Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 27 november 2017

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - Export 2,6 kilo cocaïne: 20 maanden celstraf

20 november - Een 44-jarige vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) voor de export van een grote hoeveelheid cocaïne. Op 30 maart 2016 vervoerde zij 2,6 kilo cocaïne in een verborgen compartiment in haar auto richting België. De rechtbank verwerpt haar verweer dat zij niets van de cocaïne wist. De tapgesprekken met een medeverdachte sporen niet met de verklaring die zij voor haar reis naar België heeft gegeven. De taps passen wel bij bewuste betrokkenheid bij het cocaïnetransport. In de straf weegt mee dat de vrouw geen verantwoordelijkheid voor haar daden lijkt te willen nemen. Als bijkomende straf is de auto verbeurdverklaard.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8475

Straf - De cel in voor zware mishandeling na verkeersruzie

20 november - Een 28-jarige man krijgt 3 maanden gevangenisstraf (waarvan 84 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 160 uur voor zware mishandeling en het vervoeren van cocaïne en MDMA. Ook moet hij het slachtoffer een vergoeding van ruim 4000 euro betalen en zich onder reclasseringstoezicht stellen. De man mishandelde een man na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Het slachtoffer reed in april 2017 in zijn Canta toen de dader hem toeterend inhaalde en afsneed. Bij het stoplicht ging het slachtoffer verhaal halen: hij maakte een slaande beweging richting het openstaande autoraam van de dader en gaf de dader een duw. Daarop sloeg die het slachtoffer hard en gaf hem knietjes. Het slachtoffer hield er onder meer een gebroken oogkas, gebroken kaak en gebroken neus aan over. De dader mocht zich volgens de rechtbank verweren tegen de slaande beweging en de duw, maar hij is daarin veel te ver gegaan.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8461

Bestuur - Te veel ontvangen studiefinanciering terugbetalen

20 november - Een in Amsterdam wonende studente moet ruim 1400 euro aan te veel ontvangen studiefinanciering terugbetalen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de basisregistratie personen woont zij in Amsterdam-Noord op huisnummer 88. Toezichthouders van de Dienst Uitvoering Onderwijs hebben de studente, na diverse tevergeefse huisbezoeken en na buurtonderzoek, echter aangetroffen in de woning bij haar nicht die in dezelfde straat woont, maar dan op huisnummer 85. De toezichthouders zijn vervolgens samen met de studente naar huisnummer 88 gegaan voor een huisbezoek. Hieruit bleek dat zij daar niet daadwerkelijk woont; op twee poststukken na zijn er geen persoonlijke bezitting van haar aangetroffen. De toezichthouders hebben in de slaapkamer die volgens de studente van haar zou zijn, wel spullen van haar nicht aangetroffen.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8395

Bestuur - Muziek weer te hard: café voorlopig dicht

20 november - De eigenaar van een café in de Westerstraat is zijn exploitatievergunning voorlopig kwijt vanwege geluidsoverlast en andere overtredingen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Het staat vast dat de eigenaar in het verleden meerdere keren de geluidsnormen en andere voorschriften heeft overtreden en hiervoor op zijn vingers is getikt. Volgens het beleid van de burgemeester staat op een nieuwe overtreding in dit geval de volgende sanctie: het intrekken van de vergunning voor onbepaalde tijd. De rechter stelt vast dat de eigenaar in deze zaak inderdaad opnieuw de fout is ingegaan. De muziek in zijn (pop-up) café stond veel te hard en er was geen leidinggevende aanwezig. De rechter vindt dat de burgemeester de vergunning daarom terecht heeft ingetrokken. Hierbij speelt mee dat de eigenaar als gewaarschuwd man gewoon is doorgegaan met het overtreden van de regels.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8413

Kanton - Bemiddelaar bestraft voor eten van twee walletjes

20 november - Verhuur- en bemiddelingsbedrijf Urban Homies moet twee huurders ruim 1000 euro aan bemiddelingskosten terugbetalen. De huurders hadden 1573 euro betaald nadat ze via het bedrijf aan een appartement waren gekomen. Urban Homies had voor de woning echter ook een bemiddelingsovereenkomst met de verhuurder. De wet staat dit ‘dienen van twee heren’ niet toe. Zo moet worden voorkomen dat een bemiddelaar voor het sluiten van één huurovereenkomst twee keer courtage in rekening kan brengen. Ook zorgt de wet ervoor dat bij tweezijdige bemiddeling, waarbij de huurder geen rechtstreeks contact kan opnemen met de verhuurder, de (potentiële) huurder geen bemiddelingskosten verschuldigd is. Urban Homies moet 2/3e van de kosten terugbetalen. De kosten die het bedrijf heeft gemaakt voor het aanleggen van internet en het reinigen van de woning, hoeven niet te worden terugbetaald omdat dit geen bemiddelingskosten zijn.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8468

Kanton - Wietplantage ontdekt: ontruimen en boete

21 november - Een huurder moet zijn woning ontruimen en een boete van 10.000 euro betalen aan woningstichting Eigen Haard, nadat in zijn woning een illegale hennepkwekerij werd aangetroffen. Volgens de huurder wist hij nergens van: vanwege familieomstandigheden verbleef hij met tussenpozen een tijdlang veel in Egypte en had hij zijn woning aan een bekende ter beschikking gesteld. Pas bij terugkomst in september 2017 ontdekte hij dat de huissloten waren vervangen en vernam hij via de politie van de kwekerij. De man huurde de woning naar eigen zeggen al 15 jaar zonder problemen. De kantonrechter in kort geding oordeelt dat een huurder verantwoordelijk is en blijft, ook voor de gedragingen van degene aan wie hij de woning in gebruik geeft. In het huurcontract stond duidelijk vermeld dat hennep kweken in de woning niet mocht op straffe van een boete van 10.000 euro.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8593

Civiel - Houten vloer moet beter worden geïsoleerd

20 november - De eigenaresse van een op 1-hoog gelegen appartement in Hoofddorppleinbuurt moet haar houten vloer beter isoleren zodat de onderbuurvrouw geen geluidsoverlast meer ondervindt. De kwaliteit van de geluidwering van de vloer moet worden aangepast zodat deze in de klasse ‘goed’ valt in de zin van de NEN-norm die hiervoor wordt gehanteerd. Voordat de eigenaresse het appartement betrok, had ze in het hele appartement een houten vloer laten leggen. De onderbuurvrouw ondervond sindsdien veel geluidsoverlast, te meer omdat de bovenbuurvrouw haar woning regelmatig verhuurde aan toeristen. Beide buurvrouwen hebben onderzoek laten uitvoeren door geluidsdeskundigen. Uit beide rapportages bleek dat de vloer niet voldoet aan de volgens de deskundigen te hanteren NEN-norm. Het is de bovenbuurvrouw ook verboden om haar woning short-stay te verhuren, zolang de VvE geen besluit heeft genomen die verhuur toe te staan.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8455

Civiel - Bank heeft te hoge hypotheek verstrekt

22 november - De Rabobank heeft niet zorgvuldig genoeg gehandeld bij het verstrekken van een hypotheek aan twee particulieren. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het tweetal had in 2008 bij een hypotheekaanvraag hele hoge inkomsten opgegeven, waarop de bank een hypotheek heeft verstrekt. Het bedrijf van het tweetal was eind 2004 opgericht en maakte pas één jaar, in 2006, winst. De bank heeft nagelaten de (voorlopige) jaarcijfers over 2007 in de beoordeling mee te nemen en zij heeft geen prognose over 2008 bij de twee particulieren opgevraagd. Er mag van de bank worden verlangd dat zij zorgvuldig toetst of het opgegeven inkomen wel structureel en bestendig is. De rechtbank oordeelt dat de bank in deze zaak kritischer had moeten zijn op de opgegeven inkomsten.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8472

Uitspraken

Meest gelezen berichten