Regels en procedures rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Amsterdam > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Amsterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen bij de Centrale Balie. Of schriftelijk (per post, fax of mail) bij:

  Rechtbank Amsterdam
  Afdeling Privaatrecht, team handelszaken
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  U ontvangt de akte zo spoedig mogelijk. Het is mogelijk om het op voorhand per fax te krijgen, maar het origineel wordt per post toegestuurd. Direct meenemen kan niet.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Amsterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  U kunt een verklaring non-faillissement per fax aanvragen. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de afdeling Insolventie. Het faxnummer is 020 - 541 33 79.

  De aanvraag kan ook via de Centrale Balie lopen en WGBZ, Wet griffierechten burgerlijke zaken (betalen aan de poort) is van toepassing.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Amsterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren door deze in 2-voud in te dienen bij de Centrale Balie. Dit kan persoonlijk of per post. Als u algemene voorwaarden wilt opvragen, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar de handelsunit. U krijgt de algemene voorwaarden binnen 2 weken toegestuurd.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Amsterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  Wanneer u als notaris een afschrift van de huwelijkse voorwaarden opvraagt, moet de aanvraag voorzien zijn van het originele briefhoofd/huisstijl van het notariskantoor. U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening opvragen bij het team Familie en Jeugd van de rechtbank Amsterdam:

  Rechtbank Amsterdam
  Team familie en jeugd
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Het streven is om het afschrift binnen 2 weken toe te sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Bij de familie-unit van de rechtbank kunt u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking aanvragen mits de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Daarnaast moeten de uitspraak hebben plaatsgevonden ná 1989 en vóór 2010. Beschikking van voor 1989 kunt u bij het Noord-Hollands archief te Haarlem (noord-hollandsarchief.nl) opvragen.
 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de Centrale Balie:

  Persoonlijk

  Gebruik voor het aanvragen van een apostille of legalisatie het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag afgeven bij de centrale balie of per post versturen.

  Particulieren

  Uw aanvraag wordt direct afgehandeld. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken.

  Organisaties

  • Documenten die vóór 12.00 uur worden aangeleverd, zijn dezelfde dag vanaf 16.00 uur af te halen.
  • Documenten die na 12.00 uur worden aangeleverd, zijn de volgende dag na 10.00 uur af te halen.

  Post

  Stuur het ingevulde formulier naar:

  Rechtbank Amsterdam
  Centrale balie
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Na ontvangst van de betaling stuurt de centrale balie de stukken toe. Dit gebeurt op dezelfde manier als dat de centrale balie ze ontvangen heeft. Heeft u de aanvraag per aangetekende post verstuurd, dan ontvangt u deze ook per aangetekende post.

 • In strafzaken komt het met regelmaat voor dat cliënten zich daags voor bijvoorbeeld een politierechterzitting melden bij een advocaat. Denkbaar is dat er dan problemen ontstaan bij de organisatie van de gefinancierde rechtsbijstand. Beleid van de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam is dat cliënten die ten tijde van het verzoek om rechtsbijstand een uitkering genieten krachtens de Algemene Bijstandswet of uitsluitend verstrekkingen ontvangen in gevolge de regeling opvang asielzoekers, bij de toevoegingsaanvraag geen verklaring omtrent inkomen en vermogen hoeven over te leggen. Zij kunnen volstaan met de indiening van een “eigen verklaring” waarbij tevens het laatst verstrekte originele bewijs van uitkering respectievelijk verstrekkingen dient te worden overgelegd. Ook in strafzaken wordt deze regeling toegepast. Cliënten die niet over een inkomen beschikken moeten een verklaring omtrent inkomen en vermogen overleggen en aangeven hoe zij in hun levensonderhoud voorzien.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen aan de Centrale Balie, per e-mail of per post. Levert u bij de aanvraag de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de minderjarige aan, en bij een schriftelijke aanvraag het adres. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Een per e-mail of post aangevraagd uittreksel verzenden wij binnen ongeveer één week per post. Aan de Centrale Balie krijgt u het uittreksel direct mee.

  Bezoekadres:

  Parnassusweg 220 (hoofdingang: toren G aan de Fred. Roeskestraat)

  Postadres:

  Rechtbank Amsterdam, t.a.v. Familieunit
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Telefoon: 088 - 361 7000
  E-mail: familieregisters.rb.amsterdam@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.