Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 05 november 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied

Straf - 2 jaar cel voor vervoer van 620 kilo hennep

31 oktober - Een 37-jarige man krijgt 2 jaar gevangenisstraf omdat hij op 23 februari vorig jaar 620 kilo hennep vervoerde in een gehuurde bestelbus. Hij reed de bus van een Haagse loods naar Amsterdam, waar hij werd aangehouden. Zijn advocaat stelde dat de man niet wist dat hij hennep vervoerde. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Toen de bestelbus na de drugsvondst werd getransporteerd, rook die nog zo naar hennep dat agent de busramen openzette. Die geur moet dus ook eerder in de bestelbus te ruiken zijn geweest. In de straf weegt mee dat de man in Italië in 2013 is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor de invoer van cocaïne. Die straf weerhield hem er klaarblijkelijk niet van om zich kort nadat hij vrijkwam weer met drugs bezig te houden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7750

Straf - 30 maanden cel voor verkrachting van prostituee

2 november - Een 29-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 30 maanden omdat hij een prostituee heeft verkracht in Spaarnwoude. Ook moet hij haar 15.000 euro schadevergoeding betalen. Op 30 september 2014 ontmoetten de man en de vrouw elkaar in Amsterdam. In plaats van naar een hotel te rijden besloot de man naar een afgelegen plek in Spaarnwoude te rijden. Hij sloeg haar en dwong haar seks te hebben. De man bevredigde gewelddadig zijn lusten ten koste van de vrouw -  die gelet op haar beroep - kwetsbaar was. In de straf weegt mee dat de redelijke termijn voor uitspraak met ruim 2 jaar is overschreden. Dat kwam doordat de zaak aanvankelijk is geseponeerd. Daarna leidde een zogenoemde artikel 12-procedure van het slachtoffer bij het gerechtshof alsnog tot vervolging. Omdat het tijdsverloop niet aan de man te wijten is, matigt de rechtbank zijn straf met 6 maanden. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7794

Bestuur - Geen uitstel van vertrek door slechte gezondheid

16 oktober - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een 72-jarige Pakistaanse vrouw uitzetten naar Pakistan. Er is geen aanleiding om haar uitstel van vertrek te verlenen vanwege haar gezondheidssituatie. Dat heeft de rechtbank bepaald. De vrouw lijdt aan verschillende medische problemen en krijgt daarvoor therapie en medicatie. Zij stelt bij terugkeer naar Pakistan in een medische noodsituatie te komen. Zij verwijst daarbij naar rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over het begrip ‘medische noodsituatie’. De staatssecretaris verwacht echter niet dat de vrouw in zo’n situatie zal komen, nu voldoende rekening is gehouden met haar medische problemen: er is medisch onderzoek gedaan en er is getoetst aan het eigen beleid. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerder al bepaald dat dit beleid in overeenstemming is met de rechtspraak van het EHRM.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7642

Bestuur - Onderscheid naar leeftijd is geoorloofd

1 november - Het onderscheid dat de Participatiewet maakt tussen jongeren (jonger dan 27) en niet-jongeren (vanaf 27) is geoorloofd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De gemeente had de bijstandsuitkering van een 26-jarige alleenstaande moeder beëindigd omdat zij een verplichting niet was nagekomen. Als de vrouw 27 of ouder was geweest, zou haar uitkering slechts zijn verlaagd, in plaats van beëindigd. Volgens de vrouw is daarom sprake van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie. De rechtbank vindt echter dat voor dit onderscheid tussen jongeren en niet-jongeren een redelijke en objectieve grond bestaat. Uit de wetsgeschiedenis blijkt namelijk dat bewust is gekozen om voor jongeren een ander bijstandsregime te laten gelden. Dit heeft te maken met de dringende wens van het kabinet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en doordat de positie van jongeren op de arbeidsmarkt anders is dan die van oudere werkzoekenden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7835

Kanton - Betalen voor schuifdeur die niet past

22 oktober - Een bouwbedrijf dat een schuifdeur bestelde waarvan de doorgegeven maten niet bleken te kloppen moet leverancier van de schuifdeur ruim 4.000 euro betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. In de offerte van de leverancier staat dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanleveren van de maten. Volgens het bouwbedrijf had de leverancier toegezegd de maten van de schuifdeur van de woning in Bunnik te controleren omdat het bouwbedrijf onzeker was over de doorgegeven maten. Daar gaat de rechter echter niet in mee. Uit e-mailcorrespondentie van de leverancier bleek dat het bouwbedrijf zelf de maten moest controleren en akkoord moest geven. Daarom is de leverancier niet verantwoordelijk voor de ontstane schade nadat bleek dat de schuifdeur niet paste. Het bouwbedrijf mag die schade niet verrekenen met de factuur en moet die alsnog betalen.

lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7729

Kanton - Verwarrende voorwaarden dus gratis parkeren mocht

26 oktober - Een motorrijder die in september vorig jaar zonder te betalen een Q-Parkparkeergarage in het centrum van Amsterdam uitreed, hoeft geen boete te betalen. De algemene voorwaarden van Q-Park waren namelijk verwarrend. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Weliswaar staat daarin dat een voertuig alleen de parkeergarage in mag met een geldig vervoersbewijs maar motoren worden niet genoemd. Bovendien hoeven bromscooters bij deze parkeergarage niets te betalen. Ook was het advies dat de motorrijder van een Q-Parkmedewerker ter plekke kreeg om om de slagboom heen te rijden in strijd met Q-Parks uitleg van de algemene voorwaarden. Inmiddels staat er in de parkeergarage een bord met de tekst dat motorrijders een parkeerticket moeten nemen. Destijds stond dat bord er nog niet.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7731

Civiel - Geen rehabilitatie voor overleden directeur

30 oktober - De auteur van het boek “Een bank in Suriname” en de ondertitel “Pe a moni de?” (vertaald naar het Nederlands: “Waar is het geld gebleven?”) hoeft de tekst over een overleden zakenman die voor ruim 4 miljoen USD creditcardfraude heeft gepleegd, niet aan te passen. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist. Nabestaanden van de overleden directeur wilden dat de rechter de auteur zou gelasten die uitlating recht te zetten, maar de feiten boden ten tijde van de publicatie voldoende steun aan de beschuldiging. De uitlating overigens ook niet onnodig grievend. Bovendien was de naam van de overledene in Suriname al eerder in verschillende media in verband gebracht met de fraude.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7813

Civiel - Geen afspraak tot leveren van halve garagebox

31 oktober - De rechtbank heeft een vordering tot het leveren van “de helft van een garagebox” afgewezen. De garage is eigendom van een stel dat inmiddels uit elkaar is. De man van het stel heeft contact gehad met twee belangstellenden die de garage wilden kopen. Volgens die belangstellenden is er ook daadwerkelijk een koopovereenkomst gesloten; volgens de man van het stel niet. De belangstellenden wilden dat de overeenkomst wordt nagekomen, maar hadden alleen de man gedagvaard. Eerst is aan de rechtbank gevraagd het leveren van de gehele garagebox toe te wijzen. Tijdens de zitting werd de eis gewijzigd: alleen levering van het aandeel van de man. Dat kan niet volgens de rechtbank, omdat er hoe dan ook geen afspraak tot “halve levering” is gemaakt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:7755

Uitspraken