Laden...

Autoriteit Persoonsgegevens mag boetebesluit openbaar maken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Autoriteit Persoonsgegevens mag boetebesluit openbaar maken
Arnhem, 07 juli 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft terecht een boete opgelegd aan een bedrijf voor het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en mag deze ook openbaar maken. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. Volgens de voorzieningenrechter heeft het bedrijf op 2 punten de AVG overtreden. Met de openbaarmaking van het boetebesluit wordt het bedrijf niet onevenredig benadeeld, omdat het algemeen belang zwaarder weegt dan de belangen van het bedrijf.

Illustratieve afbeelding

De AP heeft een boete opgelegd aan het bedrijf wegens overtreding van de AVG. Ook heeft de AP besloten om het boetebesluit openbaar te maken.

De AVG

De AVG is een Europese Verordening die sinds mei 2018 geldt in alle lidstaten van de EU. De AVG geeft de regels waaraan moet worden voldaan bij het verwerken van persoonsgegevens. Die regels gelden voor ieder bedrijf en iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

AVG op 2 punten overtreden

De voorzieningenrechter vindt dat het bedrijf op 2 punten de AVG heeft overtreden, en dat terecht een boete is opgelegd. Zo was het tussen mei 2018 tot april 2019 alleen mogelijk om tegen betaling elektronisch inzage te krijgen in de eigen gegevens van een geregistreerde. Dit moet kosteloos zijn. Daarnaast hanteerde het bedrijf tussen mei 2018 en maart 2019 het beleid dat kosteloze inzage in de eigen persoonsgegevens slechts 1 keer per jaar per post mogelijk was. Door dit beleid en het vermelden van dit beleid op haar website heeft het bedrijf een drempel opgeworpen om van het inzagerecht gebruik te maken. Dat is in strijd met de AVG.

Algemeen belang boven belangen bedrijf

Door de openbaarmaking van de boete wordt het bedrijf niet onevenredig benadeeld. Het bedrijf voerde aan dat de hoogte van de boete een verkeerde indruk zal geven van de omvang van de overtredingen, en vreest voor imagoschade en extra kosten. Daarom wil het bedrijf niet dat de boete openbaar wordt gemaakt. Tegenover de belangen van het bedrijf om de boete niet openbaar te maken staat het algemeen belang om iedereen te informeren over de opgelegde boete. Volgens vaste rechtspraak moet aan dit algemeen belang groot gewicht worden toegekend. Ook wil de AP door openbaarmaking laten zien hoe zij haar taken uitvoert, en verantwoording afleggen voor haar optreden.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het belang om de boete openbaar te maken in dit geval zwaarder weegt.

Voorlopig oordeel

De uitspraak van de voorzieningenrechter bevat een voorlopig oordeel over het boetebesluit en de openbaarmaking. Bij de rechtbank lopen beroepszaken tegen het boetebesluit en de openbaarmaking. In die beroepszaken zal de rechtbank een definitief oordeel geven over (de hoogte van) de boete en de openbaarmaking.

Uitspraken