Laden...

Geen verbod op elektronische stemming 50PLUS

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Geen verbod op elektronische stemming 50PLUS
Den Haag, 06 mei 2020

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door een lid van 50PLUS tegen deze politieke partij. Eiser vordert een verbod op het houden van een elektronische stemming voor de functie van voorzitter van de selectiecommissie kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen 2021. Eiser wil zich hiervoor kandidaat stellen. 50PLUS is van plan de verkiezing elektronisch te laten plaatsvinden in verband met de landelijke coronamaatregelen.

​Statuten

Volgens eiser blijkt uit de statuten dat de stemming schriftelijk moet plaatsvinden in een algemene ledenvergadering. Een elektronische stemming kan alleen als de statuten van 50PLUS daarin voorzien, en dat is niet het geval, aldus eiser.

Vordering afgewezen

De rechtbank wijst de vordering af omdat inmiddels een tijdelijke (nood)wet in werking is getreden die elektronische verkiezingen mogelijk maakt, ook als de statuten van een vereniging daarin niet voorzien. 50PLUS heeft overtuigend gemotiveerd dat de verkiezing van de commissievoorzitter geen uitstel kan lijden en dat zij dus gebruik mag maken van de noodwet.

​Proceskostenvergoeding

50PLUS had eerder aan haar leden een besluitvormingsprocedure gecommuniceerd die niet voldeed aan de noodwet en ook niet aan de wet- en regelgeving die al gold voordat de noodwet van kracht was. Daarom heeft voorzieningenrechter beslist dat 50PLUS wel de eigen proceskosten moet betalen.

Uitspraken