Laden...

Informatie voor advocatuur over werkwijze zittingen privaatrecht tijdens de coronacrisis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Informatie voor advocatuur over werkwijze zittingen privaatrecht tijdens de coronacrisis
Amsterdam, 13 november 2020

Door de coronacrisis lopen veel zaken anders dan anders, ook bij de rechtbank Amsterdam. Onderstaand bericht bevat informatie voor advocaten over de werkwijze rond zittingen van de afdeling privaatrecht (teams familie & jeugd, handel, insolventie, kanton en kort geding).

Wie zich tot de rechter wendt bedienen we graag zo goed mogelijk, met inachtneming van de belangen van de wederpartij (equality of arms).

Geplande zittingen

Vanuit die gedachte worden zittingen gepland en verzoeken ten aanzien van die zittingen (bijvoorbeeld aanhouding, digitale zitting in plaats van fysiek of andersom, etc.) beoordeeld. Door corona heeft de rechtbank te kampen met aanzienlijke voorraden in civiele zaken en de zittingscapaciteit is schaars. Als uitgangspunt geldt dus eens te meer dat aanhoudingen zo veel mogelijk vermeden worden en eenmaal geplande zittingen doorgang zullen vinden.

Aanwezigen

Het aantal aanwezigen tijdens de zittingen moeten we helaas beperken en het toegestane aantal aanwezigen is mede afhankelijk van de beschikbare, maar op dit moment schaarse, zittingszalen.

Rechter beslist

De rechter beslist, als hier onderbouwd om wordt verzocht, of naast de partij en de advocaat meer mensen aanwezig mogen zijn. De belangen waarmee we hierbij rekening houden zijn de specifieke kenmerken van de zaak, hoor en wederhoor, de waarheidsvinding, de openbaarheid van de zittingen (behalve bij familie & jeugd), de opleiding van advocaat-stagiaires, etc.

Spelregels

Naast de procespartij en de advocaat zijn publiek en pers ook welkom. De spelregels vindt u hier.

Aanmeldingen

Als er teveel aanmeldingen zijn voor het bijwonen van een zitting, bepaalt de rechter wie aanwezig mogen zijn, na afweging van alle (bekende) belangen. De regie ligt dus bij de zaaksrechter en diens beslissing is definitief van aard.

Zaken gestegen

Door corona is het aantal zaken dat nog moet worden behandeld gestegen, terwijl de organisatie rond de zittingen meer tijd kost. Ook bij u loopt het werk anders dan gebruikelijk. Laten we met begrip over en weer onze schouders eronder zetten.   

Uitspraken