Laden...

Vorderingen Meer Democratie over Intrekkingswet referendum afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vorderingen Meer Democratie over Intrekkingswet referendum afgewezen
Den Haag, 04 juli 2018

De rechtbank Den Haag wijst de vorderingen van Meer Democratie over het wetsvoorstel waarmee de Wet op het raadgevend referendum wordt ingetrokken af. De rechter kan niet ingrijpen in het aan de regering en de Staten-Generaal voorbehouden wetgevingsproces. Dit is het eindoordeel van de rechtbank in zowel het incident als de hoofdzaak.

Intrekkingswet

Het wetsvoorstel voor de zogenoemde Intrekkingswet is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De regering wil niet dat een referendum wordt gehouden over de Intrekkingswet. Meer Democratie stelt dat de Intrekkingswet wel referendabel is en wil dit met haar vorderingen laten vaststellen door de rechtbank. Verder wil Meer Democratie dat de Intrekkingswet niet wordt bekrachtigd of gepubliceerd totdat de rechtbank hierover inhoudelijk heeft geoordeeld.

Niet ingrijpen

De vorderingen gaan de taak en bevoegdheid van de rechter te buiten. Het is aan de regering en de Staten-Generaal om af te wegen of, wanneer en in welke vorm het raadgevend referendum wordt ingetrokken. Dit proces van politieke besluitvorming en afweging van alle betrokken belangen is nu nog gaande. De rechter mag niet ingrijpen in dit proces door nu al een oordeel te vellen over de Intrekkingswet.

Politieke besluitvorming

Alleen als een wetsvoorstel eenmaal van kracht is, heeft de rechter – steeds in een concreet geval – de taak om de wet uit te leggen en vast te stellen wat op grond van de wet geldt. Verder moet de rechter dan de wet toetsen aan Europees recht en een ieder verbindende verdragsbepalingen. Nu de politieke besluitvorming over de Intrekkingswet nog niet is afgerond, heeft de rechter echter geen taak of bevoegdheid.

Uitspraken