Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 24 januari 2022

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Tbs-maatregel voor belaging ex-vriendin

18 januari - De rechtbank heeft een tbs-maatregel met voorwaarden opgelegd aan een 21-jarige man omdat hij tussen 15 februari en 7 maart vorig jaar zijn ex-vriendin belaagde in Amsterdam. Hij stuurde haar voortdurend berichtjes en filmpjes en zocht haar op bij woning en school. Zo maakte hij inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer waardoor zij zich onveilig voelde. De man lijdt volgens de deskundigen aan (meerdere) gedragsstoornissen. Omdat de kans op recidive groot is en hij eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, concludeert de rechtbank dat slechts een tbs-maatregel met voorwaarden het recidiverisico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau kan terugbrengen. De man is ook veroordeeld voor de bedreiging van ambtenaren. De man spuugde hen onder meer in het gezicht. Hiervoor moet hij elk van hen 600 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:150

Straf - Celstraf voor steekpartij na verkeersruzie

20 januari - Een 31-jarige man is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk omdat hij op 11 maart 2021 in Amsterdam-Osdorp een man in zijn gezicht stak. Eerder ergerde het slachtoffer zich aan zijn rijgedrag waarna er meerdere confrontaties tussen beiden zijn geweest. De 31-jarige man beriep zich tevergeefs op noodweerexces. Toen hij zijn stanleymes pakte, zwaaide hij dat namelijk meermaals naar het gezicht van het slachtoffer waardoor het slachtoffer in zijn gezicht is geraakt. Hij werd niet zo aangevallen dat hij zich moest verdedigen. Er waren meerdere momenten dat hij had kunnen weglopen. In zijn voordeel weegt mee dat hij spijt betuigde en zijn daad ook niet goed leek te begrijpen. Als bijzondere voorwaarde moet hij daarom de agressieregulatie volgen die de reclassering adviseert. Ook moet hij ruim 4900 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:168

Bestuur - Te veel onduidelijk rond gesloten woning: woning moet open

20 januari - De gemeente Amsterdam moet een gesloten woning in De Pijp heropenen. Dit heeft de voorzieningenrechter besloten. De gemeente sloot de woning omdat de bewoner de woning had verlaten met een handelshoeveelheid harddrugs. Verder zijn er verschillende zaken aangetroffen, waaronder attributen voor drugsgebruik, (nep)handgranaten en extreemrechtse afbeeldingen. De rechter oordeelt dat een woningsluiting een belastend en ingrijpend besluit is.  De feiten en omstandigheden dienen helder te zijn en dat is hier niet het geval. De rol van de woning in het drugscircuit blijkt onvoldoende uit de bestuurlijke rapportage en proces-verbaal waarop de gemeente zich baseert. Nergens blijkt uit wanneer en waar de bewoner is aangehouden. Ook is onduidelijk hoeveel drugsgebruikersattributen zijn gevonden en in welke staat deze verkeren. Aanknopingspunten over de feitelijke loop van en naar de woning zijn niet aanwezig. Evenmin is gebleken dat direct ingrijpen noodzakelijk was.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:197

Kanton - Onterecht op non-actief gesteld: manager mag terugkeren

21 december - Een werkgever heeft de vestigingsmanager van het filiaal in Amsterdam-West onterecht op non-actief gesteld en moet hem zodra hij arbeidsgeschikt is verklaard weer aan de slag laten gaan. De werkgever heeft zich niet als goed werkgever gedragen, omdat hij voorafgaand aan de non-actiefstelling onvoldoende onderzoek gedaan en/of een verbetertraject heeft voorgesteld. De werkgever moet ook het salaris vanaf 1 oktober 2021 doorbetalen en de manager zijn leaseauto teruggeven. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7722

Kanton - Zeer ernstige geluidsoverlast: huurder moet vertrekken

18 januari - Een huurder in Amsterdam-Nieuw-West die ernstige overlast veroorzaakte, moet vertrekken. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De buren klaagden vooral over geluidsoverlast die onder meer bestond uit nachtelijke schreeuwpartijen. Dat de vriendin van de huurder die ziek is en aan psychoses lijdt het grootste deel van de overlast veroorzaakt, verandert de zaak niet. De huurder is verantwoordelijk voor haar gedrag. Bij de toewijzing van de ontruiming weegt ook mee dat er diverse gesprekken zijn geweest tussen de verhuurder en huurder. Ook heeft de huurder een overeenkomst getekend waarin stond dat hij zijn vriendin niet meer zou binnenlaten. Daar heeft hij zich niet aan gehouden. Omdat de overlast ondanks meerdere waarschuwingen niet is verminderd en de buren ten einde raad zijn, moet hij zijn huis verlaten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:160

Civiel - Besluiten voetbalclub SDZ houden stand

19 januari - Het nieuwe bestuur van de Amsterdamse amateurvoetbalvereniging SDZ is op de juiste wijze benoemd. Binnen de vereniging is al jarenlang grote onenigheid tussen de leden over de te varen koers van de vereniging. Toen eind december 2020 tijdens een digitale algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur werd benoemd, ontstond een ware breuk binnen de vereniging. Een groep leden wil dat het besluit waarbij dit nieuwe bestuur is gekozen ongedaan wordt gemaakt. Ook willen zij dat de besluiten waarbij het nieuwe bestuur twee van hen de toegang tot het clubterrein heeft ontzegd, worden teruggedraaid. Daarin wordt de groep leden niet gevolgd. Zij hebben niet duidelijk gemaakt dat de besluiten in strijd zijn met de wet of de statuten of dat de besluiten onredelijk zijn.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:162

Civiel - Steigers maanden in tuinen van buren mag

20 januari - De buren van een eigenaar van een pand aan de Keizersgracht moeten toestaan dat er een steiger in hun tuinen worden geplaatst voor een grootscheepse verbouwing aan het pand. De buren hadden zich tegen de plaatsing ervan verzet omdat die steiger er lang – van januari tot en met november 2022  – komt te staan. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de pandeigenaar de noodzaak van de plaatsing van de steiger in die tuinen voor deze periode voldoende heeft aangetoond. Daarbij is vooral belang gehecht aan de verklaring van de steigerbouwer en de aannemer dat het voor een goede constructie belangrijk is dat de steiger in die tuinen net zo lang staat als de overige steigers rondom het pand. De voorzieningenrechter gaat er wel vanuit dat de steiger niet langer blijft staan dan noodzakelijk en dat deze op de voor de buren minst bezwarende manier wordt gebouwd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2022:175

Uitspraken