Laden...

42 maanden celstraf voor reeks strafbare feiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > 42 maanden celstraf voor reeks strafbare feiten
Arnhem, 15 november 2018

De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man uit Heemstede tot een gevangenisstraf van 42 maanden. De man maakte zich onder andere schuldig aan oplichting, handelen in valse merkkleding en het helen van een fiets.

De man pleegde de strafbare feiten tussen februari 2016 en december 2016. De rechtbank oordeelt dat hij ruim 130 mensen heeft opgelicht vanuit de woning van zijn partner in Didam. Zo haalde de man enkele mensen over een bedrijf te beginnen of uit te breiden. Dit waren - bijna zonder uitzondering - kwetsbare mensen die al financiële problemen hadden. De man spiegelde deze personen voor dat ze veel geld via hem konden verdienen, waarbij hij ze zou helpen met het opzetten van een bedrijf of het uitbreiden daarvan. Hij zorgde ervoor dat deze mensen zich inschreven bij de Kamer van Koophandel of dat ze een bestaande inschrijving wijzigden. Ook liet hij hen bankrekeningen openen en telefoonabonnementen afsluiten. Alle papieren van de Kamer van Koophandel nam hij in, net als de bankpassen en pincodes van het bedrijf en de telefoons die bij de abonnementen hoorden. Hij deed daarbij voorkomen of hij deze spullen nodig had om een website te maken of om de administratie van het bedrijf te regelen. In werkelijkheid gebruikte hij de telefoons zelf, gaf ze weg of verkocht ze.

Boten niet geleverd

Zo zette de man voor anderen een website op waarop boten te koop werden aangeboden. 2 personen hebben ook een bod gedaan. De één betaalde ruim 20 duizend euro, de ander ruim 30 duizend. Maar de boten werden - ondanks diverse afspraken – niet geleverd. De man was ook helemaal niet van plan deze boten te leveren en hield het geld zelf. De mensen voor wie hij de website bouwde wisten van niets.

Fietsen, fietsendragers en koffieapparaten

De man zette ook een website op waarin hij op naam van een ander fietsen, fietsendragers en koffieapparaten te koop aanbood. De website zag er betrouwbaar uit, inclusief gegevens van de Kamer van Koophandel. Hierdoor meenden potentiële kopers met een betrouwbaar bedrijf te maken te hebben. Via het op de website vermelde telefoonnummer namen diverse kopers contact met de man op. Hij gaf hen vervolgens informatie over de te leveren goederen. Ruim 130 mensen hebben zo fietsen, fietsendragers of koffieapparaten besteld en betaald. Maar zij kregen niets geleverd. Het geld dat zij overmaakten, hield de man zelf.
De rechtbank vindt hiermee alle verdenkingen van oplichting bewezen.

Handelen in valse merkkleding

Daarnaast vindt de rechtbank bewezen dat de man handelde in valse merkkleding en dat hij valse merkkleding in voorraad had. Het ging daarbij om schoenen, kleding en parfum.

Bezit pepperspray en schuldheling fiets

Tenslotte vindt de rechtbank het bezit van 3 busjes pepperspray en de schuldheling van een fiets bewezen.

Straf gelijk aan eis

De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie. Daarbij is rekening gehouden met het grote aantal opgelichte personen, die samen voor een bedrag van ongeveer 100 duizend euro zijn benadeeld. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat de man al vaker was veroordeeld voor oplichting.

Schadevergoedingen

De rechtbank bepaalt dat de man een schadevergoeding van in totaal ruim 81 duizend euro aan een groot aantal benadeelden moet betalen. Het gaat hier om materiële schade.  benadeelden zijn voor een klein deel niet-ontvankelijk in hun vordering verklaard. Zo vorderde de 1 telefoonkosten, maar onderbouwde niet waarom hij deze kosten vorderde. Een ander ontving  een bedrag van zijn verzekeringsmaatschappij, terwijl weer een ander een hoger bedrag vorderde dan aan de  man was betaald. Bij een Besloten Vennootschap (BV) werd de btw op de vordering in mindering gebracht.
Zeven benadeelden eisten een bedrag, omdat zij psychische schade geleden zouden hebben. Omdat deze vorderingen onvoldoende zijn onderbouwd, worden de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard voor dit deel van hun vordering.

Tot slot eiste een benadeelde partij nog kosten voor rechtsbijstand. Ook voor deze vordering ontbreekt een afdoende onderbouwing. Daarom is de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard. 

Uitspraken