Laden...

Allego mag niet zelf zowel laadpalen als elektriciteit leveren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Allego mag niet zelf zowel laadpalen als elektriciteit leveren
Arnhem, 28 september 2016

Allego mag geen contracten met overheden aangaan om zowel laadpalen voor elektrische auto’s aan te leggen en te onderhouden als de elektriciteit aan de afnemer met een elektrische auto te leveren. Zo besloot de voorzieningenrechter vandaag in een kort geding tussen Nuon en Allego.  

Voorgevel paleis van Justitie

Levering van elektriciteit door Allego zou in strijd zijn met de Elektriciteitswet, omdat Allego een dochteronderneming is van Alliander. Dit bedrijf fungeert als netbeheerder. Volgens de Elektriciteitswet mag een netbeheerder of een onderneming die behoort tot een groep waarvan een netbeheerder deel uitmaakt naast het netbeheer geen commerciële activiteiten op de energiemarkt ontplooien. Als Allego behalve de aanleg en het onderhoud van laadpalen zich zelf ook zou verplichten de elektriciteit te leveren, dan begeeft zij zich wel op die energiemarkt. Dat is niet toegestaan. Hoewel Allego een derde –Vandebron - heeft ingeschakeld om de elektriciteit te leveren, zal Allego naar overheden duidelijk moeten maken dat zij niet zelf een verplichting tot levering van elektriciteit naast de aanleg en het onderhoud van de laadpalen aangaat. Doet zij dat niet, dan is dat in strijd met de wet. Daarnaast houdt dat ook de mogelijkheid in dat Allego, als onderdeel van een groep waarvan een netbeheerder deel uitmaakt, een concurrentievoordeel zou krijgen ten opzichte van energieleveranciers, zoals Nuon, die niet tevens netbeheerder zijn.

Dat Allego als Charge Point Operator nog steeds zelf elektriciteit zou leveren aan Mobility Service Providers, zoals Nuon, staat niet vast. Er zijn voldoende aanwijzingen dat Allego die verplichting, met instemming van de Mobility Service Providers, heeft overgedragen aan de derde, Vandebron. Deze aanpassing met een derde had de Autoriteit Consument en Markt eerder geadviseerd aan Allego. Er moet worden aangenomen dat Vandebron de elektriciteit nu voor eigen rekening en risico levert en dat Allego daarbuiten is komen te staan. De vordering van Nuon dat Allego deze overeenkomsten zou moeten beëindigen, wordt door de voorzieningsrechter afgewezen.

Uitspraken