Laden...

Opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking bij Rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking bij Rechtbank Den Haag

Opvragen echtscheidingsbeschikking

Een afschrift echtscheidingsbeschikking is uitsluitend schriftelijk aan te vragen per post of via Veilig mailcontact met Administratie Familierecht (zivver.com). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Afschrift echtscheidingsbeschikking na 1 januari 1990

Als de echtscheiding na 1 januari 1990 is uitgesproken door rechtbank Den Haag kunt u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

U kunt het afschrift schriftelijk aanvragen met het formulier Aanvraag afschrift beschikking procedure familiezaken/certificaat Brussel IIBIS (pdf, 675,2 KB):

  • Vermeld de datum van de echtscheiding en de reden van uw verzoek.
  • Stuur een kopie mee van het uittreksel van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. U kunt dit uittreksel aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.
  • Stuur een kopie mee van uw legitimatiebewijs. 

Zend de aanvraag retour aan:

Rechtbank Den Haag
Administratie familie en jeugd
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Veilig mailcontact met Administratie Familierecht (zivver.com)

De teams familie- en jeugdrecht beoordelen of aan uw verzoek voldaan kan worden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

Afschrift echtscheidingsbeschikking voor 1 januari 1990

Als de echtscheidingsbeschikking vóór 1 januari 1990 is uitgesproken, kunt u uw verzoek richten aan het Nationaal Archief (nationaalarchief.nl). Moet het afschrift gewaarmerkt worden? Dit kunt u laten doen bij de Centrale Balie. Of stuur het afschrift naar de teams familie- en jeugdrecht (zie adres hier boven) met het verzoek het afschrift te waarmerken, onder vermelding van de reden van de aanvraag van het afschrift.

Afschrift echtscheidingsbeschikking voor het buitenland

Wanneer u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking nodig heeft voor het buitenland, laat dit dan weten in uw aanvraag. Houdt u er verder rekening mee dat het document dan gelegaliseerd moet worden door middel van een apostille of legalisatie.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.