Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 20 mei 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf na auto-inbraken

16 mei - Een 44-jarige man krijgt 210 dagen gevangenisstraf waarvan 138 dagen voorwaardelijk omdat hij 4 auto-inbraken pleegde en 1 poging daartoe ondernam. Dit deed hij tussen augustus 2016 en januari 2019 in Amsterdam. Zijn buit bestond onder meer uit een laptop, een iPad en een telefoon. In bijna alle gevallen ging het om auto’s met een buitenlands kenteken. Daarmee koos de man kwetsbare slachtoffers uit. Dit neemt de rechtbank hem kwalijk. Hij pleegde de inbraken om drugs te kunnen kopen. In zijn voordeel weegt mee dat hij zijn excuses aanbood en dat hij aan zijn drugsprobleem wil werken. Om de klinische behandeling daarvan niet te doorkruisen is zijn onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan zijn voorarrest en is die behandeling een van de bijzondere voorwaarden. Ook moet hij ruim 2200 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3439

Straf - Celstraf voor man die auto als wapen gebruikte

16 mei - Een 37-jarige man krijgt 4 maanden gevangenisstraf omdat hij in november 2017 in Amsterdam met zijn auto inreed op twee personen met wie hij ruzie had gehad. Ook beschadigde hij de scooter van een van hen. Weliswaar hadden die twee ook hun aandeel in de ruzie gehad, maar de man reed op hen af toen de ruzie net voorbij was. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij toen toch de confrontatie aanging en zijn auto als wapen gebruikte. Op basis van het dossier staat alleen vast dat hij zijn auto sneller dan stapvoets ruim 20 meter achteruit in de richting van de twee slachtoffers heeft gereden. Daarom kon er geen aanmerkelijke kans worden aangenomen dat zijn rijgedrag dodelijk zou zijn en spreekt de rechtbank de man vrij van poging doodslag. Wel wordt hij veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3483

Bestuur - Zwemsteiger in de Nieuwe Meer toegestaan

15 mei - De gemeente Amsterdam mocht een vergunning verlenen voor een drijvende zwemsteiger in de Nieuwe Meer, ondanks dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De bezwaren van een exploitant van een nabijgelegen jachthaven leiden niet tot een ander oordeel.  Zo wordt gezien de afstand tussen de jachthaven en de zwemsteiger niet verwacht dat deze activiteiten elkaar hinderen. Verder is niet gebleken dat de zwemsteiger zo veel bezoekers gaat trekken, dat een nader onderzoek naar effecten als overlast en parkeerdruk noodzakelijk was. Om eventuele overlast te bestrijden, staat de in dat gebied werkzame boswachter bovendien 24 uur per dag paraat. Tot slot levert de ligging van de zwemsteiger ook geen problemen op voor het waterverkeer. De rechtbank concludeert daarom dat de gemeente de vergunning kon verlenen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3511

Bestuur - IND mag asielzoeker niet terugsturen naar Griekenland

16 mei - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft onvoldoende gemotiveerd en onderzocht dat een Syrische man terug kan naar Griekenland. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Griekenland was verantwoordelijk voor de asielaanvraag, maar de man voerde aan dat hij niet terug kan vanwege structurele tekortkomingen in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen. De IND heeft overdrachten naar Griekenland hervat vanwege de aanbevelingen van de Europese Commissie en de Griekse overheid heeft garanties gegeven dat de man wordt opgevangen. De rechtbank oordeelde in de tussenuitspraak van 19 maart 2019 dat die garanties gelden voor de opvang, maar niet gaan over de asielprocedure en de procedurele waarborgen. Omdat de IND de motivering niet heeft aangevuld, heeft de rechtbank in de einduitspraak geoordeeld dat het onduidelijk is of de asielprocedure in Griekenland nog steeds systeemfouten heeft, waarbij sprake kan zijn van onmenselijke of vernederende behandelingen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2019:5008

Kanton - Leerling moet ziekenhuis studiekosten terugbetalen

9 mei - Een werknemer van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein moet 3.800 euro aan opleidingskosten terugbetalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De man begon aan een opleiding tot radiodiagnostisch laborant. Na een half jaar besloot het ziekenhuis het opleidingstraject stop te zetten en de studiekosten terug te vorderen omdat zijn studieresultaten tegenvielen en hij een slechte werkhouding had. Hij kon niet omgaan met kritiek en had moeite met autoriteit. Hij verzette zich tegen de beslissing. Zijn studieresultaten waren voldoende op één tentamen na en werden ook beïnvloed door problemen thuis. Bovendien zou hij zijn gedrag hebben verbeterd. Toch oordeelt de rechter dat het ziekenhuis de opleiding mocht stopzetten omdat er rekening is gehouden met de redenen die de man noemde voor de slechte studieresultaten. De man draait ook op voor bijna 1700 euro aan kosten die het ziekenhuis en de deurwaarder in de procedure maakten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3437

Kanton - Te laat geklaagd over krom hout: geen geld terug

13 mei - Een bedrijf dat houten barren (bedoeld om aan een balkonreling te bevestigen) verkocht die een ander bedrijf had ontwikkeld, is te laat met klagen over de balkonbarren en krijgt geen geld terug. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Toen de barren in 2016 werden geleverd klaagde de verkoper niet. Dat de verkoper de kwaliteit bij ontvangst slechts steekproefsgewijs testte, komt voor eigen risico. 2 jaar later klaagden klanten bij de verkoper over kromgetrokken planken. De verkoper maakte echter onvoldoende duidelijk dat dit kromtrekken kwam door de houtkwaliteit van de geleverde barren. Dit kon ook zijn ontstaan tijdens de (latere) opslag van de barren oordeelt de kantonrechter. Daarom hoeft de barontwikkelaar niets te betalen. De website blijft eigendom van de ontwikkelaar. Nu de samenwerking tussen beide bedrijven is beëindigd mag de verkoper die website en het bijbehorende mailadres niet meer gebruiken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3484

Civiel - Heineken hoeft “Tequila” niet van etiketten te halen

13 mei - Heineken hoeft de aanduiding “Tequila” niet van haar Desperados producten te verwijderen. Zo besliste de Amsterdamse rechtbank. Tequila is een Mexicaanse drank en is geregistreerd als geografische aanduiding. Heineken gebruikt het woord onder andere op de etiketten van haar Desperados bierflesjes. Een Mexicaanse instantie, die toeziet op de naleving van wetgeving omtrent Tequila, hield de rechtbank voor dat de toevoeging “Tequila” op de etiketten ontoelaatbaar en misleidend is. Het percentage Tequila in het biertje bedraagt namelijk slechts 0,1% en kan daarmee geen essentieel kenmerk van Desperados zijn, volgens de Mexicaanse instantie. De rechtbank oordeelt dat hoewel het percentage Tequila inderdaad zeer gering is, toch niet kan worden uitgesloten dat deze kleine hoeveelheid een essentieel kenmerk verleent aan de smaak van het Desperados biertje. Hiervoor heeft de Mexicaanse instantie namelijk geen bewijs geleverd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3564

Civiel - Recht op redelijke vergoeding, ook zonder verkoop

15 mei - Nexyz, een bedrijf dat eigenaren helpt om (ICT-)bedrijven te verkopen, heeft recht op een vergoeding van Solipsis ondanks dat de verkoop van het bedrijf uiteindelijk niet doorging. Dat heeft de rechtbank bepaald. Solipsis had Nexyz opdracht gegeven haar bedrijf te waarderen en dat vervolgens te verkopen. Voor die waardering ontving Nexyz 35.000 euro. Verder wilde Solipsis niets betalen omdat de verkoop uiteindelijk niet was doorgegaan en zij de overeenkomst mocht opzeggen. Daadwerkelijke verkoop was volgens Solipsis voorwaarde voor het verschuldigd zijn van de succesfee (200.000 euro volgens Nexyz). De rechtbank oordeelt dat Solipsis de overeenkomst weliswaar mocht opzeggen en dat de succesfee pas verschuldigd was bij verkoop, maar dat zij op grond van de wet toch een ‘redelijk loon’ verschuldigd is voor de werkzaamheden die  Nexyz heeft verricht. Aangezien partijen daar niets over hadden afgesproken, begroot de rechtbank die vergoeding op bijna 140.000 euro.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:3563

Uitspraken