Laden...

Procedureregels Richting Anders Procederen (RAP)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Regels en procedures > Procedureregels Richting Anders Procederen (RAP)

1. Algemeen

1.1 Dit reglement geldt naast de bestaande procesreglementen voor echtscheiding, alimentatie en gezag en omgang en is een aanvulling daarop. 

1.2 Met de indiening van het aanmeldformulier voor gezamenlijke toegang of deelgeschil geven partijen aan dat zij kennis hebben genomen van en instemmen met de werkwijze zoals in deze procedureregels is beschreven.

1.3 Een verzoek om op deze wijze te mogen procederen wordt door de advocaten van beide partijen gezamenlijk gedaan door middel van het mailen van het op de website te vinden formulier. (2x link). Het is mogelijk om voorafgaand aan het indienen van het formulier te overleggen met een van de medewerkers van het team RAP via de RAP mailbox, of de betreffende zaak geschikt is voor RAP. 

1.4 Het contact met de rechtbank vindt plaats per e-mail  (rap.rb.amsterdam@rechtspraak.nl), via Zivver. 

1.5 Wanneer het verzoek een echtscheiding met nevenverzoek verrekenen of verdelen huwelijksvermogen betreft dan wordt als peildatum gehanteerd de binnenkomst van het aanmeldformulier, dat tevens een verzoek tot echtscheiding bevat. Deze peildatum wijzigt niet, ook als later alsnog wordt overgestapt naar de reguliere procedure.

1.6 Als de datum van de mondelinge behandeling bekend is, kan er alleen in geval van klemmende redenen in overleg met de betrokken gerechtsjurist, een andere datum overeen worden gekomen.

1.7 Vanuit deze procedure is ook doorverwijzing naar mediation mogelijk en de procedure kan ook worden ingezet tijdens of na een vastgelopen mediation

1.8 Na afloop van de procedure zullen de advocaten worden benaderd met het verzoek om een kort evaluatieformulier in te vullen.

 

Gezamenlijke toegang

2.1 Een verzoek tot gezamenlijke toegang wordt ingediend door beide partijen gezamenlijk door het mailen van het aanmeldformulier gezamenlijke toegang naar rap.rb.amsterdam@rechtspraak.nl. Het aanmeldformulier komt in de plaats van/geldt als het verzoekschrift en verweerschrift.
 
2.2 Partijen dienen in deze e-mail de verhinderdata voor de komende vier weken op te geven en de geschatte gewenste duur van de mondelinge behandeling. Verder dient te worden aangegeven of de aanwezigheid van de Raad voor de Kinderbescherming bij de mondelinge behandeling gewenst is. 
 
2.3 Binnen twee werkdagen neemt de behandelend gerechtsjurist contact op met beide advocaten om de datum van de mondelinge behandeling af te stemmen en regie te voeren en/of stukken op te vragen.
 
2.4 Gestreefd wordt naar een mondelinge behandeling binnen twee weken.
 
2.5 Partijen kunnen alleen stukken indienen in overleg met de behandelend gerechtsjurist (via de RAP mailbox) op afgesproken tijdstippen met een kopie aan de wederpartij in de cc.
 
2.6 De oproep voor de mondelinge behandeling wordt per mail verstuurd.
 
2.7 De rechtbank kan, al dan niet op verzoek van partijen, de stukken in handen stellen van de Raad voor de kinderbescherming en deze oproepen voor de mondelinge behandeling.
 
2.8 Kindgesprek: partijen (advocaten) dienen zelf aan te geven of een minderjarige een gesprek wil hebben met de kinderrechter waarbij uitgangspunt blijft kinderen in de leeftijd vanaf acht jaar. 
 
2.9 Ieder der partijen kan op elke gewenst moment alsnog  kiezen voor de reguliere procedure. In dat geval zal de mondelinge behandeling in de reguliere procedure worden gedaan door een andere rechter. 
 
2.10 Gestreefd wordt naar een uitspraak al dan niet op onderdelen, aan het eind van de mondelinge behandeling, met schriftelijke uitwerking in een beschikking, dan wel schriftelijk binnen twee weken na de mondelinge behandeling. Desgewenst wordt van de mondelinge behandeling een zakelijk proces-verbaal opgemaakt.  

 

 

Deelgeschil

3.1 Een verzoek tot behandeling van een deelgeschil wordt ingediend door beide partijen gezamenlijk door het mailen van het aanmeldformulier deelgeschil naar rap.rb.amsterdam@rechtspraak.nl.

3.2 Partijen dienen in deze e-mail de verhinderdata voor de komende vier weken op te geven en de geschatte gewenste duur van de mondelinge behandeling.

3.3 Binnen twee werkdagen neemt de behandelend gerechtsjurist contact op met beide advocaten om te bezien of het verzoek in aanmerking komt voor behandeling als deelgeschil. 

3.4 Indien een zaak geschikt wordt bevonden voor afdoening via de deelgeschillenregeling, zal in overleg met partijen zo spoedig mogelijk een datum voor de mondelinge behandeling worden bepaald. Gestreefd wordt naar een mondelinge behandeling binnen drie weken. 

3.5 De oproep voor de mondelinge behandeling wordt per mail verstuurd. 

3.6 De rechtbank kan, al dan niet op verzoek van partijen, de stukken in handen stellen van de Raad voor de kinderbescherming en deze oproepen voor de mondelinge behandeling.

3.7 Het verzoekschrift betreffende het deelgeschil dient binnen één week na de ontvangstbevestiging van toelating, te worden ingediend via de RAP mailbox. Het verweerschrift dient binnen twee weken na toelating via de RAP mailbox te worden ingediend. 

3.8 De behandelend gerechtsjurist kan tussentijds contact opnemen met partijen in het kader van regievoering. 

3.9 Gestreefd wordt naar een uitspraak al dan niet op onderdelen aan het eind van de mondelinge behandeling, met schriftelijke uitwerking in een beschikking, dan wel schriftelijk binnen twee weken na de mondelinge behandeling. Desgewenst wordt van de mondelinge behandeling een zakelijk proces-verbaal opgemaakt. 

Regels voor gebruik van Veilig Mailen zijn van overeenkomstige toepassing op deze procedureregels.