Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 30 januari 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor berovingen met geweld van prostituees

25 januari - Een 42-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf onder meer omdat hij twee berovingen pleegde onder bedreiging van een wapen en één poging daartoe onder andere in Amsterdam in 2022. Daarnaast bedreigde hij tweemaal met een wapen en bezat hij een vals identiteitsbewijs. De bedreigingen, berovingen en de poging ertoe pleegde hij met een (nep)vuurwapen waardoor de slachtoffers dachten in levensgevaar te verkeren. Een van hen liep ernstige verwondingen op. Haar onderbeen is geamputeerd nadat zij uit het raam van de vierde verdieping sprong om aan hem te ontkomen. Hij moet haar 155.000 euro schadevergoeding betalen. Het weegt strafverzwarend mee dat hij het kennelijk had gemunt op kwetsbare slachtoffers, aangezien in elk geval een deel van hen werkte als prostituee. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:264

Straf - Celstraf voor jarenlang misbruik dochter

26 januari - Een 39-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk omdat hij zijn minderjarige dochter jaren misbruikte. Ook moet hij ruim 5600 euro schadevergoeding betalen. Het misbruik begon toen zij 5 jaar was tot zij 10 jaar was.  Hij misbruikte de afhankelijke positie van zijn dochter en haar vertrouwen in hem. Bovendien zei hij haar dat zij haar moeder en oma niets mocht vertellen over het misbruik omdat het hun geheimpje was. Dat hij enkel voor zijn profijt stimuleerde dat zij het misbruik geheim hield en hij een jong kind hiermee belastte, rekent de rechtbank hem zwaar aan. In zijn voordeel weegt mee dat hij zich vrijwillig heeft laten behandelen en zijn cannabisverslaving heeft aangepakt. Het forse voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf dient als stok achter de deur. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:271

Bestuur - Geen handhaving tegen exotische muggen in autobanden

25 januari - De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft terecht niet handhavend opgetreden tegen een aantal bedrijven voor het overtreden van een voorschrift gericht tegen de import van exotische muggen, zoals de tijgermug of de Koreaanse bosmug. Wel moet de staatssecretaris beter uitleggen waarom bij één bedrijf niet handhavend is opgetreden. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het voorschrift dat autobanden uit risicogebieden droog moeten worden aangevoerd en opgeslagen, verbiedt niet de aanwezigheid van deze muggen. Het enkele aantreffen van exotische muggen is dan ook onvoldoende voor het constateren van een overtreding. Een afgelegde verklaring kan daarvoor wel voldoende zijn, als deze voldoende concreet en specifiek is. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:323

Kanton - Overkapping moet lager: lagere huur tot vrij zicht terug is

20 januari - De verhuurder van een woning op de eerste verdieping van een gebouw moet ervoor (laten) zorgen dat de (te hoge) terrasoverkapping van het eronder gelegen restaurant niet hoger komt dan de vloer van de woning op de eerste verdieping. Ook hoeft de huurster van de eerste verdieping  maar 90 procent van de huur (550,06 euro) te betalen vanaf 2 februari 2022 zolang de terrasoverkapping niet is aangepast. De verhuurder moet haar de teveel betaalde huur terugbetalen. Die overkapping voor het raam van de huurster is namelijk een gebrek. Het voorheen vrije uitzicht is daardoor aangetast. Bovendien gaf de verhuurder zonder overleg met de huurster toestemming aan de uitbater van het restaurant om de overkapping te plaatsen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:180

Kanton - Verhuurder niet aansprakelijk na schade defecte ventilator

24 januari - De verhuurder van een bedrijfsruimte waarin een wasserette is gevestigd is niet aansprakelijk voor de schade die ontstond nadat een raamventilator door een gebrek brand veroorzaakte. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De huurder is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Ook voerde de huurder aan dat de verhuurder op de hoogte van het slecht functioneren van die ventilator omdat de vorige huurder daarover al bij de vorige verhuurder had geklaagd. De verhuurder betwistte echter dat die daarvan wist. Dat het om een oude ventilator ging, maakt niet dat de verhuurder moest weten dat die gebrekkig was. Er is dus geen enkele grond op basis waarvan de verhuurder aansprakelijk is voor de schade. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:138

Civiel - Overlast nieuwe lampen buur onbewezen: streep door beslag

25 januari - Een man moet het executoriaal beslag opheffen dat hij had gelegd op de bankrekening van zijn buurman. Deze buurman zou dwangsommen hebben verbeurd door niet te voldoen aan een veroordeling om zijn buitenlampen te vervangen door naar beneden schijnende exemplaren. Die veroordeling was gegeven om ervoor te zorgen dat het licht niet meer rechtstreeks zou schijnen in de woning van de man, die daar hinder van ondervond. Volgens de man zijn de lampen wel vervangen, maar houdt de lichtoverlast onverminderd aan en is dus niet voldaan aan het doel van het vonnis. Uit de overgelegde foto’s kan echter niet worden afgeleid dat het licht van de nieuwe lampen op dezelfde wijze doordringt in de woning van de man zoals daarvóór het geval was en dat is ook niet erg waarschijnlijk. Nu niet kan worden vastgesteld dat de buurman het vonnis onvoldoende heeft nageleefd, heeft hij geen dwangsommen verbeurd. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:297

Civiel - Geen schadevergoeding na scheuringvorming woning

25 januari - De projectontwikkelaar van een bedrijventerrein kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de scheuren in de fundering van een nabijgelegen woning. De projectontwikkelaar hoeft de eigenaar daarom geen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Vanaf mei 2020 vonden op het bedrijventerrein (sloop)werkzaamheden plaats. De woningeigenaar meende dat de scheuren in zijn woning waren ontstaan door de (sloop)werkzaamheden van de projectontwikkelaar. De werkzaamheden van vóór 10 september 2020 zijn niet door of in opdracht van de projectontwikkelaar uitgevoerd. Daarom kan hij daar sowieso niet voor aansprakelijk worden gehouden. Voor de werkzaamheden van ná 10 september 2020 is hij ook niet aansprakelijk. De schommelingen in de metingen van de scheuren wijzen er namelijk op dat niet de werkzaamheden maar temperatuur- en grondwaterstandverschillen de scheuren veroorzaken. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:324

Uitspraken