Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 30 april 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - 6 jaar cel en tbs voor verkrachtingen en oplichting

23 april - Een 34-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs voor verkrachting van twee ex-partners en voor oplichting. Ook moet hij ruim 37.000 euro schadevergoeding betalen. Hij heeft de vrouwen bruut verkracht, nadat zij de relatie met hem beëindigden. Eén ex verkrachtte hij in het bijzijn van haar zoontje, de ander bond hij tevoren vast en bracht hij uiterst pijnlijk letsel toe.
De impact van de verkrachtingen op de vrouwen is groot; bij beiden is PTSS vastgesteld. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan. Hoewel de man niet meewerkte aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum heeft de rechtbank bij hem toch een stoornis vastgesteld. Omdat hij een groot gevaar vormt voor de veiligheid van anderen en zonder behandeling dit gevaar niet zal veranderen legt de rechtbank een tbs met bevel tot verpleging op.

Lees hier de volledige uitspraak
ECLI:NL:RBAMS:2018:2624

Straf - Celstraf na stalking en bedreiging ex

24 april - Een 29-jarige man moet 176 dagen de cel in – waarvan 90 dagen voorwaardelijk – omdat hij zijn ex-vriendin vorig jaar tussen mei en december heeft gestalkt en bedreigd. Vlak voor kerst ging hij zelfs zo ver dat hij haar woning binnendrong. Toen hij daar werd betrapt, mishandelde hij ook een vriend van de vrouw. De vrouw durfde na dit voorval niet meer alleen thuis te slapen. Verder heeft hij een groot aantal spullen uit de woning meegenomen, waaronder haar paspoort. Naast financiële schade heeft zij hiervan veel hinder ondervonden. De rechtbank rekent de man dit alles zwaar aan: de woning is bij uitstek een plek waar men zich veilig moet kunnen voelen. De man mag twee jaar lang op geen enkele manier contact met de vrouw opnemen. Ook moet hij haar bijna 1650 euro aan schadevergoeding betalen.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2649

Bestuur - Jaar huurtoeslag retour door nét te hoog inkomen

20 april - De Belastingdienst/Toeslagen heeft terecht de volledige huurtoeslag over het jaar 2016 (ruim 2500 euro) teruggevorderd van een Amsterdamse. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. De vrouw en haar medebewoner verdienden in dat jaar gezamenlijk namelijk met 30.221 euro nét meer dan de grens van 30.000 euro. De stelling van de vrouw dat het bij 221 euro ging om nabetaald loon over 2015, werd door de rechtbank niet gevolgd. De Belastingdienst dient bij het nemen van haar beslissing uit te gaan van de basisregistratie inkomensgegevens. En uit die gegevens bleek dat de vrouw en haar medebewoner meer dan 30.000 euro hebben verdiend. Een gedeeltelijke terugbetaling, zoals de vrouw voor ogen stond, is niet mogelijk. In de wet staat namelijk dat een toeslag die teveel door de Belastingdienst is uitbetaald in zijn geheel moet worden teruggevorderd.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2430

Bestuur - Dakopbouw tast woonkwaliteit niet aan

23 april - De gemeente Amsterdam heeft terecht een vergunning verleend voor een dakopbouw voor een woning in het Oostelijk Havengebied, ook al is de opbouw 2,5 meter hoger dan het bestemmingsplan toestaat. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens buren die schuin tegenover de woning wonen, tast de dakopbouw hun woonkwaliteit aan; zij hebben hierdoor veel minder dag- en zonlicht, uitzicht en privacy. De eigenaar van de woning heeft echter met een ‘bezonningsrapport’ aangetoond dat het verlies van zonlicht beperkt is. Daarnaast vindt de rechtbank dat enige schending van privacy in een dichtbevolkte stedelijke omgeving aanvaardbaar is en dat bovendien bij één van de buren al zicht op de patio was.Ook bestaat er geen recht op een blijvend vrij uitzicht, aldus de rechtbank.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2666

Kanton - Eigenaresse moet meer betalen aan onderhoud

16 april - De eigenaresse van een woning in Amsterdam-Zuid moet drie keer meer blijven bijdragen aan het gemeenschappelijk onderhoud van het pand dan haar bovenburen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De vrouw betaalde sinds 1994 een bijdrage in de verhouding 2-1-1-1. De in de splitsingsakte opgenomen verhouding 3-1-1-1 was volgens de vrouw gebaseerd op dat haar woning 3 etages telt, en die van de buren elk maar 1. Die verhouding was echter onrechtvaardig, onder meer omdat één van de woonlagen een onbewoonbare kelder is. De kantonrechter is het echter eens met de buren. Die stelden onder meer dat in de kelder gemeenschappelijk onderhoud noodzakelijk kan zijn doordat er gemeenschappelijke leidingen lopen die kunnen lekken. De Vereniging van Eigenaren (VvE) mocht daarom besluiten de kostenverdeling van 3-1-1-1 te bevestigen. De stemverhouding binnen de VvE blijft, ondanks dat de vrouw meer moet betalen, 1-1-1-1, omdat dit niet onredelijk is.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2650

Kanton - Huurster mag blijven ondanks workshops in huis

24 april - Een huurster van een appartement in Amsterdam-Noord die thuis workshops organiseerde en een oproep plaatste voor een lening om het appartement in te richten voor events, hoeft niet te vertrekken. De oproep heeft zij voor aanvang van de huurovereenkomst geplaatst en deze is niet uitgevoerd. Hoewel met de workshops de huurovereenkomst is overtreden, is dit onvoldoende om de huurovereenkomst te ontbinden. Wel moet de vrouw één maand achterstallige huur betalen. De vrouw betaalde geen huur meer omdat de verhuurder zich niet aan de onderhoudsverplichtingen zou houden, maar zij heeft dat onvoldoende onderbouwd. Meeweegt dat de verhuurder de vrouw nooit heeft aangesproken op de workshops en dat zij (hoog)zwanger is. De verhuurder stelde dat hij het risico liep dat de gemeente forse boetes oplegt. De kantonrechter gaat ervan uit dat de huurster gewaarschuwd is en daar geen workshops meer zal organiseren.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2630

Civiel - Nog geen schrapping van BKR-registratie

17 april - De persoonsgegevens van een man blijven voorlopig in het informatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie (BKR) staan. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een zaak die de man had aangespannen tegen ING. Die bank had hem laten registreren, nadat de man 4 maanden achterstand had opgelopen bij de betaling van zijn hypotheeklening. Hij vond dat onterecht – omdat de schulden zouden zijn veroorzaakt door zijn ex-vrouw – en eiste dat zijn gegevens zouden worden geschrapt. Dat is echter te vroeg, oordeelt de rechter: schrapping uit de BKR kan pas aan de orde zijn nadat iemand zijn deel van de restschuld heeft weggewerkt. Tegelijkertijd oordeelt de rechter dat schrapping al aan de orde kan zijn na 3 jaar, in plaats van de standaardtermijn van 5 jaar.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2718

Civiel - Geen massaclaim in zaak failliet bomenfonds

25 april - GIN Schade (een claimstichting die zegt op te komen voor gedupeerde investeerders in het inmiddels failliete bomenparticipatiefonds Groei Invest Nederland) is niet ontvankelijk in haar collectieve actie tegen een financier en twee notarissen. Uit de statuten van GIN Schade blijkt volgens de rechtbank namelijk dat de stichting niet opkomt voor de belangen van alle gedupeerden, maar slechts voor die van de aangesloten beleggers – en daarvoor is de collectieve juridische actie niet bedoeld. Ook voldoet GIN Schade niet aan de vereisten die de Claimcode aan dergelijke stichtingen stelt. GIN Schade verweet financier IDM Financieringen (die financiering verstrekte aan een deel van de beleggers) onder meer dat zij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. De twee notarissen werd verweten dat zij door hun medewerking te verlenen aan de verkoop van de participaties onterecht vertrouwen in het fonds hebben gewekt.

Lees hier de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:2693

Uitspraken

Meest gelezen berichten