Laden...

Festival Appelpop in Tiel mag doorgaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Festival Appelpop in Tiel mag doorgaan
Arnhem, 24 augustus 2022

De voorzieningenrechter oordeelt dat de belangen om festival Appelpop in Tiel door te laten gaan zwaarder wegen dan de belangen van de buurtbewoner die daartegen opkomt. 

Illustratieve afbeelding

De burgemeester van Tiel verleende een evenementenvergunning voor het festival Appelpop dat op 9 en 10 september 2022 plaatsvindt. Een buurtbewoner is het met deze vergunning niet eens en vroeg de voorzieningenrechter de vergunning te schorsen.

Geluidsoverlast

De buurtbewoner is het vooral niet eens met het evenement omdat hij stelt onduldbare geluidsoverlast te ondervinden van het evenement. Op 20 meter van zijn woning staat een podium waar tot middernacht muziek mag worden gemaakt. In de vergunning zijn hierover geen geluidsnormen opgenomen, omdat de gemeente Tiel werkt met een systeem van hinderscores.

In de nacht mag het evenement worden afgebroken maar gelden er wel geluidsnormen waar de organisator zich aan moet houden.

De omwonende heeft niet tegen het hele evenement bezwaren, maar met name tegen het podium dat vlak bij zijn woning staat en de op- en afbouw werkzaamheden 's nachts die geluidsoverlast veroorzaken.

Maatregelen

De organisator heeft toegezegd een geluidswand te plaatsen bij de woning van verzoeker. Verder zullen er zowel door de gemeente als door de organisator meerdere geluidsmetingen worden verricht. Daarbij zal tijdens het afbreken van het evenement in de nacht niet worden gestart bij de woning van verzoeker.

Belangenafweging

De voorzieningenrechter oordeelt dat in het besluit niet goed naar voren komt hoe de belangen van de buurtbewoners zijn afgewogen. Ook zijn de voorschriften niet concreet genoeg. Het besluit bevat dus gebreken.

Toch mag Appelpop doorgaan. De voorzieningenrechter weegt mee dat  de organisator maatregelen heeft getroffen om de geluidsoverlast te beperken. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat de (financiële) belangen van de organisator en de naar verwachting 100.000 bezoekers van het evenement zwaarder wegen dan het belang van de buurtbewoner.

Uitspraken