Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 02 oktober 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf en tbs voor zware mishandeling en afpersing

28 september - Een 37-jarige man is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij in de nacht van 14 op 15 juli 2022 een man ernstig heeft mishandeld in een woning en op 10 juli iemand heeft afgeperst. Bij de mishandeling droeg de man een verstevigde handschoen. Het slachtoffer lag geruime tijd in het ziekenhuis, moest revalideren in een revalidatiecentrum en kampt nog steeds met ernstige (blijvende) lichamelijke beperkingen. Bij de afpersing heeft de man samen met een vrouw het slachtoffer naar een vooraf uitgekozen plek gelokt. Daar werd het slachtoffer onder bedreiging gedwongen 100,- euro te betalen. De rechtbank ziet een verband tussen de psychische stoornis van de man en recidivegevaar. Om het recidivegevaar te beperken, heeft de rechtbank de man naast 18 maanden cel ook tbs met dwangverpleging opgelegd. 

Lees de volledige uitspraak:

Bestuur - Gemeente mocht vergunning verlenen voor vakantieverhuur

25 september - Een woningeigenaar mag zijn woning verhuren voor vakantieverhuur. Dit heeft de rechtbank bepaald na een beroep van een andere bewoner uit het gebouw. De gemeente mocht de vergunning verlenen ondanks een bepaling in de akte van splitsing van de woning waarin staat dat vakantieverhuur niet is toegestaan. De rechtbank vindt deze bepaling niet zo duidelijk dat de gemeente de vergunning om die reden had moeten weigeren. Ook afspraken binnen de vereniging van eigenaren over het niet toestaan van vakantieverhuur is onvoldoende voor de conclusie dat er geen vergunning had mogen worden verleend. 

Lees de volledige uitspraak:

Bestuur - Melden bij IND-loket was voor zwangere asielzoekster niet nodig

25 september - Een zwangere asielzoekster had zich niet hoeven melden bij het IND-loket om uitstel van vertrek te krijgen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De asielzoekster was eerder met onbekende bestemming uit het asielzoekerscentrum vertrokken. Volgens de IND was het nodig dat zij zich zou melden om haar verblijf in Nederland vast te stellen. Dat was onterecht, oordeelde de rechtbank. De asielzoekster had namelijk een zwangerschapsverklaring van een Nederlands ziekenhuis bij haar aanvraag meegestuurd en haar aanvraag was in samenwerking met het Leger des Heils gedaan. Het had de IND dus voldoende duidelijk kunnen zijn dat de asielzoekster in Nederland verbleef. De IND had haar, volgens eigen beleid, uitstel van vertrek moeten verlenen. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Verboden dakopbouw moet worden afgebroken

21 september - De eigenaar van een appartement moet zijn dakopbouw en dakterras verwijderen, omdat de Vereniging van Eigenaars voor de aanleg hiervan geen toestemming had gegeven. Het dak is een gemeenschappelijk gedeelte en voor een opbouw en het exclusieve gebruik van het dak is toestemming vereist van de VvE. In 2015 maakte de eigenaar een opening in het gemeenschappelijke dak om vervolgens een dakopbouw en dakterras aan te laten leggen. Zijn mede-eigenaars plaatste hij hiermee voor een voldongen feit. Toen de eigenaar voor de opbouw in de VvE-vergaderingen van 2020 en 2021 alsnog toestemming vroeg, maakte de VvE expliciet kenbaar dit niet te willen. Dat de mede-eigenaars hebben geprobeerd mee te denken en er gesproken is over verschillende oplossingen, betekent niet dat zij toestemming gaven voor de opbouw. 

Lees de volledige uitspraak:

Kanton - Hospitaverhuurder mag kamer ontruimen

26 september - De verhuurder van een kamer van 13 m2 mag deze ontruimen. Er was een huurovereenkomst gesloten op basis waarvan duidelijk was dat slechts één persoon de kamer zou bewonen. Wel stonden de verhuurders vorig jaar toe dat ook de uit Nigeria overgekomen man en kind tijdelijk in de kamer zouden verblijven. Toen de verhuurders in verband met hun echtscheiding de woning afgelopen mei te koop zetten, hebben zij de huur opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden. Deze opzegging is geen reden voor ontruiming in kort geding, omdat de huurder niet heeft ingestemd en dan moet de uitkomst van een bodemprocedure worden afgewacht. De kort gedingrechter wijst de vordering tot ontruiming toch toe, omdat de bewoning met een heel gezin in strijd is met de huurovereenkomst. Aangezien de verhuurders vanaf mei niet langer instemden met het laten inwonen van het gezin, moeten zij vanwege overbewoning uiterlijk 31 december 2023 de woning verlaten. 

Lees de volledige uitspraak:

Civiel - Inkomensverlies na ongeval: verzekeraar moet blijven betalen

25 september - Een verzekeraar moet het slachtoffer van een verkeersongeval voorlopig zijn inkomensverlies blijven betalen, zo heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Het slachtoffer werd in juni 2019 op zijn scooter door een auto aangereden. Hij brak daarbij zijn linker bovenbeen. Pas in mei 2023 is geconstateerd dat het slachtoffer bij het ongeval zeer waarschijnlijk ook twee ruggenwervels heeft gebroken en dat deze breuken nog niet zijn geheeld. Kort daarna is de verzekeraar gestopt met betalingen aan het slachtoffer, omdat volgens de verzekeraar niet vaststond dat het slachtoffer door het ongeval nog steeds arbeidsongeschikt is. Volgens de voorzieningenrechter mocht de verzekeraar hiertoe niet beslissen, omdat aannemelijk is dat het slachtoffer zijn werkzaamheden als maaltijdbezorger door de breuken in zijn rug nog altijd niet kan uitvoeren en hij ook niet in staat is andere werkzaamheden te verrichten. 

Lees de volledige uitspraak:

Civiel - Gemeente hoeft verklaring over huurster niet te rectificeren

27 september - De rechtbank oordeelt dat de gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens een huurster. De huurster en haar buren hebben sinds 2018 conflicten met elkaar. Diverse instanties hebben zich bijna anderhalf jaar ingezet om de overlast waarover de huurster en haar buren klaagden tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, maar zonder succes. In februari 2020 heeft de gemeente via het Meldpunt Zorg en Woonoverlast een Einde Interventieverklaring aan Ymere gestuurd, waarin staat dat de huurster overlast veroorzaakt. De huurster vindt dat onrechtmatig, omdat zij niet degene is die voor overlast zorgt en zij niet over de verklaring is gehoord. Daarom vraagt zij om een rectificatie en een schadevergoeding. De rechtbank legt uit wat een Einde Interventieverklaring is en constateert dat de gemeente zowel de huurster als haar buur als overlastgever mocht aanduiden. De vorderingen van de huurster worden dus afgewezen. 

Lees de volledige uitspraak: 

Uitspraken