Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 05 augustus 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied

Straf - Celstraf voor poging doodslag in Zuid

31 juli - Een 32-jarige man krijgt 7 jaar gevangenisstraf onder meer omdat hij in juli 2018 een moeder en zoon in Amsterdam-Zuid sloeg en in het gezicht schopte. Ook moet hij ruim 4000 euro schadevergoeding betalen. Volgens haar arts had de moeder kunnen overlijden als zij nog meer trappen tegen haar hoofd had gekregen. De zoon hield aan het geweld onder meer een hersenschudding over. Eerder bedreigde de 32-jarige man zijn eigen broer en schopte hem in zijn gezicht. In de straf weegt mee dat de man iedere verantwoordelijkheid afwijst. Op basis van bevindingen van deskundigen is niet vast te stellen of hij een psychische stoornis had toen hij zijn daden pleegde. Daarom legt de rechtbank hem niet de geëiste tbs met dwangverpleging op. De rechtbank maakt zich zorgen over de kans dat verdachte weer tot geweld zal overgaan en legt daarom een lange gevangenisstraf op. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5636

Straf - Jeugddetentie en vrijspraak voor gewapende woningoverval

1 augustus - Een 19-jarige man krijgt 2 jaar jeugddetentie voor zijn aandeel in een gewapende woningoverval op 22 januari van dit jaar in Amstelveen. Daarnaast moet hij ruim 34.000 euro schadevergoeding betalen. Een 22-jarige man werd vrijgesproken van betrokkenheid. Weliswaar is zijn DNA aangetroffen op een bivakmuts vlak bij het overvallen huis, maar dat bewijst niet dat hij heeft meegedaan aan de overval. Zijn DNA kan ook op een ander moment op die bivakmuts zijn gekomen. Bovendien zat er ook DNA van een ander op de bivakmuts. Hij krijgt wel een boete van 200 euro voor drugsbezit. De rechtbank past bij de 19-jarige man adolescentenstrafrecht toe omdat de rapportages van deskundigen genoeg aanknopingspunten bieden om hem pedagogisch te beïnvloeden. Volgens de rechtbank staat hij op een kruispunt in zijn leven waarbij intensieve begeleiding belangrijk is.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5627
ECLI:NL:RBAMS:2019:5628

Bestuur - Groen licht voor bomenkap in de Kinkerbuurt

31 juli - De projectontwikkelaar die in de voormalige Ten Kateschool appartementen heeft gerealiseerd, mag starten met de kap van acht 40 jaar oude bomen op het achtererf. Een aantal omwonenden die de bomen graag willen behouden, worden daarmee in het ongelijk gesteld. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente goed naar alle belangen heeft gekeken voordat zij de kapvergunning verleende. De conditie van de bomen is matig tot slecht en sommige bomen zijn een gevaar voor de omgeving. Daarom weegt het belang voor het kappen van de bomen zwaarder dan het belang van de omwonenden om de bomen te behouden. Daar komt bij dat de projectontwikkelaar verplicht is een aantal bomen te herplanten en van plan is de (binnen)tuin achter het complex een duurzaam en groener karakter te geven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5638

Bestuur - Gemeenteambtenaar mag bestuurstaken SIO blijven uitvoeren

1 augustus - Een gemeenteambtenaar van stadsdeel Nieuw-West hoeft zijn nevenwerkzaamheden bij de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) vooralsnog niet neer te leggen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De ambtenaar is bestuurslid van de SIO, die het Cornelius Haga Lyceum bestuurt. De gemeente had eerder toestemming verleend voor de nevenwerkzaamheden, maar trok die in nadat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zorgen uitte over antidemocratische en anti-integratieve gedragingen van die school. Door de nevenwerkzaamheden bestaat er volgens de gemeente een risico op belangenverstrengeling en op schade aan gemeentebelangen. De inmiddels geschorste gemeenteambtenaar is het daarmee oneens en heeft bezwaar ingesteld. De voorzieningenrechter geeft nog geen inhoudelijk oordeel over de zaak, omdat de zaak samenhangt met andere, nog lopende kwesties rondom het Cornelius Haga Lyceum. Wel mag de ambtenaar in afwachting van zijn bezwaarprocedure SIO-bestuurslid blijven, omdat hij momenteel toch is geschorst en die procedure waarschijnlijk niet lang meer duurt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5653

Kanton - Zoon mag in huurhuis blijven na overlijden moeder

29 juli - Een zoon die met zijn moeder tot haar dood in haar sociale huurwoning in Amsterdam-Noord woonde, mag daar blijven wonen. Hij mag de huurovereenkomst voortzetten omdat zij een duurzaam en gemeenschappelijk huishouden hadden. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De zoon woont sinds zijn geboorte in de woning. Na het overlijden van zijn vader in 2008 koos hij ervoor bij zijn moeder te blijven wonen en haar te helpen en te verzorgen. Hoewel hij niet met stukken kon bewijzen dat hij, zoals hij stelde, maandelijks minimaal 200 euro bijdroeg aan de vaste lasten, kwam hij met genoeg andere bewijzen. Dat waren verklaringen van familieleden en buren waaruit bleek dat hij een aanzienlijk deel van (de kosten van) de huishouding voor zijn rekening nam.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5590

Civiel - Aanbesteding uitzendkrachten hoeft niet over

30 juli - De gemeente Amsterdam hoeft een aanbestedingsprocedure voor de inzet van uitzendkrachten niet over te doen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Bij de aanbesteding ging het om diverse functies voor uitzendkrachten in zes verschillende categorieën. Randstad, het uitzendbureau dat tot nu toe de uitzendkrachten leverde, tekende in op meerdere categorieën. Aan het bedrijf werd uiteindelijk slechts één categorie voorlopig gegund. Bij de overige categorieën kwamen andere uitzendbureaus als voorlopige winnaar uit de bus. Randstad eiste daarop dat de rechter het de gemeente zou verbieden de opdrachten definitief aan de andere uitzendbureaus te gunnen. Volgens de uitzendorganisatie was de beoordeling van een of meer gunningscriteria onrechtmatig verlopen. Randstad eiste een nieuwe beoordeling door een nieuwe beoordelingscommissie óf een geheel nieuwe aanbestedingsprocedure. De rechter gaat hier dus niet in mee.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5589
 

Civiel - Niet procederen na garantieovereenkomst

31 juli - Het is niet mogelijk om een procedure te starten over de MeerWaardeHypotheek als daarover een garantieovereenkomst is gesloten met ING. Dat heeft de rechtbank bepaald. Voor deze beleggingshypotheek moest onder meer eigen vermogen worden gestort in het Postbank Obligatiefonds, om daarmee een maandelijkse aanvulling op het inkomen te generen. Omdat dit fonds zeer slecht rendeerde, bood ING haar klanten in 2004 een garantieregeling aan: de destijds voorziene inkomensaanvulling zou grotendeels worden gegarandeerd in ruil voor het afzien van de mogelijkheid tot procederen. Drie klanten zijn nu, ondanks acceptatie van de garantieregeling, toch een procedure gestart. De rechter oordeelt dat dat niet kan: de garantieovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst, waarop alle vorderingen in relatie tot de MeerWaardeHypotheek afstuiten. De bepaling uit de overeenkomst die het voeren van procedures over de MeerWaardeHypotheek onmogelijk maakt, is geldig en ING mag zich daarop beroepen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:5538
ECLI:NL:RBAMS:2019:5540
ECLI:NL:RBAMS:2019:5545

Uitspraken