Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 22 november 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Oplichting met daghandel in crypto’s en witwassen bestraft

15 november - Een 27-jarige man is veroordeeld tot 27 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor oplichting en gewoontewitwassen. Zijn bedrijven zijn veroordeeld tot voorwaardelijke geldboetes van respectievelijk 90.000 euro en 45.000 euro. Hij bewoog ongeveer 140 slachtoffers 5,6 miljoen euro te investeren in zijn bedrijf dat zogenaamd jaren ervaring had in day traden met cryptovaluta. Hij kocht slechts voor een fractie van dit bedrag crypto. De uitgekeerde rendementen verzon hij en werden betaald uit de inleg van nieuwe investeerders. De inleggelden besteedde hij verder onder meer aan de aflossing van persoonlijke schulden, de aanschaf van luxe goederen en luxe verblijven in binnen- en buitenland en zo waste hij ruim 1,2 miljoen euro wit. Hij krijgt ook een beroepsverbod voor 5 jaar en als het vonnis onherroepelijk is, wordt het ongeanonimiseerd op rechtspraak.nl gepubliceerd ter preventie. De slachtoffers worden niet-ontvankelijk verklaard omdat hij failliet is en de rechtbank het systeem van de faillissementswet niet zal doorkruisen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6518
ECLI:NL:RBAMS:2021:6566
ECLI:NL:RBAMS:2021:6567

Straf - Celstraf en tbs voor schizofrene man die stal en bedreigde

16 november - Een 37-jarige man is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en tbs omdat hij zich tussen december 2020 en januari 2021 in Amsterdam onder meer een diefstal en een diefstal met geweld pleegde. Ook maakte hij zich schuldig aan afpersingen, een mishandeling en bedreigingen. Zo beroofde hij medewerkers van een filiaal van Domino’s Pizza van geld en een telefoon. Hij dreigde vaker met een mes. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij aan schizofrenie lijdt en een stoornis in alcohol- en drugsgebruik. Deze stoornissen waren aanwezig toen hij zijn daden pleegde. De rechtbank neemt het advies over om hem tbs op te leggen. Bij de opgelegde gevangenisstraf houdt de rechtbank rekening met dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Naast de gevangenisstraf en tbs moet hij ruim 16.000 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6568

Straf - Masseur vrijgesproken van ontucht

19 november - Een 48-jarige man is vrijgesproken van ontucht met een cliënte in zijn massagesalon op 18 april 2019 in Amsterdam. Volgens haar verklaring bij de rechter-commissaris had de masseur haar schaamlippen aangeraakt. Dit kan als bewijs dienen omdat er nog een getuige was met soortgelijke ervaringen bij de massagesalon in dezelfde periode. Maar die aanraking betekent nog geen massage van de schaamlippen waarvan hij werd verdacht. Bovendien valt zijn werk niet onder de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg. Daarom wordt hij evenmin veroordeeld voor ontucht als zorgverlener. Hij had een massagesalon waar iedereen een afspraak kon maken en de cliënte kwam er voor een ontspanningsmassage.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6613  

Bestuur - Geen slachtoffer oorlogsmisdaden: inzage terecht beperkt

16 november - De rijksarchivaris hoefde Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog geen toegang te verlenen tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), omdat zijzelf geen slachtoffer is van oorlogsmisdaden. De later wel verleende inzage, omdat zij toen wel uit naam van oorlogsslachtoffers dat onderzoek deed, mocht onder beperkte voorwaarden. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. In 2016 vroeg de stichting waarvan journalist Arnold Karskens bestuurder is de rijksarchivaris inzage in het CABR om zo nog levende kampbewaarders van kamp Vught op te sporen en door justitie te kunnen laten berechten. Omdat zij toen geen machtiging namens slachtoffers kon overleggen kreeg zij geen inzage. In 2020, in tweede instantie, deed zij dat wel en kreeg inzage. Dit is geen onbeperkte toegang. Op grond van de huisregels mag er niets worden gekopieerd of gefotografeerd. Wel mogen er aantekeningen worden gemaakt. De rechtbank vindt dit een redelijke werkwijze.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6571

Kanton - Huurster die woning liet gebruiken voor prostitutie moet weg

12 november - Een huurster in Amsterdam-West moet haar woning per 1 januari 2022 ontruimen omdat zij ernstig is tekortgeschoten als huurder. In 2019 liet zij de woning 3 maanden door een ander gebruiken zonder toestemming van de woningcorporatie. In mei 2021 liet zij de woning weer door een ander gebruiken. Uit politieverklaringen blijkt dat een man en een vrouw de woning toen opnieuw gebruikten voor prostitutie. Hieruit blijkt ook dat de huurster in strijd met de huurovereenkomst geen hoofdverblijf hield in de woning, omdat persoonlijke eigendommen ontbraken. Ze heeft tevens een huurachterstand van ruim 8.600 euro die zij alsnog moet betalen De huurster heeft onvoldoende feiten aangevoerd op grond waarvan zij de woning zou mogen houden. Het belang van de woningcorporatie om schaarse sociale huurwoningen rechtvaardig te verdelen onder financieel minder draagkrachtigen weegt zwaarder.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6569

Civiel - Iedereen interpreteerde contract verkeerd: makelaar vrijuit

17 november - Huizenkopers die een deel van het koopcontract verkeerd lazen, kunnen daarvoor de verkoopmakelaar niet verantwoordelijk houden. Dat heeft de rechter beslist. Zij kochten in 2019 een woning met tuin in de Amsterdamse binnenstad. In het koopcontract stond een afspraak, overgenomen uit de vorige notariële akte over verkoop van dezelfde woning in 2014. Die was dat de woningeigenaar moet toestaan dat een buurman het uitsluitend gebruik heeft van een deel van de achtertuin. Alle betrokken bij het koopcontract in 2019, onder wie de verkoopmakelaar, gingen ervan uit dat de woningeigenaar ook zelf dat deel van de achtertuin mocht gebruiken. Dat blijkt echter niet zo te zijn. De rechter oordeelt dat in een situatie waar alle betrokkenen beschikten over de juiste gegevens en deskundige bijstand, maar allen uitgingen van een verkeerde interpretatie, niet kan worden gezegd dat één van hen onrechtmatig handelde. De verkoopmakelaar is daarom niet aansprakelijk voor die verkeerde interpretatie.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6572

Civiel - Geen ontruiming voor van beroerte herstellende huurder

18 november - Een huurder en zijn bij hem inwonende dochters van een woning in het centrum van Amsterdam hoeven die woning niet te ontruimen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Het is namelijk onvoldoende duidelijk geworden dat de huurder zelf niet meer zijn hoofdverblijf in de woning heeft, maar deze in gebruik heeft gegeven aan anderen. Ook is niet gebleken dat de huurder die vanwege een recente beroerte in een woonzorgcentrum verblijft, vanwege zijn gezondheid niet in de woning zou kunnen terugkeren in afwachting van een geschikte gelijkvloerse woning. Woningcorporatie Ymere hoeft op haar beurt niet de herstelwerkzaamheden uit te voeren die de huurder (en zijn dochters) eisten. Zij hebben daar niet eerder formeel om gevraagd en de ernst van de gestelde gebreken kan op grond van de overgelegde foto’s onvoldoende worden vastgesteld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6605

Uitspraken