Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 21 november 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Geldboete voor mensensmokkel au pair

17 november - Een 51-jarige man uit Amstelveen is veroordeeld tot een geldboete van 2.500 euro voor mensensmokkel. Hij heeft zijn voormalig au pair vanuit Nederland naar Barcelona gebracht. Daarmee heeft de man het overheidsbeleid om illegaal verblijf in Nederland en andere delen van de Europese Unie tegen te gaan, gefrustreerd. De man en zijn 48-jarige vrouw werd ook verweten de au pair 5 jaar lang uit winstbejag te hebben geholpen bij het verschaffen van onrechtmatig verblijf in Nederland. Hiervan zijn beiden vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat het tweetal niet uit financiële motief handelden, maar met de bedoeling om de au pair te helpen. 

Straf - Celstraf voor belagen ex-partner

18 november - Een 49-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 240 dagen, waarvan 66 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, voor het belagen van zijn ex-partner van oktober 2021 tot mei dit jaar. In die periode viel hij de vrouw lastig door haar veelvuldig berichten te sturen, te bellen en midden in de nacht bij haar thuis op de ramen en op de deur te kloppen en te roepen. Hij heeft hiermee ernstig inbreuk gemaakt op haar leven – en dat van hun beider zoon – en haar privacy geschonden. In de straf weegt mee dat de man weinig inzicht toont in zijn eigen aandeel en dat hij al eerder is veroordeeld voor het belagen van de vrouw. De man moet zich dan ook houden aan verschillende bijzondere voorwaarden, waaronder een verbod om contact te zoeken met de vrouw, hij moet zich melden bij de Reclassering en zich laten behandelen door een zorginstelling. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:6723 


Bestuur - Tijdelijke opvang voor vrouw met kinderen

11 november - De gemeente Amsterdam moet een vrouw en haar twee kinderen tijdelijk opvang bieden, tot zes weken na de beslissing op het bezwaar tegen de afwijzing van haar aanvraag om opvang op grond van de Wet maatschappelijke opvang. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De gemeente heeft onvoldoende onderbouwd dat de vrouw voldoende zelfredzaam is. De vrouw en haar kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij zijn in augustus 2022 teruggekeerd naar Nederland, vanuit Iran en een situatie van huiselijk geweld. Hierdoor is in het bijzonder de minderjarige zoon kwetsbaarder en heeft hij meer stabiliteit nodig dan zijn moeder hem nu kan geven. De (psychische) gevolgen en de noodzaak voor extra ondersteuning, heeft de gemeente onvoldoende onderzocht. Bovendien moeten de vrouw en haar kinderen hun tijdelijke adres verlaten. Zij kunnen niet terecht bij familie of iemand die zij kennen. Ook het Buurtteam kan niets meer doen. Daarom heeft de voorzieningenrechter deze maatregel getroffen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:6565


Kanton - Bestuurder moet bemiddelingskosten terugbetalen

7 november - De bestuurder van een bemiddelingsbureau dat inmiddels niet meer bestaat, moet een huurder bemiddelingskosten van ruim 2200 euro terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de betalingsdatum. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het bureau, dat woningen verhuurde aan expats en bedrijven, sloot in september 2013 de huurovereenkomst met huurder af voor een woning in het centrum van Amsterdam. Hij kreeg behalve de nota voor de huur en servicekosten ook een nota voor bemiddelingskosten ter hoogte van één maand huur, vermeerderd met btw. De man heeft dit betaald. De rechtbank oordeelt dat het bemiddelingsbureau ook bemiddelde voor de verhuurder en daarom sprake is van ‘het dienen van twee heren’. In 2015 oordeelde de kantonrechter in soortgelijke zaken die waren aangespannen door andere huurders, dat de bemiddelingskosten daarom onterecht in rekening waren gebracht en moesten worden terugbetaald. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:6715

Civiel - Weigeren vergunning onterecht: schadevergoeding 910.000 euro

19 oktober en 16 november - De gemeente Amsterdam moet ruim 910 duizend euro schadevergoeding betalen aan een exploitant van hotelappartementen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De exploitant had in 2014 een omgevingsvergunning aangevraagd, omdat hij van appartementen en kantoorruimte in Amsterdam-Oost hotelappartementen wilde maken. De gemeente weigerde die omgevingsvergunning te verlenen. Dat bleek onterecht te zijn. In 2020 is de vergunning alsnog verleend. In de tussenliggende periode konden appartementen niet als hotelappartementen worden geëxploiteerd. De gemeente moet nu de hierdoor gederfde winst als schade vergoeden. 

civiel - NRC hoeft artikel over juridisch adviseurs niet te rectificeren

18 november - NRC hoeft een artikel over twee fiscaal/juridisch adviseurs en hun onderneming niet te rectificeren. De voorzieningenrechter wees de daarop gerichte vordering af. De adviseurs worden in het artikel in een negatief daglicht gesteld – er staat onder meer in dat ze in de rechtszaal zelden succes hebben en dat het OM heeft besloten hen te vervolgen voor poging tot afdreiging, een delict dat lijkt op chantage – maar volgens de rechter vinden de beschuldigingen voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. NRC heeft door publicatie van het artikel niet onrechtmatig gehandeld. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:6753


Uitspraken