Laden...

Opvragen afschrift familiebeschikking bij de rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Opvragen afschrift familiebeschikking bij de rechtbank Den Haag

Opvragen familiebeschikking

Een afschrift echtscheidingsbeschikking (echtscheiding, alimentatie, voogdij enz.) is uitsluitend schriftelijk aan te vragen via mail of per post. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Familiebeschikking na 1 januari 1990 uitgesproken: afschrift aanvragen

Als de beschikking na 1 januari 1990 is uitgesproken door rechtbank Den Haag kunt u een afschrift opvragen via mailadres aanvraag.familiebeschikkingen.rb-dh@rechtspraak.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.


Gebruik het formulier Aanvraag afschrift familiebeschikking (pdf, 675,2 KB) (pdf, 675,2 KB) om uw aanvraag te doen.

  •  Vermeld altijd de datum van de beschikking en de reden waarom u een afschrift nodig heeft
  • Stuur (in geval van echtscheiding) een kopie mee van het uittreksel van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. U kunt dit aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.
  • Stuur een kopie mee van uw legitimatiebewijs.

De rechtbank beoordeelt of aan uw verzoek voldaan kan worden. Zonder bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Mail de aanvraag met bijlage(n) aan:
aanvraag.familiebeschikkingen.rb-dh@rechtspraak.nl

Of stuur de aanvraag met bijlage(n) aan:
Rechtbank Den Haag
T.a.v. Familie
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Familiebeschikking voor 1 januari 1990 uitgesproken: afschrift aanvragen

Als de beschikking vóór 1 januari 1990 is uitgesproken, kunt u uw verzoek richten aan het Nationaal Archief (nationaalarchief.nl). Als het afschrift gewaarmerkt moet worden, kunt u laten doen bij de Centrale Balie.

U kunt uw afschrift ook naar ons sturen per post zodat wij uw afschrift laten waarmerken en naar u terugsturen.


Rechtbank Den Haag
T.a.v. Familie
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

onder vermelding van de reden waarom u een gewaarmerkt afschrift nodig heeft.

Afschrift echtscheidingsbeschikking voor het buitenland

Heeft u een afschrift van een familiebeschikking nodig voor het buitenland, laat dit dan weten bij uw aanvraag. Houdt u er rekening mee dat het document daarna gelegaliseerd moet worden door middel van een apostille of legalisatie.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact