Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Regels en procedures

Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders

Deze procedure is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Zij leggen samen de onderwerpen aan de rechter voor waarover zij het niet eens kunnen worden. Meer informatie over procedure gezamenlijke toegang ouders (PGTO).

Wijkrechtspraak Den Haag Zuidwest

Onderwerpen

Zoekt u algemene informatie over regels en procedures? Op de pagina onderwerpen vindt u meer.

 

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Den Haag een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Den Haag.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt de aanvraag schriftelijk indienen:

  Per post:

  Rechtbank Den Haag
  Team administratie civiel – algemene zaken
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Per e-mail

  Veilig mailcontact met Algemene Zaken Civiel (zivver.com) 
  Als u de aanvraag per e-mail indient, hoeft u deze niet per post na te sturen, dit ter voorkoming van dubbele inboeking en dubbele griffierechtberekening.

  Als u de aanvraag indient nadat de wettelijke termijn voor verzet is verstreken, ontvangt u de akte non-verzet binnen 2 weken nadat de aanvraag is ingediend. Dient u het (ruim) voor het verstrijken in, dan wordt de verklaring afgegeven op de dag dat dit wettelijk mag.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Den Haag aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Den Haag.U kunt een verklaring non-faillissement aanvragen:

  Schriftelijk

  Voeg bij de aanvraag een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag naar:

  Rechtbank Den Haag
  Team Insolventies
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Zodra de Rechtbank Den Haag het originele document heeft, wordt de verklaring non-faillissement binnen 2 à 3 werkdagen opgemaakt en toegezonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Den Haag door ze af te geven, op te sturen of te e-mailen naar de centrale balie. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen kosteloos bij de rechtbank Den Haag op te vragen.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Den Haag als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Den Haag.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Den Haag, kunt u een afschrift opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Den Haag

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Den Haag.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Den Haag voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan met een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een apostille wilt op een document of dit wilt laten legaliseren, kunt u dat schriftelijk aanvragen met dit formulier (pdf, 608,6 KB). U kunt het ingevulde formulier per post sturen of langsbrengen. Het formulier via e-mail toesturen, is niet mogelijk.

  Per post

  Rechtbank Den Haag
  Centrale Balie
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Zodra de rechtbank Den Haag het originele document heeft ontvangen, stuurt de rechtbank u de apostille of legalisatie binnen 2 of 3 werkdagen toe. U ontvangt hiervoor een nota of de betaling gaat rekening-courant.

  Persoonlijk

  U kunt ook langskomen met het originele document bij de Centrale Balie op de 1e etage. U kunt contant en met PIN betalen. U krijgt de apostille of legalisatie direct mee.

  U kunt vragen stellen over apostilles en legalisaties via het e-mailadres: CBLoket.rb.den.haag@rechtspraak.nl. Let op: Aanvragen kunt u niet indienen per e-mail.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  Als u het uittreksel persoonlijk aanvraagt bij de Centrale Balie van de rechtbank, dan krijgt u het document direct mee. Een schriftelijke aanvraag proberen wij binnen drie werkdagen te verzenden. Dit gebeurt per post, want het uittreksel moet voorzien zijn van een origineel stempel.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld daarnaast het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Het uittreksel is 3 maanden geldig.

  Contactgegevens:

  Administratie Familie & Jeugd

  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Telefoon: 088 361 20 54
  Veilig mailcontact met Administratie Familierecht (zivver.com)

  Ook is het mogelijk om een uittreksel uit het gezagsregister in persoon op te halen bij de Centrale Balie van de rechtbank Den Haag. U krijgt het uittreksel direct mee.

  Bezoekadres:

  Prins Clauslaan 60
  2595 AJ Den Haag

 • Om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen legt u een verklaring af bij de griffie van de rechtbank.
  Dit kan persoonlijk of schriftelijk.

  Procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

 Procedures

>Alles uitklappen

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.