Laden...

Terugblik eerste week inhoudelijke behandeling Mitch Henriquez

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Terugblik eerste week inhoudelijke behandeling Mitch Henriquez
Den Haag, 16 november 2017

De eerste week van de inhoudelijke behandeling is afgerond. De rechtbank heeft de feiten besproken, de medische stukken behandeld en de medische deskundigen gehoord. Daarbij is ook aandacht besteed aan door de nabestaanden nieuw ingebrachte stukken. Verder hebben de nabestaanden hun spreekrecht uitgeoefend en dat is gedaan zowel door hen in persoon als door hun advocaten. Ten slotte zijn de vorderingen van de benadeelde partijen en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten aan de orde gekomen. Aan het einde van de eerste week is de planning voor de tweede week in onderling overleg met de aanwezige partijen gewijzigd en vastgesteld.

Planning tweede week

Op maandag 20 november 2017 (10.00 uur) begint de tweede week van de inhoudelijke behandeling. Die week zal op maandag beginnen met het formuleren van de eis van het Openbaar Ministerie. Na een zittingsvrije dag op dinsdag zal de verdediging op woensdag 22 november 2017 namens de verdachte agenten het standpunt naar voren brengen. Op donderdag probeert de rechtbank tot een afronding van het onderzoek ter terechtzitting te komen met de verschillende reacties van de betrokken partijen en het laatste woord van de verdachten. De vrijdag zal worden gereserveerd voor een mogelijke uitloop.

Uitspraak 21 december 2017

De rechtbank neemt niet de gebruikelijke twee weken, maar vier weken de tijd om over de zaak na te denken en tot een oordeel te komen. Om tot een oordeel te komen, zullen – uitgaande van de ten laste legging – alle inmiddels tot het procesdossier behorende stukken (verklaringen, beelden, rapporten en dergelijke) alsmede de verschillende standpunten van de procespartijen en –deelnemers nader worden bekeken en gewogen. De beslissing zal op donderdag 21 december 2017 op locatie Schiphol worden uitgesproken (nader tijdstip volgt).

Voor meer informatie:

Monique Buunk, senior communicatieadviseur rechtbank Den Haag
06 11 34 00 19 
m.buunk@rechtspraak.nl
www.rechtspraak.nl

Uitspraken