Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 27 februari 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Vrijspraak van verkrachting van 13-jarige pupil

22 februari - Een 42-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van zijn destijds 13-jarige pupil op 11 november 2018 in een Amsterdamse sportschool. Er is onvoldoende bewijs dat de man - die haar kickboksleraar was - haar heeft verkracht. De rechtbank ziet geen reden om aan de betrouwbaarheid van haar verklaring te twijfelen, maar voor een bewezenverklaring is er meer nodig dan één verklaring. Die wordt te weinig gesteund door ander bewijsmateriaal en de man ontkende de beschuldiging. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:939

Straf - Cel - en taakstraf na hacken van banken

24 februari - Een 23-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en 143 dagen gevangenisstraf – waarvan 60 dagen voorwaardelijk – omdat hij zich tussen september 2020 en februari 2022 schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld en luxegoederen en aan computervredebreuk bij diverse banken. De man logde zonder toestemming in op de online bankomgeving van verschillende mensen en heeft daarmee het vertrouwen dat iedereen moet kunnen hebben in het gebruik van online bankieren geschaad. In de straf weegt mee dat de man eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten. De rechtbank vindt het vooral belangrijk dat de man niet opnieuw fout in gaat. Daarnaast moet de man schadevergoedingen betalen aan de banken. 

Lees de volledige uitspraak:

Bestuur - Rechtbank bemoeit zich actief met opsluiting asielzoeker

21 februari - De opsluiting van een asielzoeker in afwachting van zijn beroep tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag was niet terecht. Dat oordeelde de rechtbank. De asielzoeker was direct in grensbewaring geplaatst na aankomst in Nederland. Zijn asielaanvraag werd vervolgens afgewezen en hiertegen ging hij in beroep. In deze zaak moest de rechtbank oordelen over de bewaring, terwijl de beroepszaak pas later wordt behandeld. Volgens vaste rechtspraak mag de bewaringsrechter niet inhoudelijk oordelen over een asielverzoek. De asielzoeker wilde dat de rechter dat toch deed, omdat hij zijn beroep kansrijk vond en hij anders onnodig lang opgesloten moest zitten. De rechtbank zag in het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 november 2022 ruimte om het asielbesluit toch (voorlopig) inhoudelijk te toetsen en te oordelen dat de asielzoeker niet langer meer vastgehouden mag worden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2023:2185

Bestuur - Onvoldoende onderzoek exploitatie shisha-lounge

23 februari - De burgemeester van Amsterdam moet de besluitvorming over de exploitatievergunning van een sisha-lounge in Amsterdam overdoen. Ook de besluitvorming over de verlenging van de vergunning en het verzoek om handhaving moeten opnieuw. Aan het bedrijf zijn vergunningen verleend om een shisha-lounge met alcohol en een terras te exploiteren. De burgemeester wees daarbij een verzoek om handhavend op te treden af. Een buurtbewoner die extreme overlast ervaart, was het hier niet mee eens en ging in beroep. De rechtbank oordeelde dat de burgemeester onvoldoende onderzoek heeft gedaan om te kunnen zeggen dat de sisha-lounge geen overlast veroorzaakt. De meldingen zijn talrijk, gedetailleerd en ernstig. Ze gaan niet alleen over geluidsoverlast en geuroverlast maar ook over intimidatie. De burgemeester zal de besluitvorming over de exploitatievergunning, de verlenging daarvan en het verzoek om handhaving daarom moeten overdoen. Wel heeft het college voor een terras op het trottoir een omgevingsvergunning kunnen verlenen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:928

Kanton - Streep door verzekering na vraag om pechhulp

16 februari - Vanwege een niet toegestane koppelverkoop vernietigt de kantonrechter de verzekeringsovereenkomst tussen ANWB en een Amsterdamse automobilist die met pech langs de weg kwam te staan. ANWB biedt enkel pechhulp aan als eerst ter plekke een verzekering wordt afgesloten. ANWB betoogde dat de automobilist enkel een verzekering afsloot om vervolgens gelijk aanspraak te maken op hulp, maar daar ging de kantonrechter niet in mee. Een van de kenmerken van een verzekeringsovereenkomst is namelijk dat een bepaalde gebeurtenis mogelijk kan gebeuren maar bij het sluiten van die overeenkomst nog niet is gebeurd. ANWB mag geen verzekering verplicht stellen bij een verzoek om pechhulp. Door dat wel te doen, maakt zij zich schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk. De Amsterdamse automobilist hoeft niets te betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:793

Kanton - Huurachterstand en schade terecht verrekend met waarborgsom

21 februari - Een verhuurster van een woning in Amsterdam mocht de waarborgsom van 450 euro verrekenen met de schade en de huurachterstand. Daarnaast moet de oud-huurster haar nog 155 euro betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Omdat de met de hand geschreven huurovereenkomst waarvan de verhuurster foto’s indiende niet is ondertekend door de oud-huurster en niet is gebleken dat de oud-huurster akkoord is gegaan met de inhoud ervan. Uit onder meer Whatsapp-correspondentie bleek dat de overeenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd; ook om die reden is geen huur over de opzegtermijn verschuldigd. Omdat de huurster echter al voor die einddatum geen huur meer betaalde, moet zij die achterstallige huur alsnog betalen. Datzelfde geldt voor de matrasovertrekken die de huurster heeft weggegooid. Ook die schade mocht de verhuurster claimen.  

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:886

Civiel - Cloudserver hoeft geen klantgegevens te verstrekken

21 februari - De voorzieningenrechter heeft een verstekvonnis vernietigd, waarin cloudserver DigitalOcean EU was bevolen gebruikersgegevens te verstrekken en een gebruiker te blokkeren. Een andere cloudserver, DigitalVPS, had dit gevorderd nadat zij eind 2022 werd getroffen door een cyberaanval. Uit haar gegevens bleek dat bij de aanval gebruik werd gemaakt van de infrastructuur van DigitalOcean. Nadat de vorderingen van DreamVPS bij verstekvonnis waren toegewezen kwam de Nederlandse onderneming DigitalOcean EU B.V. in verzet. Zij voerde aan dat zij de bevelen niet kan en mag nakomen, omdat zij slechts ondersteunende diensten levert aan de Amerikaanse cloudserver DigitalOcean LLC. De voorzieningenrechter oordeelde in het verzet dat niet aannemelijk is dat DigitalOcean EU beschikt over de gevorderde klantgegevens en ook niet dat zij effectieve maatregelen tegen de aanvaller kan nemen tegen een aanvaardbare prijs. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:954

Civiel - Onteigening grond voormalig volkstuinencomplex toegestaan

22 februari - De gemeente Amsterdam mag een voormalig volkstuinencomplex in Weesp onteigenen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De huidige groep eigenaren verwierf de grond na het vertrek van de volkstuinders. Zij meenden dat zij mochten verwachten dat er woningen zouden worden gerealiseerd, waardoor de waarde van de grond zou stijgen. In het bestemmingsplan was naast woningbouw ook recreatie en groen voorzien. Bij nadere uitwerking van het bestemmingsplan kreeg het volkstuinencomplex de invulling groen. De grondeigenaren waren het daarmee oneens en wilden hun grond niet vrijwillig verkopen. De rechtbank oordeelt dat het klopt dat de grond was aangemerkt als bijzonder geschikt voor woningbouw, maar de grondeigenaren mochten op basis daarvan niet concluderen dat hun grond daarom voor woningbouw zou worden bestemd. Voor woningbouw is namelijk ook groen en infrastructuur nodig, waarvoor volgens de plannen minstens zeven hectare grond beschikbaar moest worden gemaakt. De gemeente mocht dit gebied dan ook de invulling groen geven. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:829

Uitspraken