Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 20 december 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Staf - Celstraf voor rol in laten bedelen van 15-jarige jongen

15 december - Een 26-jarige vrouw is veroordeeld tot 10 weken gevangenisstraf omdat zij in juni 2018 samen met zijn oom een minderjarige Roemeense jongen heeft aangezet tot bedelen in het centrum van Amsterdam. De jongen bevond zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Hij was vanuit Frankrijk door zijn oom meegenomen naar Nederland. Hij was pas 15 jaar oud en was nog nooit in Nederland geweest, kende er niemand en sprak enkel de zigeunertaal. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank vooral gekeken naar de straf die is opgelegd in de zaak van de oom. Om de rol van de vrouw kleiner is, vindt de rechtbank een gevangenisstraf van 12 weken passend. Van die straf gaat nog 2 weken af omdat de redelijke termijn om deze zaak af te doen fors - met 16 maanden - is overschreden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7353

Straf - Tien jaar celstraf voor doodslaan buurman en mishandelen ex

17 december - Een 55-jarige man heeft een celstraf van 10 jaar opgelegd gekregen. Op 31 maart 2021 heeft hij namelijk zijn 72-jarige buurman met een metalen voorwerp van ongeveer 10,5 kilo ten minste driemaal op het hoofd geslagen, als gevolg waarvan het slachtoffer een paar uur later in het ziekenhuis is overleden. De man is na het incident weggelopen, zonder zich te ontfermen over het slachtoffer. Ook op de zitting leek de man weinig berouw te hebben. De man is daarnaast veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex-vrouw op 22 mei 2020. Naast de celstraf moet hij ruim 63.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7378

Bestuur - IND moet aanvraag Russische transgender vrouw herbeoordelen

14 december - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet de asielaanvraag van Russische transgender vrouw opnieuw beoordelen. Zij had eerder een asielvergunning gekregen omdat de politie in Rusland haar ernstig had mishandeld vanwege haar genderidentiteit. Zij was echter naar Rusland teruggekeerd en daarom had de IND haar verblijfsvergunning ingetrokken. Bij de beoordeling van haar nieuwe asielaanvraag geloofde de IND niet dat zij recent in Rusland weer door de autoriteiten is lastiggevallen vanwege haar transgender zijn. De IND ging ervan uit dat deze problemen alleen te maken hadden met het feit dat zij een aanhanger is van oppositiepoliticus Navalny. De vrouw was het daarmee oneens. Het verwijt dat zij Navalny zou steunen is volgens haar slechts een voorwendsel van de Russische autoriteiten om van haar af te komen vanwege haar transgender zijn. Volgens de rechtbank is het verhaal van de vrouw in lijn met de objectieve landeninformatie over Rusland.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2021:13807

Kanton - Schuldig aan fataal ongeval, maar noodweerexces: geen straf

8 december - Een 54-jarige automobilist die op 13 december 2019 in Amsterdam-Noord een 60-jarige man aanreed, die daardoor hersenletsel opliep en daaraan later overleed, is schuldig aan het ongeval maar krijgt geen straf. Hij handelde namelijk uit noodweerexces waardoor zijn daden gerechtvaardigd waren. Hij ruziede die dag met een andere man waarbij over en weer klappen vielen. Toen de 54-jarige man achteruit het parkeervak wilde uitrijden, trok de man met wie hij ruzie had het portier aan de passagierskant open en schopte de vrouw van de 54-jarige. Die reed daarop zonder te kijken of het veilig was, met geopend portier, achteruit. Hierbij raakte hij de 60-jarige man, die viel. De kantonrechter oordeelt dat dit gevaarlijke rijgedrag in de paniek van het moment gerechtvaardigd was, omdat zijn vrouw door de andere man werd mishandeld en hij geen andere manier had om haar te verdedigen dan wegrijden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7217

Kanton - Danser die wekelijkse zelftest weigert, mag niet naar werk

14 december - Een Amsterdams dansgezelschap mag een geschorste danser die niet is gevaccineerd tegen het coronavirus en die weigert wekelijks een zelftest te doen, van werk weren. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Hij eiste dat hij weer aan het werk mocht en zijn loon vanaf 1 december 2021 zou worden uitbetaald omdat die maatregel te ver ging. Daar gaat de rechter niet in mee. Als danser heeft hij bij repetities en uitvoeringen nauw contact met mededansers. Hoewel de maatregel raakt aan de persoonlijke integriteit en privacy van de danser is de maatregel om wekelijks een zelftest te doen en de uitslag ervan met de werkgever te delen gezien de besmettelijkheid van corona redelijk. Zo wordt het risico beperkt dat de dansers in aanraking komen met iemand die corona heeft. Een minder vergaande maatregel om hetzelfde doel te bereiken is niet goed voorstelbaar. Daarom is de maatregel ook proportioneel.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7321

Civiel - Vrijgesproken door hof, schadevergoeding toch betalen

2 december - Hoewel het gerechtshof een man in een zedenzaak vrijsprak, moet hij het slachtoffer toch een schadevergoeding betalen. Zijn eis om die niet meer te hoeven betalen wijst de kortgedingrechter af. De rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf. De civiele rechter veroordeelde hem daarnaast tot schadevergoeding aan zijn slachtoffer. In de strafzaak sprak het hof hem vrij. Het slachtoffer eiste daarna de schadevergoeding op. De man eiste tevergeefs dat dit werd verboden. Er is namelijk geen sprake van misbruik van recht. De civiele procedure en strafprocedure moeten immers los van elkaar worden gezien. Een strafrechtelijke vrijspraak haalt niet zonder meer civielrechtelijk geleverd bewijs onderuit. Het slachtoffer is ook niet te laat met het opeisen van haar schadevergoeding. De civielrechtelijke uitspraak geldt nog en dat het slachtoffer zich verhaalt op de schadevergoeding die de man mogelijk krijgt vanwege zijn detentie botst niet met de redelijkheid en billijkheid.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7367

Civiel - Opdrachtgever moet curator failliet bouwbedrijf betalen

15 december - Een opdrachtgever moet de curator van een failliet bouwbedrijf alsnog uitstaande rekeningen betalen, hoewel er nog opleverpunten waren uit te voeren, oordeelt de rechtbank. Die opdrachtgever liet het bouwbedrijf volgens een overeenkomst zijn appartement en dakterras verbouwen voor afgerond 9 ton. Na de oplevering en betaling van 7 ton ging het bedrijf failliet. Bij die oplevering waren nog opleverpunten vastgesteld. De curator opperde deze uit te voeren. De opdrachtgever wilde dit enkel toestaan als de curator zekerheid bood voor garanties in de overeenkomst en voor uitvoering van die punten. De rechtbank oordeelt dat de opdrachtgever het curatoraanbod niet mocht weigeren en alsnog deels moet betalen. Volgens de (faillissements)regels hoeft de curator geen zekerheid te geven voor al uitgevoerd werk. En evenmin voor uitvoering van opleverpunten als de opdrachtgever veel meer zekerheid daarvoor heeft dan de overeengekomen 5 procent van de aanneemsom. Die had immers een forse schuld bij het bouwbedrijf.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7368

Uitspraken