Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 21 december 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar.
Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Vrijspraak van witwassen (rechten op) Yab Yum

18 december - Een 73-jarige man is vrijgesproken van het witwassen van (rechten op) luxebordeel Yab Yum omdat niet kan worden bewezen dat Yab Yum van enig misdrijf afkomstig is. De rechtbank kan niet vaststellen dat de oud-eigenaar Yab Yum heeft overgedragen door afpersing of bedreiging. Het causale verband ontbreekt. De 73-jarige man is wel veroordeeld tot 100 uur taakstraf omdat hij tussen 2004 en 2016 ruim 1,3 miljoen gulden witwaste. Daarnaast nam hij dit bedrag ten onrechte als ‘langlopende schuld’ in zijn boekhouding op. Daardoor maakte hij een onware balans openbaar. Hij waste ruim 1,3 miljoen gulden wit door in de jaren tachtig drie valse leningsovereenkomsten aan te gaan om te verhullen dat dit bedrag uit een misdrijf afkomstig was. Doordat hij het geldbedrag tot in 2016 in de boekhouding opnam, bleef hij tussen augustus 2004 en augustus 2016 verhullen waar het geld werkelijk vandaan kwam. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6337
ECLI:NL:RBAMS:2020:6339

Straf - Celstraf voor in nekklem nemen en mishandelen boa

18 december - Een 35-jarige man is veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk omdat hij op 11 september 2020 in Amsterdam-Centrum een buitengewoon opsporingsambtenaar in een nekklem nam en mishandelde. Hoewel hij de nekklem ontkende, oordeelt de rechtbank die toch bewezen vanwege de aangifte en een verklaring een andere boa die getuige was. De man duwde de boa en trok aan hem waarbij zij beiden vielen. Daarna ging hij op hem zitten en nam hem in de nekklem. Nadat zijn collega en omstanders de boa ontzetten, stak de man hij zijn vingers in de mond van de boa en trok aan zijn wang. Omdat uit een psychiatrisch rapport blijkt dat de man aan schizofrenie lijdt, neemt de rechtbank het advies over om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Naast de gevangenisstraf moet hij 1250 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6362

Bestuur - Stadsnomaden mogen blijven

16 december - Twee stadsnomaden die twee caravans, een bestelbus en een overdekte tent op een verlaten terrein in Amsterdam hadden geplaatst, hoeven daar voorlopig niet weg. Daarbij weegt onder meer mee dat de gemeente niet duidelijk heeft gemaakt waarom zij weg moeten en andere stadsnomaden daar vlakbij wel mogen blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De twee stadsnomaden mochten van de gemeente wel op een terrein staan bij andere stadsnomaden. Dit wilden ze niet, omdat ze daar ruzie hebben. De rechter weegt ook mee dat er geen screening door de GGD is geweest en de twee stadsnomaden geen overlast veroorzaken. Bovendien wordt het terrein pas in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen en kan er gelet op de recente lockdown niet worden verwacht dat ze een andere legale standplaats of woning vinden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6341

Bestuur - Winkels blijven nog dicht na vondst explosief en beschieting

18 december - Een avondwinkel en slijterij blijven voorlopig dicht omdat de belangen van openbare orde en veiligheid zwaarder wegen dan die van de exploitant bij heropening. Zo oordeelt de voorzieningenrechter. Na geweldsincidenten in de nacht van 25 op 26 september 2020 sloot de burgemeester beide panden voor onbepaalde tijd. Er was een zwaar explosief voor de avondwinkel aangetroffen en de exploitant is beschoten en zwaargewond geraakt. Hij verzocht om heropening en stelde maatregelen voor om de veiligheid in de buurt te vergroten om de kans op herhaling te minimaliseren. Volgens de politie en de burgemeester is die kans echter onverminderd groot. De politie is nog bezig met het onderzoek en sluit een verband met een beschieting van een naastgelegen telecomwinkel en een explosief voor de avondwinkel van de broer van de exploitant niet uit. Net als de burgemeester oordeelt de voorzieningenrechter dat het nog te vroeg is voor heropening.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6297

Kanton - Fysiotherapiepraktijk vlak naast sportcentrum mag

30 november - Een fysiotherapeut mag zich pal naast het sportcentrum Healthcity vestigen nadat hij bij Healthcity niet meer welkom was. Healthcity sprak de verhuurder aan om de huur met de fysiotherapeut te beëindigen omdat er sprake zou zijn van concurrerende activiteiten in een bijgebouw die Healthcity’s huurgenot aantasten. De verhuurder weigerde dat echter en ook de kantonrechter verwerpt die eis. Daarin weegt mee dat de bestemming van de ruimte die Healthcity huurt een sportcentrum is. Daaronder kan een fysiotherapiepraktijk vallen maar uit niets blijkt dat dit een eigen activiteit van Healthcity is. De verhuur van een bijgebouw levert dus niet zonder meer concurrentie op. Dat de fysiotherapeut klanten zou hebben geworven via het sportcentrum onderbouwde Healthcity evenmin. Bovendien zei Healthcity zelf de eerdere huurrelatie met de fysiotherapeut op waardoor die was gedwongen zich elders te vestigen.

Lees de volledige uitspraak
ECLI:NL:RBAMS:2020:6293

Kanton - Verkoper met spijt vangt bot: schilderij blijft verkocht

1 december - Een kunsthandelaar hoeft een schilderij dat hij van een man kocht niet terug te geven. De koopovereenkomst blijft in stand. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De verkoper kreeg spijt van de verkoop omdat hij met zijn echtgenote zou hebben afgesproken dat zij het schilderij alleen in consignatie – voor verkoop aan een ander – aan de kunsthandelaar zouden aanbieden. Desondanks verkocht de man het schilderij rechtstreeks aan de kunsthandelaar. Daarom vernietigde de echtgenote de koopovereenkomst. De kantonrechter vindt dat dus niet terecht. Vaststaat dat het echtpaar van plan was het schilderij sowieso te verkopen. Daarom benaderden zij immers de kunsthandelaar en ging de man naar zijn galerie. Ook de vordering dat de kunsthandelaar de verkoopprijs (2000 euro) nog moet betalen is niet terecht. De kunsthandelaar toonde zich immers meermaals bereid te betalen. Het echtpaar wilde echter geen rekeningnummer geven en eiste het schilderij terug.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6303

Civiel - Mede-eigenaar modellenbureau mag 15 modellen meenemen

15 december - De mede-eigenaar van een modellenbureau mag 15 modellen uit het bestand ‘meenemen’ naar haar nieuwe bedrijf ondanks een concurrentiebeding. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een zaak die door de zakenpartner van de vrouw was aangespannen. Volgens hem had zij geprobeerd om, nadat zij had aangegeven uit het gezamenlijke bedrijf te stappen, modellen mee te krijgen. Hiermee zou ze het concurrentiebeding hebben overtreden. De rechter is het hiermee eens. Tegelijkertijd oordeelt de rechter dat het beding te verstrekkend is: de partners hebben het bedrijf samen jarenlang gerund en geen van beiden heeft schuld aan de breuk tussen de twee eigenaren. De vrouw zou volgens het beding twee jaar lang geen modellen mogen contracteren die contact met het gezamenlijke bedrijf hebben (gehad). Gezien de niet verwijtbaarheid van de breuk, de reikwijdte van het beding, de lange duur en de wens van de mede-eigenaar inkomen binnen deze branche te blijven verwerven, beperkt de rechter het concurrentiebeding op grond van de redelijkheid en billijkheid tot één jaar en de vrouw mag dus maximaal 15 modellen met zich meenemen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6342

Civiel - Herstel van niet goed gelegde tegelvloer

16 december - De rechtbank heeft in een eindvonnis, na het deskundigenbericht, geoordeeld dat een aannemer de tegelvloer in het hoofdkantoor van Royal Duyvis niet goed heeft gelegd. Daarom moet die worden hersteld. Royal Duyvis en de aannemer waren het oneens over waarom de tegels loslieten. Daarom heeft de rechtbank een deskundige benoemd. Uit diens rapport blijkt dat de oorzaak niet ligt in de gipsegaliseerlaag die Royal Duyvis zelf voorafgaand aan het leggen van de tegels had aangebracht. Dat komt wel doordat dilataties/bewegingsvoegen tussen de tegels ontbreken en doordat de tegels niet deugdelijk zijn verlijmd. De aannemer had haar onderaannemer bij deze zaak betrokken – in vrijwaring opgeroepen – omdat die de tegels had geleverd en geplaatst. Die onderaannemer wordt daarom zoals de aannemer had geëist veroordeeld om alles te doen en te betalen waartoe de aannemer is veroordeeld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6294

Uitspraken