Laden...

Vragen en antwoorden over de zaak Wilders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vragen en antwoorden over de zaak Wilders
Den Haag, 18 december 2015

In december 2014 kondigde het Openbaar Ministerie (OM) aan de heer Wilders te willen vervolgen vanwege uitspraken die de politicus heeft gedaan. Op 18 maart 2016 houdt de rechtbank Den Haag de eerste openbare zitting in de zaak Wilders.

Waar wordt de heer Wilders van verdacht?

Het OM vervolgt de heer Wilders verdenking van belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Dit vanwege zijn uitlatingen over Marokkanen op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag.

Betekent dit dat de uitlatingen van de heer Wilders strafbaar zijn?

Nee, dit hoeft niet zo te zijn. Wilders wordt voor deze uitlatingen door het OM verdacht van belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. De rechter beslist of deze beschuldigingen kloppen en strafbaar zijn, en zo ja: welke straf daar dan bij hoort.

Wat gebeurt er tijdens de regiezitting?

De eerste zitting is een regiezitting waarbij de rechtbank de stand van zaken in het vooronderzoek, dat de rechter-commissaris uitvoert, bespreekt met het OM en de verdediging van de heer Wilders. Tijdens de regiezitting bespreken zij ook de verdere planning van deze strafzaak.

Waar wordt de regiezitting gehouden?

Vanwege veiligheidsredenen vindt de zitting plaats op het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp.

Is de zitting openbaar?

Ja, maar het aantal plekken is, ook vanwege de verwachte aanwezigheid van veel media, beperkt. In 2016 volgt hierover meer informatie.

Wat is de rol van de rechter-commissaris?

Een rechter-commissaris is een rechter die de leiding heeft over het vooronderzoek in een strafzaak. Hij doet op verzoek van de verdachte, het Openbaar Ministerie of uit zichzelf onderzoek. Verder let de rechter-commissaris op de voortgang, evenwichtigheid en rechtmatigheid van het onderzoek.

Wanneer start de inhoudelijke behandeling van de zaak?

Zodra het vooronderzoek klaar is, kan de rechtbank een datum plannen voor de inhoudelijke behandeling. Dit zal in het openbaar gebeuren. De inhoudelijke behandeling vindt naar verwachting later in 2016 plaats.

Waarom moet Wilders voor de rechtbank Den Haag verschijnen?

Het OM in Den Haag heeft besloten de heer Wilders strafrechtelijk te vervolgen voor uitspraken die hij deed in het voorjaar van 2014 in Den Haag.  Om die reden verschijnt hij voor de rechtbank Den Haag.

Welke rechters behandelen deze zaak?

De Haagse rechters die de zaak behandelen zijn Hendrik Steenhuis (voorzitter van de meervoudige kamer), Elianne van Rens en Sijbrand Krans.

cv Hendrik Steenhuis (pdf, 114,7 KB)
cv Elianne van Rens (pdf, 120,3 KB)
cv Sijbrand Krans (pdf, 118,9 KB)

Uitspraken