Laden...

Verzoek aandeelhouders AkzoNobel afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Verzoek aandeelhouders AkzoNobel afgewezen
Amsterdam, 10 augustus 2017

Elliott Advisors en York Capital, twee aandeelhouders van AkzoNobel, kunnen AkzoNobel op dit moment niet dwingen een bijzondere aandeelhoudersvergadering (BAVA) uit te schrijven waarin wordt gestemd over het ontslag van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) Antony Burgmans. Het verzoek dat zij hiervoor indienden bij de rechtbank is voorbarig en kan om die reden niet worden gehonoreerd. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

Ontslag bestuursvoorzitter op de agenda

Volgens Elliott en York heeft RvC-voorzitter Burgmans de overnamevoorstellen van het Amerikaanse bedrijf PPG, eerder dit jaar, onvoldoende serieus in overweging genomen. Daarom eisten zij een BAVA waarin de top van AkzoNobel verantwoording zou afleggen over de gang van zaken omtrent de overnamestrijd met PPG, waarna gestemd zou worden over het ontslag van de voorzitter van de RvC.

De rechter oordeelt dat Elliott en York op zich aan enkele belangrijke voorwaarden voor het verzoek hebben voldaan, iets wat tijdens de behandeling van de zaak door AkzoNobel werd betwist. Zo behoorden zij tot een groep aandeelhouders die samen wel degelijk 10% van de aandelen in handen had, zowel op het moment dat zij hun verzoek op 10 april 2017 aan het bestuur van AkzoNobel voorlegden als op het moment van indiening van het verzoek bij de rechtbank, op 7 juli 2017. Dat tussen die twee momenten de achtergrond voor het verzoek aanzienlijk veranderde doordat PPG zich terugtrok uit de overnamestrijd, betekent bovendien niet dat Elliott en York het verzoek opnieuw aan AkzoNobel hadden moeten voorleggen voordat ze het bij de rechtbank indienden. Inhoudelijk bleef het verzoek immers onveranderd: te mogen stemmen over het ontslag van Burgmans.

Aandeelhoudersvergadering op 8 september

Toch kan het verzoek van de aandeelhouders naar het oordeel van de rechter niet worden toegewezen. Dit is het gevolg van het feit dat AkzoNobel zelf kort voor de behandeling van de zaak door de rechtbank al een BAVA uitschreef. Tijdens die vergadering, die gepland staat voor 8 september 2017, zal het bestuur verantwoording afleggen. Een stemming over het ontslag van de voorzitter van de RvC staat niet op de agenda.

Op basis van een afweging van zowel de belangen van de aandeelhouders als die van AkzoNobel, concludeert de rechter dat AkzoNobel met de BAVA van 8 september gedeeltelijk tegemoet komt aan de wensen van de aandeelhouders en dat nu eerst de uitkomst van die vergadering moet worden afgewacht. Door op voorhand een vergadering bijeen te roepen waarin over het ontslag van de RvC-voorzitter wordt gestemd, zou te veel op de zaken vooruit worden gelopen. Het verzoek van Elliott en York is dus prematuur, zo oordeelt de rechter.

Na de vergadering van 8 september is het aan de aandeelhouders om conclusies te trekken en eventuele vervolgstappen te zetten.

M​eer informatie

Voor meer informatie: Voorlichting & Communicatie rechtbank Amsterdam, 088-36 11 440 of Domien Huijbregts, 06 - 15 26 06 78.

Uitspraken