Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 25 september 2017

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - 36 maanden cel in voor 2 verkrachtingen

19 september - Een 32-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) voor twee verkrachtingen. Daarnaast moet hij de slachtoffers in totaal ruim 8.200 euro schadevergoeding betalen. Op 3 december 2014 verkrachtte hij een vrouw die hij via de website couchsurfing.com had ontmoet met geweld. De blauwe plekken die de vrouw had, maken het geweld aannemelijk, hoewel zij zich slechts flarden van de verkrachting herinnert. Daarnaast verkrachtte de man een andere vrouw die hij via Tinder leerde kennen bij hem thuis. Ook zij had blauwe plekken en vage herinneringen aan wat er precies gebeurde. De man verkrachtte haar terwijl zij sliep. De rechtbank weegt mee dat de man zich voordeed als dansleraar die geen bijbedoeling had. Zo misbruikte hij het vertrouwen dat de vrouwen in hem stelden. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6772

Straf - Veelpleger krijgt 2 jaar ISD-maatregel opgelegd

Een 23-jarige man is veroordeeld tot een zogenoemde ISD-maatregel omdat hij een man heeft mishandeld en beroofd. In een ISD, dat staat voor inrichting voor stelselmatige daders, worden veelplegers intern behandeld. De man beroofde een medebewoner van een Amsterdams begeleid wonenproject voor dak- en thuislozen in december 2016 met geweld van diens leefgeld en surround-set en mishandelde hem. De man heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis en gebruikt veel alcohol en cannabis. Als hij niet wordt behandeld, is de kans op herhaling groot. Om de kans op recidive te verkleinen en de man alle kans te geven zijn problemen op te lossen, legt de rechtbank hem de maximale termijn voor een ISD-maatregel van twee jaar op.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6817

Bestuur - Geen toegang in afwachting visumprocedure

15 september - De rechter heeft het verzoek van een Marokkaanse vrouw, om Nederland al in te mogen terwijl haar visumprocedure nog loopt, afgewezen. De minister van Buitenlandse Zaken wees in juni van dit jaar haar aanvraag voor een visum kort verblijf af: de vrouw had volgens hem onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij na afloop van haar voorgenomen verblijf in Nederland daadwerkelijk zou terugkeren naar Marokko. De vrouw maakte bezwaar tegen dat besluit – en verzocht de rechter in de tussentijd  een voorlopige voorziening te treffen, waardoor zij tijdens de bezwaarprocedure Nederland toch al in zou mogen. De rechter staat dat niet toe: op basis van de huidig beschikbare informatie lijkt het er namelijk niet op dat de vrouw in haar bezwaarprocedure alsnog in het gelijk wordt gesteld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6687

Bestuur - UVA verstrekte voldoende informatie over symposium

19 september - De UvA heeft een Amsterdammer voldoende informatie verstrekt over een symposium over de Israëlische veiligheidsindustrie. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het symposium werd in 2016 gehouden bij CREA, een aan UvA gelieerde Stichting. Uva zegt zelf geen bemoeienis te hebben met de programmering door CREA. De Amsterdammer was het er niet mee eens dat de UvA delen van de verstrekte documenten onleesbaar had gemaakt en bijlagen had geweigerd. Ook vermoedde hij dat de UvA informatie achterhield. De rechtbank heeft geoordeeld dat de UvA terecht persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen uit de documenten heeft weggelakt en bijlagen heeft geweigerd. Ook heeft de man volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat er nog andere informatie door de UVA wordt achtergehouden. De rechtbank heeft zijn beroep daarom ongegrond verklaard.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6682

Kanton - Geen huis, wel een boete

18 september - Een man verzoekt matiging van de boete die hij verschuldigd is omdat hij afziet van het kopen van een woning. De kantonrechter bepaalde dat hij de verkoper van de Amsterdamse woning toch de volle ruim 14.000 euro (10 procent van de aankoopprijs) moet betalen, zoals bepaald in de koopovereenkomst. De man beriep zich op overmacht omdat hij uiteindelijk toch geen hypotheek kreeg van zijn hypotheekverstrekker, omdat de man nóg een aanvraag voor een hypotheek voor een andere woning had gedaan. Het beroep op overmacht werd verworpen omdat de beslissing een tweede hypotheek aan te vragen aan de man was toe te rekenen. De omstandigheid dat hij toch niet van zijn vrouw wilde scheiden omdat ze zwanger bleek en hij daarom zijn echtelijke woning wilde uitbreiden in plaats van verhuizen naar de nieuw aangekochte woning, ligt in zijn risicosfeer.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6567

Kanton - Retourneren niet bewezen, dus moet klant betalen

18 september - Een man die via internet een gezondheidsproduct heeft besteld, moet daarvoor betalen ondanks dat hij het product naar eigen zeggen meteen heeft teruggestuurd. De man kreeg een verzendbewijs van de koerier. Het verzendbewijs maakte onvoldoende duidelijk dat hij het product daadwerkelijk heeft teruggestuurd. Dit bewijs was namelijk niet terug te voeren op het product en uit de Track & Trace-gegevens van die verzending was dit ook niet af te leiden. De man stelde dat de koerier een fout heeft gemaakt. Het is echter de verantwoordelijkheid van een koper die een product heeft ontvangen en wil terugsturen om ervoor te zorgen dat het product weer in het bezit van de verkoper komt. Een eventuele fout van de koerier komt voor rekening van de koper.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6794

Civiel - Meebetalen voor letstel door vallend metale rooster

19 september - De hoofdaannemer en de steigerbouwer van het nieuwbouwproject ‘Jongerenhuisvesting Postjesweg’ in Amsterdam moeten bijdragen in de kosten die werkgever Alimak heeft betaald aan een werknemer die gewond is geraakt. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. In 2016 viel een zwaar metalen rooster van de 10e verdieping van de steiger naar beneden. Hierdoor raakte een werknemer die op de begane grond naast de steiger stond, ernstig gewond. De hoofdaannemer en de steigerbouwer hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid om gevaar voor persoonlijk letsel door vallende voorwerpen te voorkomen. Aannemelijk is dat zij in een bodemprocedure medeaansprakelijk worden gehouden voor de schade van die werknemer. Zij dienen dus bij te dragen in de kosten die de werkgever inmiddels aan haar werknemer heeft betaald.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:6795

Civiel - UWV weigerde onterecht ontslagvergunning

20 september - Uitkeringsinstantie UWV heeft in 2013 onterecht een ontslagvergunning geweigerd aan het inmiddels failliete bedrijf Stebopa Stellingbouw. Of het UWV de door Stebopa geclaimde schade van 200.000 euro moet vergoeden moet later worden bepaald – dat hangt af van de vraag of Stebopa kan aantonen dat de destijds gevraagde ontslagen wel echt nodig waren. Voorafgaand aan het faillissement vier jaar geleden vroeg Stebopa aan het UWV een vergunning om 13 werknemers te ontslaan. Na twee schriftelijke beoordelingsrondes weigerde het UWV dat: 13 vervallen arbeidsplaatsen zou volgens het  UWV niet in verhouding staan met de omzetvermindering van het bedrijf. Die weigering was onterecht, oordeelt de rechter nu: het UWV had voor de weigering eerst nadere vragen moeten stellen aan Stebopa. Overigens zal een eventuele schadevergoeding volgens de rechter waarschijnlijk niet hoger uitvallen dan zo’n 50.000 euro.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS2017:6796

Uitspraken

Meest gelezen berichten