Voorzieningenrechter: 9 bijzondere bomen mogen niet zonder nader onderzoek gekapt worden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Voorzieningenrechter: 9 bijzondere bomen mogen niet zonder nader onderzoek gekapt worden
Den Haag, 09 augustus 2018

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de voorlopige voorzieningen-procedure die was aangespannen door onder meer de Bomenstichting Den Haag en de stichting SOS Den Haag tegen het college van burgemeester en wethouders van Den Haag.

Bomen langs traject tramlijn 1

De uitspraak gaat over het kappen van 130 bomen en het verplanten van 30 bomen langs de Scheveningseweg (traject tramlijn 1) in Den Haag. De gemeente wil op 13 augustus 2018 met de kap beginnen.
De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente bepaalt of B&W vergunning kan verlenen voor het kappen van bomen. B&W moet de belangen afwegen tussen de noodzaak van de vervanging van de trambaan op de Scheveningseweg voor tramlijn 1 en het behoud van de bomen. De rechter kan slechts marginaal toetsen of B&W een juiste belangenafweging heeft gemaakt.

Kappen 121 bomen noodzakelijk

B&W heeft op basis van onderzoek van de bomen voldoende  aangetoond dat het noodzakelijk is om de meeste van de 130 (namelijk 121) te kappen bomen (op het traject tussen de Duinstraat en het Carnegieplein) te kappen. De rechter heeft geen redenen kunnen vinden om te oordelen dat natuur- en milieuwaarden of belevings- en gebruikswaarden van de meeste bomen zich verzetten tegen het verlenen van de vergunning.

Afzonderlijke beoordeling voor 9 bijzondere bomen

Langs het traject staan 25 bijzondere bomen, waarvan er volgens de verleende vergunning 12 behouden kunnen blijven. De rechter heeft wel redenen gevonden om, in aanvulling op die 12 te behouden bomen, de vergunning te schorsen voor 9 bijzondere bomen. Voor iedere bijzondere boom moet een afzonderlijke beoordeling plaatsvinden omdat voor elk van die bomen individueel de beschermde belangen van natuur- en milieuwaarden en belevings- en gebruikswaarden moeten worden afgezet tegen het belang van de aanleg van het tramspoor. Voor deze 9 bijzondere bomen is die belangenafweging onvoldoende geweest, Dat zal in de bezwaarfase alsnog kunnen plaatsvinden. Zo kan er bekeken worden of behoud van die 9 bijzondere bomen toch mogelijk is. Om die reden heeft de voorzieningenrechter de vergunning geschorst tot zes weken na de beslissing op bezwaar voor deze 9 bomen.

Tijd voor nader onderzoek

De voorzieningenrechter realiseert zich dat mogelijk een vertraging van het project zal optreden. De rechter ziet echter niet in dat er voor het nadere onderzoek naar de 9 bijzondere bomen geen tijd meer beschikbaar zou zijn. De gemeente heeft namelijk ook een oplossing gevonden voor 21 te kappen bomen aan de Scheveningseweg die als zogenoemde hop-over voor vleermuizen functioneren. Deze 21 bomen mogen in verband hiermee na 1 november 2018 gekapt worden. De rechter oordeelt dat ook een oplossing gevonden kan worden voor de tijd die nodig is voor onderzoek naar de 9 bijzondere bomen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten