Laden...

Studentenverzoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Over de rechtbank > Studentenverzoeken

Verzoeken

Regelmatig ontvangt de rechtbank Den Haag verzoeken van studenten om mee te werken aan een onderzoek of interview. Wij nemen uitsluitend goed gemotiveerde verzoeken in behandeling.

Procedure

Wilt u een verzoek doen om medewerking aan een onderzoek of interview? Volg dan onderstaande werkwijze.

  • U kunt contact opnemen per e-mail:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl.
  • Stuur dit formulier (pdf, 890,6 KB) volledig ingevuld en ondertekend naar de afdeling communicatie van de rechtbank Den Haag:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl.

  • De afdeling communicatie toetst de aanvraag op volledigheid (niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen) en tijdbelasting en geeft advies.
  • De afdeling communicatie stuurt het formulier vervolgens ter inhoudelijke beoordeling door aan de betreffende teamvoorzitter.
  • De rechtbank beslist of aan het onderzoek wordt meegewerkt.
  • Bij de selectie kan voorrang gegeven worden aan studenten uit het eigen arrondissement.
  • Als positief op het verzoek wordt beslist, moet de student voor aanvang van het onderzoek of interview bij de rechtbank een verklaring (pdf, 537,6 KB) ondertekenen. Deze verklaring heeft betrekking op de wijze waarop de student met de verkregen informatie in het kader van het onderzoek of interview dient om te gaan.
  • Verdere contacten met de student verlopen via de afdeling die medewerking verleent aan het onderzoek.