Laden...

Bijna 3 ton schadeloosstelling toegekend voor onteigende weilanden in Hierden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Bijna 3 ton schadeloosstelling toegekend voor onteigende weilanden in Hierden
Zutphen, 05 april 2019

De gemeente Harderwijk dient een schadeloosstelling van bijna 3 ton te betalen aan een vastgoedbedrijf. Dit is de waarde van het (eigendoms)aandeel van het vastgoedbedrijf in de percelen waarvan al eerder de onteigening was uitgesproken. Het bedrag komt overeen met het advies van de door de rechtbank ingeschakelde deskundigen over de waarde van de grond.

Illustratieve afbeelding

Het gaat om 2 percelen die in eigendom waren van het vastgoedbedrijf en een andere onderneming. De andere onderneming is niet meer betrokken bij de procedure voor de rechtbank, omdat zij een aanbod tot schadeloosstelling van de gemeente heeft geaccepteerd.

Onteigeningsprocedure

Vóór de onteigening waren de percelen in gebruik als weiland. De onteigening vond plaats om bestemmingsplan ‘Hoge Varen’ uit te voeren. De bedoeling is een nieuw woongebied te realiseren op de percelen. Als de overheid een stuk grond nodig heeft voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg of- zoals in deze zaak - voor de aanleg van een woongebied, zal zij deze van de eigenaren proberen te kopen. De waarde van de grond wordt dan getaxeerd. Op basis van die taxatie krijgen de eigenaren een aanbod voor een volledige schadevergoeding. Het vastgoedbedrijf en de gemeente Harderwijk zijn het na onderhandeling over de schadevergoeding niet met elkaar eens geworden. Daarom is de gemeente gestart met een onteigeningsprocedure.

Tussenvonnis

Omdat de gemeente en het vastgoedbedrijf er niet uit zijn gekomen, stapte de gemeente naar de rechter en vroeg de rechtbank de onteigening uit te spreken en de schadeloosstelling vast te stellen. Bij tussenvonnis van 8 oktober 2014 is de onteigening van de percelen uitgesproken. De rechtbank stelt nu de schadeloosstelling vast die aan het vastgoedbedrijf moet worden betaald. De schadeloosstelling is beperkt tot de waarde van de onteigende percelen. Die waarde komt overeen met het advies van de deskundigen en is vastgesteld op een bedrag van 298.320 euro.

Planschade

Het vastgoedbedrijf heeft zich op het standpunt gesteld dat zij planschade lijdt, omdat bestemmingsplan ‘Hoge Varen’ zou leiden tot een waardevermindering ten opzichte van het eerder geldende bestemmingsplan ‘Hierden Dorp 2001’. Van planschade is volgens de rechtbank geen sprake, omdat het vastgoedbedrijf als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan niet in een planologisch nadeliger positie komt ten opzichte van het vorige bestemmingsplan.

Exploitatieschade

Ook van exploitatieschade is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank volgt het standpunt van de deskundigen. Deze hebben geoordeeld dat geen sprake van exploitatieschade, omdat het vastgoedbedrijf niet duidelijk motiveert dat zij op de peildatum – 9 januari 2015 - zelfstandig de toen geldende bestemming ‘Hierden Dorp 2001’ zou hebben gerealiseerd als de onteigening niet had plaatsgevonden.

Schadeloosstelling

De gemeente betaalde in een eerder stadium al een voorschot van 245.250 euro. De gemeente moet het restant aan het vastgoedbedrijf betalen en is tot betaling hiervan veroordeeld.

Uitspraken