige vrouw is veroordeeld tot 12 maanden celstraf – waarvan 3 voorwaardelijk – voor een gewapende woningoverval in Amsterdam-Noord in 2009. Tijdens de overval werd de woning doorzocht terwijl de bewoners onder schot werden gehouden, werden vastgebonden en niet mochten praten. Er was een handpalmafdruk van één van de daders gevonden in de woning. Dit leidde eind 2012 tot een match met de vrouw. Na contra-expertise op verzoek van de verdediging in 2014, waar eerdere bevindingen werden bevestigd en dat pas in 2017 gereed was, heeft de vrouw op zitting bekend dat zij één van de overvallers was. De rechtbank rekent het haar aan dat zij pas 8 jaar na de overval verantwoordelijkheid neemt voor haar aandeel. De vrouw beweert dat ze werd gedwongen door haar toenmalige vriend. Uit psychologisch onderzoek volgt dat de vrouw destijds verminderd toerekeningsvatbaar was. Gelet daarop en omdat zij destijds pas net meerderjarig was, is aangesloten bij straffen uit het jeugdrecht.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6996

Straf - Twee maanden de cel in voor onjuiste belastingaangifte

29 september - Voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken krijgt 5 maanden gevangenisstraf (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor het doen van onjuiste aangifte voor de omzetbelasting. Hij verdedigde zich door te stellen dat niet hij, maar het externe advieskantoor dat zijn aangiftes deed, verantwoordelijk was voor de verkeerde aangiftes. De rechtbank gaat daarin niet mee: de man heeft feitelijk leiding gegeven aan het doen van die onjuiste aangiftes. Door zijn handelwijze heeft hij het vertrouwen, dat aan de inhoud van belastingaangiftes mag worden ontleend, geschaad en bijgedragen aan het ondermijnen van de belastingmoraal. Daar komt bij dat het gaat om een aanzienlijk nadeelbedrag, ruim 100.00 euro, en hij als publiek figuur een voorbeeldfunctie heeft.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7068

Bestuur - Genoeg privacy voor buurtbewoners na verbouwingen

25 september - Stadsdeel centrum mocht omgevingsvergunningen verlenen voor twee verbouwingen in de Utrechtsedwarsstraat. Op twee locaties werden van de zolderverdieping woningen met een dakterras gemaakt. De belangen van de twaalf buurtbewoners die het niet eens waren met het verlenen van de vergunningen, zijn hiermee niet onevenredig geschaad. De achtertuinen van de buurtbewoners die op de Prinsengracht wonen, grenzen aan de achtertuinen van de Utrechtsedwarsstraat. Volgens de rechtbank blijft er nog genoeg privacy over, omdat de dakterrassen zich – voor Amsterdamse begrippen – op een redelijke afstand van de achtergevels van de woningen van de buurtbewoners bevinden. Bovendien kan men nu ook al vanuit de woningen op de Utrechtsedwarsstraat binnenkijken in de kamers van de woningen op de Prinsengracht. Ook is niet aannemelijk geworden dat de dakterrassen gaan zorgen voor een onaanvaardbaar niveau van geluidsoverlast en voor spanningen tussen de bewoners, aldus de rechtbank.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7046

Bestuur - Gebiedsverbod voor ongewenste vreemdeling mocht

26 september - De burgemeester mocht een man verbieden om drie maanden lang in het centrum van Amsterdam te komen, omdat hij overlast gaf. Dat heeft de voorzieningenrechter voorlopig geoordeeld. De man meende dat een gebiedsverbod niet mogelijk is, omdat hij als ongewenstverklaarde vreemdeling al geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Dan past het niet om ook nog een gebiedsverbod op te leggen voor een specifiek gebied binnen Nederland, aldus de man. De voorzieningenrechter heeft echter geoordeeld dat een ongewenstverklaring een gebiedsverbod niet in de weg staat. Dit zijn immers juridisch twee verschillende figuren; zowel qua doel als qua strekking. De burgemeester heeft de bevoegdheid om maatregelen te treffen om het verstoren van de openbare orde tegen te gaan, dit geldt voor Nederlanders en andere illegalen. Er staat niets in de weg om dit ook aan een ongewenstverklaarde vreemdeling dit op te leggen. aldus de voorzieningenrechter.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7039

Kanton - Geen glazen balustrade voor het dakterras

22 september - De vereniging van eigenaren (VvE) van een appartementencomplex aan de Prinsengracht mocht weigeren toestemming te verlenen aan een eigenaar die zijn dakterras wilde aanpassen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De eigenaar was zonder toestemming van de VvE begonnen met het vervangen van de bestaande stalen balustrade door glazen platen. De VvE merkte dat en besloot tijdens de eerstvolgende vergadering geen toestemming te verlenen voor de aanpassingen. De eigenaar vond dat onredelijk en vroeg de kantonrechter om een vervangende machtiging. Die kreeg hij niet: de glazen balustrade kan een negatieve invloed op het aangezicht en uitstraling van het pand hebben. De glazen balustrade maakt het tevens mogelijk dat veel personen tegelijk op het dakterras kunnen en dat vergroot de kans op hinder voor omwonenden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6954

Kanton - Minder loon voor zieke Royal Air Maroc werknemer

22 september - Vliegmaatschappij Royal Air Maroc hoeft een zieke medewerker in zijn tweede ziektejaar geen 100 procent van het loon door te betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald in kort geding (dat is een voorlopig oordeel waar in een eventuele bodemprocedure nog anders over kan worden geoordeeld). Royal Air Maroc betaalde de zieke medewerker tijdens zijn eerste ziektejaar 100 procent van zijn loon door, maar verlaagde dat met ingang van het tweede jaar naar de wettelijke norm van 70 procent. De medewerker was het daarmee oneens: hij vond dat hij – omdat Royal Air Maroc tijdens het eerste jaar ook 100 procent doorbetaalde – er op mocht vertrouwen dat de vliegmaatschappij dat in het tweede jaar ook zou doen. De kantonrechter oordeelt anders: dat Royal Ar Maroc tijdens het eerste jaar 100 procent doorbetaalde, schept geen precedent voor het tweede jaar.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7040

Civiel - Schade skiongeval voor rekening piste-exploitant

27 september - Een piste-exploitant is aansprakelijk voor de schade die een Nederlandse man heeft opgelopen door een skiongeval in Zwitserland. Dat heeft de rechtbank overwogen. De man was op de plek waar de piste naar links afboog, rechtdoor geskied en van de piste gevallen. Daardoor liep hij onder meer een dwarslaesie op. Naar Zwitsers recht is de ski-exploitant ervoor verantwoordelijk de piste op de juiste wijze te beveiligen en redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. De rechtbank oordeelt dat de wijze van markering die de ski-exploitant hanteerde, misleidend was. Als een skiër namelijk de piste afdaalt, wordt –  door de natuurlijke contouren van het landschap en de positie van de pistepalen –  van bovenaf de indruk gewekt dat de piste rechtdoor loopt en dus niet zal afbuigen. Zeker als ook de paal ontbreekt die de richting van de piste aanwijst.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6957

Civiel - Sloop van muur buren niet toegestaan

29 september - Een bewoner van een hoekhuis in Amstelveen mag de buitenmuur van de uitbouw van zijn buurman niet slopen om aan de achterzijde van zijn eigen woning een uitbouw te realiseren. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De buurman, die in de tussenwoning naast hem woont, had al bij de aankoop van zijn woning in 2006 een uitbouw aan de achterzijde laten maken. Dankzij een erfdienstbaarheid in de leveringsakte mocht de buitenmuur van deze aanbouw op het erf van het hoekhuis staan. Hierdoor kon de binnenmuur van de woning zonder ‘knik’ doorlopen in de binnenmuur van de uitbouw. De bewoner van dat hoekhuis, die daar in 2010 is komen wonen, wilde ook een uitbouw zonder knik in de binnenmuur. Hij voerde aan dat de erfdienstbaarheid niet langer van toepassing was, en dat de buurman zijn buitenmuur moest afbreken, zodat hij daar een binnenmuur kon neerzetten. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen. Uit de tekst van de leveringsakte blijkt niet dat de erfdienstbaarheid in dit geval opzij gezet kan worden en de muur dus mag worden afgebroken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:7067

Uitspraken

Meest gelezen berichten