Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 21 januari 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Voorwaardelijke taakstraf na doodsbedreigingen

17 januari - Een 42-jarige man krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor het bedreigen van zijn ex-vriendin en haar moeder en voor het plegen van 2 winkeldiefstallen. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zijn ex-vriendin en zijn ex-schoonmoeder met de dood heeft bedreigd. Dat zorgde niet alleen voor angst bij hen, maar ook bij hun kinderen. De rechtbank acht niet bewezen dat de man zijn ex-vriendin ook tot seks heeft gedwongen in haar Amsterdamse woning in mei 2017 en spreekt hem vrij van verkrachting.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:261

Straf - Cel- en taakstraf voor verduistering bij goed doel

18 januari - Een 55-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 4 voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur omdat hij als boekhouder van stichting Vier Voeters ruim 290.000 euro heeft verduisterd. Dit bedrag moet hij ook terugbetalen. In de straf weegt mee dat hij het vertrouwen schond van mensen die geld doneerden aan de stichting en ervan uitgingen dat daarmee hulpbehoevende dieren zouden worden geholpen. Het gedrag van de man hing samen met zijn gokverslaving. Hij heeft niet in één keer het bedrag verduisterd maar keer op keer bedragen. Hij koos er dus herhaaldelijk voor om door te gaan. Uiteindelijk kwam de verduistering aan het licht door een onderzoek op initiatief van de bank.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:262

Bestuur - Geen belang bij procederen

15 januari - De rechtbank gaat het beëindigen van de opvang per 1 maart 2018 van een Ghanese man  in de Bed Bad Broodvoorziening (BBB), niet inhoudelijk beoordelen. Op de zitting is namelijk gebleken dat de man momenteel in de Tijdelijke Opvangvoorziening voor Ongedocumenteerden verblijft. Hij heeft daarom geen belang meer om te procederen. Dat belang bestaat alleen als het doel dat de procederende partij nastreeft, ook daadwerkelijk bereikt kan worden. Alleen formeel of principieel belang is daarvoor onvoldoende. In dit geval kan de man met zijn beroep geen betere positie krijgen dan hij al heeft. De opvang die hij nu heeft, is het maximale dat hij kan krijgen. Dat deze opvang zou kunnen wegvallen, is een toekomstig onzekere gebeurtenis. Dat is geen reden om procesbelang aan te nemen en de zaak inhoudelijk te bekijken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:301

Bestuur - Vrees voor moeilijk te verkopen woning onterecht

18 januari - Een last onder dwangsom op een woning gaat bij verkoop van die woning niet over op de nieuwe eigenaar. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De gemeente Amsterdam heeft, vanwege de illegale verhuur aan toeristen, een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaresse van een woning in Noord. Als zij de woning opnieuw illegaal verhuurt, moet zij 50.000 euro betalen. De eigenaresse heeft gevraagd de last te schorsen, omdat zij de woning wil verkopen. Volgens haar en de gemeente Amsterdam geldt de last ook voor de koper, waardoor de verkoop wordt bemoeilijkt. De voorzieningenrechter is het daarmee niet eens. De last is weliswaar gebonden aan zowel de eigenaresse als de woning, maar kan alleen overgaan op een koper als dat wettelijk is geregeld. Omdat dat niet zo is, is de angst van de eigenaresse voor een moeizame verkoop ongefundeerd. Haar verzoek is daarom niet-ontvankelijk.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:293

Kanton - Verkeerde opzegging, toch geen schadevergoeding betalen

9 januari - Een pedagogisch medewerkster die na overleg met werkgever haar contract bij een kinderdagverblijf in Amsterdam beëindigde, hoeft geen schadevergoeding van ruim 3800 euro te betalen hoewel zij zich niet aan de opzegtermijn van 2 maanden hield. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. Het kinderdagverblijf had de vrouw bij het gesprek waarin werd verzocht om de schriftelijke bevestiging van de opzegging niet gewezen op alle gevolgen. Daardoor kon zij de consequenties daarvan niet overzien. Zo meldde het kinderdagverblijf niet dat het schadevergoeding zou eisen als de vrouw zich niet hield aan 2 maanden opzegtermijn. Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat het kinderdagverblijf haar daar wel op had moeten wijzen. De vrouw had dan misschien afgezien van een opzegging op deze termijn. Het kinderdagverblijf moet haar ook nog achterstallig vakantiegeld en salaris betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:212

Kanton - Massagesalon mag blijven huren

14 januari - De huurster van een massagesalon in Osdorp mag de ruimte blijven huren. De wettelijke grond op basis waarvan de verhuurder de huurovereenkomst in april vorig jaar ontbond, ontbreekt namelijk. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De verhuurder ontbond de huurovereenkomst nadat de gemeente Amsterdam de massagepraktijk een last onder bestuursdwang oplegde om de exploitatie in het gehuurde (tijdelijk) te staken omdat er bij een gemeentelijke controle spermasporen waren aangetroffen. In juni vorig jaar werd de massagesalon heropend. Om de ontbinding te onderbouwen verwees de verhuurder naar 2 rechterlijke uitspraken. In die uitspraken ging het echter om sluitingen van de gehuurde panden, niet om opgeschorte exploitatie zoals bij de massagesalon. Ook bleek uit niets dat de door de gemeente opgelegde last onder bestuursdwang erop gericht was de openbare orde te herstellen. Deze maatregel had slechts als doel de loop uit het illegale prostitutiebedrijf te halen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:211  

Civiel - Sportschool aansprakelijk voor val bezoeker

17 januari - Sportschool Fit for Free is aansprakelijk voor de gevolgen van een val van een bezoeker aan de sportschool. Dat heeft de rechtbank bepaald. De bezoeker viel over een verhoging van 8,9 centimeter waarop fitnessapparatuur was geplaatst. De verhoging was niet voldoende zichtbaar omdat er geen duidelijk onderscheid in kleur was tussen het donkerkleurige looppad waarop de bezoeker liep en de eveneens donkerkleurige verhoging. Verder gaat de aandacht van een bezoeker van een sportschool vooral uit naar de fitnessapparatuur en niet naar een mogelijke verhoging. Ook hoeft een bezoeker niet te verwachten dat er een verhoging is geplaatst. Daarnaast had Fit for Free op een eenvoudige manier veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, door bijvoorbeeld een aluminiumstrip te plaatsen of op de verhoging een andere kleur vloerbedekking te leggen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:271

Civiel - Gedwongen vertrek voorlopig van de baan

18 januari - Een Syrische statushoudster mag voorlopig in een Asielzoekerscentrum (AZC) in Amsterdam blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde dat de vrouw het AZC zou verlaten omdat zij – volgens het COA – ten onrechte een passende woning die haar was aangeboden, had geweigerd. Het gevolg daarvan is dat de opvang in het AZC en de daarbij behorende verstrekkingen (zoals leefgeld) worden beëindigd. De vrouw meende dat de woning niet veilig voor haar was en gelet op haar medische klachten niet passend. Zij weigerde de woning. De rechter oordeelde dat, gelet op de vaststaande klachten van de vrouw, het COA eerst een sociaal medisch advies had moeten inwinnen. Nu het COA dat heeft nagelaten, kan niet worden beoordeeld of de aangeboden woning passend is. De vrouw verblijft daarmee niet onrechtmatig in het AZC en hoeft het AZC voorlopig niet te verlaten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:303

Uitspraken