Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 22 oktober 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - 6 jaar cel voor mensenhandel

18 oktober - Een 32-jarige man krijgt zes jaar gevangenisstraf voor seksuele uitbuiting en mensenhandel van 2 vrouwen. Ook moet hij de slachtoffers in totaal ruim 340.000 euro schadevergoeding betalen, het grootste deel daarvan aan 1 van de slachtoffers, die gedurende 6 jaar schaamteloos door de man werd uitgebuit. De man dwong de 2 vrouwen met geweld tot werken in de prostitutie en pakte het daarmee verdiende geld van de vrouwen af. Als zij weigerden, sloeg de man de vrouwen in elkaar. De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij slechts eigen gewin voor ogen had, zonder ook maar enige rekening te houden met de belangen van de slachtoffers.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7406

Straf - 30 maanden cel voor witwassen

18 oktober - Een 55-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf voor het, tussen januari 2015 en april 2018, witwassen van ruim 800.000 euro en voor het als bestuurder van bedrijven ontduiken van omzetbelasting. Volgens de rechtbank vormt witwassen een ernstige bedreiging voor de legale economie en het tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan: geld dat wordt verdiend door het plegen van strafbare feiten maakt onderdeel uit van het zwartgeldcircuit en kan een ontwrichtende werking hebben op de samenleving. Daarnaast heeft de 55-jarige man aanzienlijke bedragen buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. Het kan niet anders dan dat hij zich bij dit alles enkel heeft laten drijven door winstbejag, ten koste van de samenleving.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7402

Bestuur - Boete voor illegale woningverhuur aan toeristen

15 oktober - Als een huurder zijn woning illegaal aan toeristen verhuurt, riskeert ook zijn verhuurder een boete. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De gemeente Amsterdam had twee eigenaren die één appartement in Oud-West verhuurden, allebei een boete van 13.500 euro opgelegd. Volgens het tweetal onterecht, omdat niet zij, maar hun huurder de woning illegaal aan toeristen had verhuurd. Zij meenden daarom niet als overtreders aangemerkt te kunnen worden. De rechtbank oordeelde daarover anders. Van een verhuurder mag verwacht worden dat hij – tot op zekere hoogte – weet hoe de woning wordt gebruikt. Pas als de verhuurder aannemelijk maakt dat hij niets wist van de illegale verhuur, kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden. Daarvan was hier geen sprake. Eén eigenaar-verhuurder woonde namelijk onder de verhuurde woning en de andere erboven. Dat zij niet wisten dat de woning in 2017 minimaal 50 keer is verhuurd aan toeristen, terwijl hun huurder in Hong Kong zou verblijven, gelooft de rechtbank niet.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7261

Bestuur - IND mag asielzoekers niet overdragen naar Italië

18 oktober - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag twee Eritrese asielzoekers niet overdragen naar Italië op grond van de Dublinverordening. De IND kan namelijk niet garanderen dat er voldoende opvangvoorzieningen voor hen beschikbaar zijn in Italië. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Dit oordeel wordt vooral ingegeven door een decreet van de (nieuwe) Italiaanse overheid van 24 september 2018 waarin de toegang tot opvanglocaties voor kwetsbare asielzoekers wordt beperkt. Dit decreet roept volgens de rechtbank vragen op over structurele tekortkomingen in het opvangsysteem van Italië. De IND kon niet aangeven waarom geen sprake is van zulke tekortkomingen en waarom de asielzoekers in kwestie wel degelijk terecht kunnen op een opvanglocatie. De rechtbank heeft daarom besloten dat de IND opnieuw moet kijken naar de asielaanvragen en dat de asielzoekers niet mogen worden uitgezet, zolang niet op de aanvraag is beslist.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2018:12420
ECLI:NL:RBDHA:2018:12421

Kanton - Wel betalen voor bar, maar niet voor lelijke rand

11 oktober - Hoewel een bar niet af en lelijk was toen die werd geleverd, moet het bedrijf dat de bar liet installeren bij het Kraanhotel in Amsterdam wel bijna 1800 euro betalen aan de metaalbewerker die de bar heeft vervaardigd. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Het bedrijf mag wel ruim 860 euro van de openstaande rekeningen (van ruim 2600 euro) aftrekken omdat het een nieuwe rvs-plaat moest laten plaatsen ter vervanging van de rvs-plaat die de metaalbewerker met een hamer had omgeslagen. Dat leverde zo’n lelijk resultaat op dat de metaalbewerker als deskundige beter had moeten weten. De bar is echter wel gebruikt voor het evenement waarvoor hij bestemd was. Van te late levering is dus geen sprake. Ook kan de overeenkomst niet worden ontbonden omdat de bar in gebruik is gehouden. Het bedrijf heeft verder niet bewezen dat de metaalbewerker de verkeerde maten had gebruikt.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7360

Bestuur - Restaurant moet betalen voor flyer met fouten

15 oktober - Het Italiaanse restaurant Amore Mio moet ruim 2.000 euro betalen voor menukaarten en flyers waar 2 fouten in staan, omdat het restaurant instemde met de proefdruk waarin de fouten al stonden. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. Het restaurant in Amsterdam-Zuidoost weigerde de rekening te betalen omdat de drukker zou zijn tekortgeschoten: een fout adres en een foute postcode maakten de flyers waardeloos. Daar gaat de rechter niet in mee. De drukker verstuurde namelijk voordat het drukwerk werd gemaakt via WhatsApp een proefdruk, waarmee het restaurant akkoord ging. Dat Amore Mio de fouten in de proefdruk niet zag, is de drukker niet te verwijten. In diens algemene voorwaarden staat immers dat het aan opdrachtgevers is proefdrukken op fouten te controleren. Door akkoord te gaan met de drukproeven kan het restaurant de drukker later niet alsnog verwijten dat de tekst niet in orde is.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7337

Civiel - 6 miljoen voor IKEA nu nieuwe vestiging niet doorgaat

17 oktober - Een financiële onderneming moet IKEA ruim 6 miljoen euro (terug)betalen, omdat het magazijn voor een nieuwe woonwinkel in Leiderdorp niet kon worden gebouwd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De financiële onderneming heeft zich niet aan de voorwaarden in de koopovereenkomst gehouden, daarom mocht IKEA deze laten ontbinden. Die overeenkomst hield onder meer in dat de financiële onderneming een stuk grond zou klaarmaken, waarop het magazijn in Leiderdorp kon worden gebouwd. Nu zij dit heeft nagelaten, moet zij 3 miljoen euro die IKEA al voor het stuk grond had betaald en andere al door IKEA gemaakte kosten, terugbetalen. Ook moet de financiële onderneming aan IKEA een boete betalen van bijna 3 miljoen euro.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7381

Civiel - Tesla moet taxi toestaan bij supercharger

19 oktober - Autofabrikant Tesla moet een taxichauffeur onbeperkt en kosteloos gebruik laten maken van zijn supersnelle laadpalen, ook op de locatie Amsterdam Zuidoost. Dat heeft de kortgedingrechter bepaald. Nadat het erg druk bleek te worden op de zogeheten supercharge-locatie in Zuidoost, kondigde Tesla aan dat de taxichauffeur alleen nog buiten de piekuren daarvan gebruik mocht maken. Maar in de bijgeleverde app wordt melding gemaakt van gratis en onbeperkte toegang, betoogde de chauffeur, en dus was die beperking onterecht. De rechter is het daarmee eens. Dat de specifieke locatie nog niet bestond toen de koop werd gesloten doet daar niet aan af: Tesla heeft de chauffeur voorafgaand aan de aanschaf van zijn elektrische auto juist in het vooruitzicht gesteld dat superchargemogelijkheden op korte termijn worden uitgebreid.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7422

Uitspraken