Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 24 juli 2017

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week  7 uitspraken.

Straf - Celstraffen voor meewerken aan illegale prostitutie

19 juli - Een 47-jarige vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 301 dagen voor onder meer witwassen. Ook werd ze, samen met een 32-jarige man schuldig bevonden aan het illegaal naar Nederland brengen van vrouwen om ze hier illegaal in de prostitutie te laten werken. De man kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 5 maanden. Beiden zijn vrijgesproken van uitbuiting in de prostitutie. De vrouw exploiteerde een bordeel en escortservice. Zij wierf daar in het buitenland vrouwen voor. Samen met de man regelde zij de reis naar Nederland en zorgde ze dat de vrouwen in de prostitutie konden werken.
De vrouw was de contactpersoon tussen de vrouwen en hun klanten. De vrouwen moesten de helft van hun verdiensten aan haar afstaan. Zij heeft de kwetsbare positie van de vrouwen misbruikt om daar financieel van te profiteren, oordeelt de rechtbank.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:5138
ECLI:NL:RBAMS:2017:5160

Straf - Celstraf voor leden Satudarah na zware mishandeling

21 juli - Drie leden van motorclub Satudarah krijgen 9 maanden gevangenisstraf (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor de ernstige mishandeling van twee mannen in de Bells Club in Amstelveen op eerste kerstdag vorig jaar. Een vierde lid krijgt 6 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk) omdat zijn aandeel in de vechtpartij kleiner was. De rechtbank acht bewezen dat de mannen twee bezoekers ernstig hebben verwond door ze te stompen, te schoppen en met een longdrinkglas in het gezicht te slaan. Daarmee zijn zij schuldig aan poging zware mishandeling: één van de slachtoffers werd zo hard geslagen dat hij buiten bewustzijn raakte en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Dergelijke feiten brengen in de maatschappij grote gevoelens van onrust en onveiligheid teweeg. Hoewel dergelijk geweld in sommige gevallen ook kan worden bestempeld als poging tot doodslag, geldt dat hier niet: er is namelijk niet vast te stellen hoe hard er precies is geschopt en geslagen. Ook uit het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen, valt niet op te maken dat sprake zou zijn van poging tot doodslag. Daarom vallen de straffen lager uit dan de eis van de officier van justitie.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:5211
ECLI:NL:RBAMS:2017:5212
ECLI:NL:RBAMS:2017:5213
ECLI:NL:RBAMS:2017:5214

Bestuur - Criteria fietstaxivergunning waren wel duidelijk

19 juli - De gemeente Amsterdam mocht de aanvragen voor een fietstaxivergunning van drie ondernemers afwijzen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de fietstaxiondernemers waren hun aanvragen beoordeeld op basis van criteria die tijdens de aanvraagperiode onvoldoende bekend waren. Hierdoor zouden ze geen eerlijke kans hebben gehad om een aanvraag op te stellen die aan de voorwaarden voldeed. De rechtbank oordeelt echter dat de beoordelingscriteria vooraf wel degelijk bekend waren en bovendien voldoende duidelijk door de gemeente waren omschreven. Ze waren namelijk al helder geformuleerd in het voor de aanvraagperiode gepubliceerde uitvoeringsbeleid. Ook heeft de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en konden potentiële aanvragers daar vragen stellen en hadden ze de mogelijkheid in te spreken.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:5147
ECLI:NL:RBAMS:2017:5159
ECLI:NL:RBAMS:2017:5161

Bestuur - Vrees geluidoverlast Gay Pride onterecht

19 juli - De Gay Pride mag dit jaar gewoon doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald nadat een groep bewoners van de binnenstad protest had aangetekend tegen de voor het evenement verleende vergunning.
De bewoners waren bang voor ernstige overlast doordat de geluidsvoorschriften onvoldoende streng en te ‘open’ waren geformuleerd. Dit zou misbruik van de vergunning in de hand werken. Daar gaat de rechter niet in mee.
De voorwaarden voor de huidige vergunning zijn namelijk strenger dan de voorwaarden voor de vergunning van vorig jaar. Daarnaast hebben de bewoners niet aannemelijk kunnen maken dat de gestelde geluidsvoorschriften onacceptabel zijn. De burgemeester mocht de vergunning voor het evenement dan ook verlenen.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:5126

Kanton - Ontslag na overlijden vader onterecht

7 juli - Detacheerder P&P Consult heeft een van zijn medewerkers ten onrechte op staande voet ontslagen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De ict'er meldde zich begin februari 2017 ziek. Enkele dagen daarna overleed bovendien zijn vader. Volgens P&P Consult ontstonden er daarna grote problemen bij het bedrijf waar de man was gedetacheerd, doordat hij ongeoorloofd lang afwezig was en bovendien onbereikbaar. Het bedrijf moest onder meer specialisten uit Hong Kong invliegen omdat het door de afwezigheid van de man geen toegang meer had tot bepaalde systemen. P&P besloot de man op 17 februari op staande voet te ontslaan. Dit was een te strenge maatregel, oordeelt de kantonrechter. Het bedrijf heeft onvoldoende aangetoond dat de werknemer inderdaad onbereikbaar was. Ook is het begrijpelijk dat hij afwezig was na het overlijden van zijn vader. P&P moet hem een vergoeding van bijna 30.000 euro bruto betalen.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:5105

Civiel - Ajax mag contract met shirtbedrukker stopzetten

18 juli - Voetbalclub Ajax mag de samenwerking met zijn vaste shirtbedrukker opzeggen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Ajax had de drukker de wacht aangezegd nadat hij op een braderie zonder toestemming Ajax-kleding te koop had aangeboden. Het ging om kleding die verkeerd was bedrukt en die in de loop der jaren in het magazijn van de drukkerij was blijven liggen. De drukker was na de opzegging naar de rechter gestapt. Hij stelde onder meer dat zijn vrouw de spullen zonder zijn medeweten had aangeboden en dat er daarom geen reden was om het contract op te zeggen. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee omdat de drukker zelf achter de kraam stond toen de spullen werden aangeboden. Bovendien vormden de gewraakte artikelen ongeveer 80 procent van het aanbod in de kraam. Dit kon de man dan ook niet zijn ontgaan.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:5104

Civiel - Baasje moet betalen na schade bij hondengevecht

19 juli - De eigenaar van American Stafford Jip is aansprakelijk voor de schade die deze hond (mogelijk) toebracht aan een vrouw die een andere hond, Joey, uitliet. Dit oordeelt de civiele rechter in een tussenvonnis. Het vingerkootje van de vrouw werd afgebeten. De vrouw liet Joey, de hond van haar vriend, onaangelijnd uit. Joey liep naar de aangelijnde Jip, waarop Jip Joey in zijn nek beet. Omdat niet duidelijk is welke hond het kootje afbeet toen de vrouw Joey bevrijdde, zijn de eigenaars van Jip en Joey (hoofdelijk) aansprakelijk. De vrouw heeft echter alleen Jips baasje aangesproken, niet haar vriend. Omdat de vrouw bijdroeg aan het ontstaan van de schade doordat Joey niet aangelijnd was, komt 80 procent van haar schade voor vergoeding in aanmerking. Zij moet nu aantonen hoe groot haar schade is. De zaak gaat op 16 augustus 2017 verder. 

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:5141

Uitspraken