Laden...

Vrijspraak en niet-ontvankelijk verklaring voor 7 demonstranten Extinction Rebellion

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Vrijspraak en niet-ontvankelijk verklaring voor 7 demonstranten Extinction Rebellion
Amsterdam, 23 oktober 2020

In 7 strafzaken naar aanleiding van de demonstraties van Extinction Rebellion op 7, 8 en 12 oktober 2019 in Amsterdam, heeft de de kantonrechter het openbaar ministerie in drie gevallen niet-ontvankelijk verklaard. In de overige vier zaken werden de verdachten vrijgesproken. De uitspraken werden gedaan op 22 oktober j.l.

De 7 mensen stonden terecht omdat zij werden verdacht van deelname aan demonstraties van Extinction Rebellion die door de burgemeester van Amsterdam waren verboden. Volgens het openbaar ministerie was sprake van overtreding van de Wet openbare manifestaties en de APV Amsterdam. De demonstranten zouden aanwijzingen van de politie niet hebben opgevolgd bij de blokkade van de Stadhouderskade op 7 oktober, danwel tijdens de demonstratie op de Gustav Mahlerlaan op 8 oktober of tijdens de blokkade van de Blauwbrug op 12 oktober.

Geweldloze demonstratie

Op 1 augustus 2019 maakte Extinction Rebellion de plannen bekend om vanaf 7 oktober 2019 voor onbepaalde tijd te demonstreren op de Stadhouderskade, bij de Museumbrug in Amsterdam. Daarbij riep men op om geweldloos te demonstreren, maar wel het kruispunt bij de Museumbrug ter hoogte van de Stadhouderskade te bezetten, waardoor Amsterdam ontwricht zou raken.

Recht om te demonstreren is een fundamenteel recht

De kantonrechter stelt voorop dat de vrijheid om te demonstreren een fundamenteel recht is. Dat recht wordt gewaarborgd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). De burgemeester mocht echter het demonstratierecht beperken op basis van het belang van onder meer de openbare veiligheid en het voorkomen van wanorde. Dit deed ze door een brief te sturen naar de organisatie (de zogenaamde WOM-brief) waarin ze aangaf dat de demonstratie op het Museumplein moest plaatsvinden. Hieraan gaf Extinction Rebellion echter geen gehoor.

In strijd met een goede procesorde

In drie zaken oordeelde de kantonrechter desondanks dat strafrechtelijke vervolging in strijd is met de beginselen van een goede procesorde. Sommigen van de verdachten werden onder meer (veel) te lang vastgehouden. In deze dossiers ontbrak bovendien een proces-verbaal van aanhouding van de verdachten. De kantonrechter kon zich niet op feiten baseren om te oordelen over de gebruikte opsporings- en dwangmiddelen en verklaarde de officier van justitie daarom niet-ontvankelijk in deze zaken.

Wettelijke eisen

In de overige zaken was er weliswaar een proces-verbaal opgemaakt, maar uit de bewijsmiddelen kon niet duidelijk worden afgeleid dat de verschillende demonstraties in opdracht van de burgemeester waren beëindigd. De kantonrechter kon dan ook niet vaststellen dat aan de wettelijke eisen is voldaan om over te kunnen gaan tot beëindiging van de demonstraties. Ook kon niet worden vastgesteld dat deze verdachten bij de groep demonstranten hoorden die geen gehoor gaf aan bevelen van de politie. Daarmee was er in deze zaken onvoldoende bewijs en werden de verdachten vrijgesproken.

Meer informatie

Voor meer informatie, bel de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088-3611440, of stuur een e-mail naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

Uitspraken