Laden...

Afghaanse fixers hebben geen recht op overbrenging naar Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Afghaanse fixers hebben geen recht op overbrenging naar Nederland
Den Haag, 14 maart 2022

De rechtbank Den Haag heeft vandaag in kort geding beslist dat de Staat niet verplicht is twee Afghaanse mannen die vóór de val van het vliegveld van Kabul voor Nederlandse journalisten hebben gewerkt (zogenaamde fixers) van Pakistan naar Nederland over te brengen. Het gaat om twee mannen die, ondanks een aanvraag daartoe, niet voorkomen op de evacuatielijsten die in augustus 2021 door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn opgesteld. Zij zijn gevlucht uit Afghanistan en verblijven in Pakistan.

​Evacuatielijst

Hoewel de twee mannen vallen onder de motie Belhaj, kunnen zij daaraan geen recht tot evacuatie ontlenen. De Staat heeft de uitvoering van die motie afhankelijk gesteld van de veiligheid van het vliegveld. Nadat de controle over het vliegveld was verloren heeft de regering besloten dat uitsluitend nog personen die al op de evacuatielijst stonden en bepaalde medewerkers van NGO's,Defensie en EUPOL in aanmerking komen voor overbrenging naar Nederland.

Inspannen

Conform de motie geldt wel dat eisers bij een eventuele asielaanvraag worden aangemerkt als risicogroep. Daarnaast heeft de Staat te kennen gegeven zich in internationaal verband te blijven inspannen voor de groep van fixers. 

Uitspraken