Regels en procedures rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Den Haag een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Den Haag.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.


  U kunt de aanvraag schriftelijk indienen:

  Per post:

  Rechtbank Den Haag
  Team administratie civiel – algemene zaken
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Per fax:

  Faxen naar 088 – 361 06 65. Als u de aanvraag per fax indient, hoeft u deze niet per post na te sturen, dit ter voorkoming van dubbele inboeking en dubbele griffierechtberekening.

  Als u de aanvraag indient nadat de wettelijke termijn voor verzet is verstreken, ontvangt u de akte non-verzet binnen 2 weken nadat de aanvraag is ingediend. Dient u het (ruim) voor het verstrijken in, dan wordt de verklaring afgegeven op de dag dat dit wettelijk mag.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.


  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Limburg aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Den Haag.


  U kunt een verklaring non-faillissement aanvragen:

  Schriftelijk

  Voeg bij de aanvraag een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag naar:

  Rechtbank Den Haag
  Team Insolventies
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Zodra de Rechtbank Den Haag het originele document heeft, wordt de verklaring non-faillissement binnen 2 à 3 werkdagen opgemaakt en toegezonden.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Den Haag door ze af te geven, op te sturen of te e-mailen naar de centrale balie. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen kosteloos bij de rechtbank Den Haag op te vragen.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Den Haag als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Den Haag.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

 • ​Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Meer over legaliseren van documenten

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat kunt u dat schriftelijk aanvragen door middel van dit formulier.

  Per post

  Rechtbank Den Haag
  Centrale Balie
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Zodra de Rechtbank Den Haag het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie binnen 2 of 3 werkdagen toegezonden.

  U kunt ook langskomen bij de Centrale Balie op de 1e etage, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. De kosten van 20 euro kunnen contant of met PIN worden betaald. U krijgt de apostille of legalisatie direct mee.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister per post, fax of telefonisch aanvragen. Een schriftelijk of telefonisch aangevraagd uittreksel verzenden wij direct; dit gebeurt per post, omdat het uittreksel moet zijn voorzien van een origineel stempel

  Levert u bij de aanvraag de volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en het BSN-nummer van de minderjarige aan alsmede het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Contactgegevens:

  Administratie Familie & Jeugd
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Telefoon: 088 - 362 21 56
  Fax: 088 - 361 0698

  Ook is het mogelijk om een uittreksel uit het gezagsregister in persoon op te halen bij de Centrale Balie van de rechtbank Den Haag. U krijgt het uittreksel direct mee.

  Bezoekadres:

  Prins Clauslaan 60
  2595 AJ Den Haag
 • ​Om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen legt u een verklaring af bij de griffie van de rechtbank.
  Dit kan persoonlijk of schriftelijk.

  Procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

 Procedures

>Alles uitklappen

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.