Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 29 januari 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - Uitbater spyshop veroordeeld voor witwassen

24 januari - Een 43-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor witwassen. Zijn 37-jarige vrouw krijgt een taakstraf van 160 uur omdat zij samen met hem ruim 71.000 euro witwaste. Na de sluiting van de spyshop van de man in Amsterdam-West had het paar geen andere legale inkomsten. De verklaring dat het geld waarover zij toen beschikten onder meer spaargeld betrof uit de tijd dat de spyshop nog open was, is onvoldoende onderbouwd, aldus de rechtbank. Het bedrag is zo hoog en het witwassen bestreek zo’n lange periode - tussen maart 2014 en juni 2015 – dat bewezen is dat de man van witwassen een gewoonte maakte. In de straf weegt mee dat hij geen openheid van zaken gaf.  De man en vrouw zijn vrijgesproken van de verdenking dat zij geld witwasten toen de spyshop nog open was.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:332 
ECLI:NL:RBAMS:2018:336

Straf - Anderhalf jaar celstraf voor valsemunter

26 januari - Een 23-jarige man krijgt anderhalf jaar gevangenisstraf voor het bezit en uitgeven van valse bankbiljetten en voor het oplichten van meer dan 50 personen. De man deed zich op Marktplaats en Facebook onder valse naam voor als bonafide koper van festival- en concertkaartjes. Hij stuurde screenshots van vervalste bankoverschrijvingen om de kaartverkopers te overtuigen dat hij voor de kaartjes had betaald. De aldus gratis verkregen kaartjes verkocht de man vervolgens door. Daarmee vergaarde hij ongeveer 22.000 euro. Bij zijn oplichtingspraktijken maakte de man gebruik van de identiteit van een aantal eerdere slachtoffers. Zij hebben hinder ondervonden van deze identiteitsfraude en hebben hun naam moeten zuiveren.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:382

Bestuur - Ingeburgerd dankzij propedeuse

8 december 2017 - De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had een Amsterdamse van buitenlandse afkomst vrij moeten stellen van de inburgeringsplicht. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld. Strikt genomen viel de vrouw niet onder de vrijstellingsmogelijkheden die de Wet inburgering en het Besluit inburgering bieden, maar de rechtbank vindt dat in dit geval erg onredelijk. De vrouw was al goed ingeburgerd wat blijkt uit een objectief document namelijk haar propedeuse bul van de opleiding Nederlandkunde van de Universiteit Leiden. Uit haar cijferlijst blijkt dat zij de diverse vakken op het niveau B1/B2 heeft gevolgd en dit is zelfs hoger dan het volgens de Wet inburgering genoemde minimumniveau A2.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:10206

Bestuur - Boete van 13.500 euro voor woningverhuur via Airbnb

23 januari - De gemeente Amsterdam heeft terecht een boete van 13.500 euro opgelegd aan een Amsterdammer die zijn woning via Airbnb aan toeristen had verhuurd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Vakantieverhuur van een woning mag in Amsterdam maximaal voor 60 dagen per jaar, maar alleen als de woning de rest van de tijd bewoond wordt. Hoewel de Amsterdammer op het adres van de woning stond ingeschreven in de Basisregistratie personen, is niet gebleken dat hij daar ook echt woonde. Er waren geen persoonlijke spullen in het appartement aanwezig. Wel lagen er een aantal persoonlijke spullen in een afgesloten kast, maar het was niet duidelijk of die van de man waren. Ook had hijzelf tegen de toezichthouders verklaard dat hij met zijn gezin in het bovengelegen appartement woonde.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:280

Kanton - Zwangere gecompenseerd naar mislopen cruise

18 januari - Een reisagent moet bijna 7.000 euro betalen aan een man en zijn zwangere echtgenote die niet mee mochten met een cruise (van ruim 4.100 euro). Dat heeft de kantonrechter bepaald. De reisagent had erop moeten wijzen dat vrouwen tijdens de cruise nog geen 24 weken zwanger mochten zijn. De man moest de vakantie omboeken toen bleek dat zijn 25 weken zwangere vrouw niet mocht inschepen in Venetië. Toen is niet besproken wie wat zou betalen. Hij mocht er dus niet van uitgaan dat de reisagent die kosten - ruim twee keer zo hoog als de cruisekosten - zou betalen. Hij had ook een alternatief moeten boeken als de reisagent hem wel goed had geïnformeerd. Het echtpaar had nadat ze niet op de cruise mochten echter weinig keus meer. Daarom moet de reisagent naast de cruisekosten ook de helft van de meerkosten van het alternatief (ruim 2.800 euro) betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:295

Kanton - Schaatsclub moet geannuleerde uren betalen

19 januari - Een schaatsvereniging die had afgesproken om bij de Jaap Eden-ijsbaan in Amsterdam extra uren te mogen gebruiken maar daar later van afzag moet de ijsbaanexploitant ruim 1.000 euro betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De exploitant heeft de baan niet alsnog aan anderen kunnen verhuren. In de huurovereenkomst stond dat de vereniging dan die uren moet betalen of ze die nu afneemt of niet. Bovendien bevatte de overeenkomst geen mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. De schaatsvereniging zag van de extra uren af omdat de voorzitter vanwege privéomstandigheden op korte termijn naar het buitenland moest. Dit valt onder het eigen risico van de vereniging oordeelt de kantonrechter. De schadevergoeding die de ijsvereniging in een tegenvordering claimde omdat de koelmachines van de ijsbaan meerdere keren zouden zijn uitgevallen, wijst de kantonrechter af. Die claim was onvoldoende onderbouwd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:296

Civiel - Notaris moet betalen voor fout in testament

24 januari - Een notaris moet de dochter van een overleden cliënt ruim 15.000 euro schadevergoeding betalen. De notaris had het testament van de vader op zijn verzoek gewijzigd. Hierbij maakte zij echter een fout, die pas werd ontdekt toen de man was overleden. Door de fout ontstond onduidelijkheid over een deel van de erfenis. Hierop werd de dochter door haar broer gedagvaard. De dochter won deze rechtszaak. De juridische kosten die zij moest maken zijn voor rekening van de notaris, zo oordeelt de rechter nu. Het is immers door haar fout dat de broer en zus in een juridisch conflict verwikkeld raakten. De dochter had ook 40.000 euro geëist, als vergoeding van de schikking die zij met haar broer had getroffen. Er is echter onvoldoende verband tussen de fout van de notaris en de schikking om de notaris ook dat bedrag te laten vergoeden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:359

Civiel - Sieradenontwerper moet stoppen met laster

25 januari - Sieradenontwerper Rodrigo Otazu hoeft geen hogere dwangsommen te betalen aan de onderneming die het merk met zijn naam in de Benelux exploiteert. Wel moet hij de onrechtmatige uitingen die hij op internet (sociale media) over de eigenaars van de onderneming heeft geplaatst, verwijderen en hij mag geen schadelijke mededelingen meer over hen plaatsen. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. In een eerdere procedure oordeelde de rechtbank al dat de sieradenontwerper geen inbreuk mag maken op de merken die hij aan de onderneming heeft overgedragen en niet meer mag kwaadspreken over de eigenaars  De sieradenontwerper hield zich niet op alle punten aan dat vonnis, maar voor een ongelimiteerde verhoging van de dwangsommen is volgens de rechter (nog) geen plaats. Oztazu had van 2009 tot 2011 met de eigenaars samengewerkt, nadat zij zijn bedrijf – dat in financiële problemen was geraakt – uit het slop hadden gehaald.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:363

Uitspraken

Meest gelezen berichten