Laden...

Beschrijving verkrachting in biografie van realityster niet onrechtmatig

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Beschrijving verkrachting in biografie van realityster niet onrechtmatig
Den Haag, 01 maart 2024

De verkoop van het vorig jaar verschenen boek waarin het levensverhaal van een realityster wordt verteld, hoeft niet te worden gestaakt. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag in kort geding. Een man heeft de zaak aangespannen omdat hij in het boek anoniem wordt beschuldigd van verkrachting van de realityster. De rechtbank oordeelt dat de passage daarover niet onrechtmatig is en dat de beschuldiging niet hoeft te worden gerectificeerd. Het boek hoeft niet uit de verkoop te worden gehaald en de man krijgt geen voorschot op een schadevergoeding. 

Biografie

In maart 2023 is een boek verschenen met daarin het levensverhaal van de realityster. In dit boek vertelt zij dat zij op een avond in augustus 2010 is verkracht door iemand die in de gevangenis heeft gezeten. Diverse media hebben aandacht besteed aan het boek en de beschreven verkrachting. De persoon in kwestie heeft naar aanleiding van het verschijnen van het boek een interview gegeven aan weekblad Story waarin hij zegt dat hij in een nieuwsbericht had gelezen dat in het boek een verhaal staat over een verkrachting door een 'ex-bajesklant' en dat hij toen wist dat dat over hem gaat. Verder heeft hij in het interview verklaard dat hij de realityster niet heeft verkracht. Hij heeft in december 2023 aangifte gedaan van smaad. De man heeft ook in weekblad Privé zijn kant van het verhaal verteld. De realityster heeft in januari 2024 aangifte gedaan van verkrachting door de man.

De man heeft in het kort geding gezegd dat voor iedereen duidelijk is dat het verhaal over die verkrachting over hem gaat, ook al wordt zijn naam niet genoemd in het boek. Volgens hem heeft hij op die avond wel seks gehad met haar, maar was dat uit vrije wil. Hij vindt de passage in het boek onrechtmatig en heeft een verbod op het verspreiden van de valse beschuldiging van verkrachting en op de verkoop van het boek gevorderd. Ook vorderde hij een rectificatie van de beschuldiging en de een voorschot van bijna 90.000 euro op een schadevergoeding.

Oordeel rechtbank

De rechter stelt vast dat beiden een andere visie hebben op de aard van het seksuele contact dat zij in augustus 2010 met elkaar hebben gehad. Wie van hen gelijk heeft is in het kader van dit kort geding niet vast te stellen. In de strafzaak die eventueel zal volgen op de aangifte van verkrachting die tegen de man is gedaan, komt mogelijk meer duidelijkheid over de feitelijke toedracht van het voorval in augustus 2010. Dit kort geding draait om de vraag of de uitlatingen in het boek al dan niet onrechtmatig zijn jegens de man.

De rechter wijst de vorderingen van de man af. De realityster heeft al in 2012 aan vrienden en kennissen verteld dat de seks met de man tegen haar wil was. Voor die groep vrienden en kennissen is misschien duidelijk dat het verhaal over de verkrachting in het boek over de man gaat. Maar voor buitenstaanders die het boek lezen en die de man niet persoonlijk kennen is dat niet zo, omdat de naam van de man niet in het boek genoemd wordt. De passage in het boek is daarom niet onrechtmatig ten opzichte van de man. Maar zelfs als dit wel zo zou zijn, dan heeft de man zijn kant van het verhaal inmiddels verteld in Story en Privé en hij heeft op die manier de beschuldiging in het boek ook buiten de (beperkte) vrienden- en kennissenkring ontkend. Daarmee lijkt een soort van evenwicht te zijn bereikt en bestaat er, zelfs als van onrechtmatig handelen sprake zou zijn, geen aanleiding om in kort geding nu nog voorzieningen te treffen.

Uitspraken