Laden...

Klachtbehandeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Klachtbehandeling

Iemand die zich door de rechtbank onheus bejegend voelt kan bij het bestuur van de Rechtbank Den Haag een klacht indienen. Iedereen kan rekenen op een zorgvuldige behandeling van zijn klacht. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich door de rechtbank Den Haag behoorlijk behandeld voelen.

Wat moet u doen als u een klacht hebt?

Wat moet u doen als u een klacht hebt? U kunt uw klacht indienen door het klachtenformulier te versturen. Als u liever een brief stuurt, dan kan dat natuurlijk ook. Als ontvangstdatum van uw klacht geldt de dag waarop uw brief is binnengekomen bij het gerechtsbestuur.

Als u een brief stuurt, vermeldt u daarin dan dat het gaat om een klacht en zet hier de volgende gegevens in:

  • de afdeling waarover of persoon over wie u een klacht hebt
  • indien van toepassing: het zaak/procedurenummer
  • waarom u een klacht indient: wat is er precies gebeurd en wanneer
  • uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres
  • uw handtekening
  • eventueel kopieën van documenten die uw klacht ondersteunen
U kunt deze brief versturen naar:
 
Rechtbank Den Haag
T.a.v. de president
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
 
Wacht niet te lang met het indienen van een klacht. Als u uw klacht langer dan een jaar na de gebeurtenis waarover u klaagt indient, is de rechtbank niet verplicht om uw klacht nog te behandelen.