Laden...

Geen dwangsom voor Hilckmann

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Geen dwangsom voor Hilckmann
Arnhem, 24 januari 2017

Hilckmann heeft voldoende rekening en verantwoording afgelegd en is geen dwangsommen aan de gemeente Nijmegen verschuldigd. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag beslist in een zogenoemd executie kort geding dat Hilckmann tegen de gemeente heeft gevoerd.

Voorgeschiedenis

Tussen Hilckmann en de gemeente bestaat een geschil over het door de gemeente betaalde bedrag van 21 miljoen euro aan Hilckmann. Dat bedrag moest door Hilckmann worden gebruikt voor verplaatsing van het bedrijf. Een half jaar na de ontvangst van dit bedrag besloot Hilckmann de ondernemingen te staken en dus niet te verplaatsen. De gemeente wil onder andere achterhalen wat er met de 21 miljoen is gebeurd. Volgens Hilckmann is dit bedrag gebruikt voor de lopende exploitatie tot aan de staking van de bedrijven. In een eerder vonnis van 28 april 2016 had de voorzieningenrechter Hilckmann veroordeeld om met stukken, waaronder bankrekeningafschriften, aan te tonen dat en globaal hoe een bedrag van circa 11 miljoen euro (een gedeelte van de 21 miljoen) voor de lopende exploitatie was gebruikt, zodat uitgesloten is dat het geld een andere bestemming heeft gekregen en nog ergens op een rekening staat.

Nieuw kort geding

Volgens de gemeente heeft Hilckmann niet aan deze veroordeling voldaan en zij eist daarom voor ruim 2 miljoen euro aan dwangsommen. Hilckmann is van mening dat zij wel aan het vonnis heeft voldaan en vorderde daarom een verbod om dwangsommen te innen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Hilckmann met de stukken die Hilckmann aan de gemeente heeft verstrekt, wel voldoende globaal heeft aangetoond dat het bedrag van 11 miljoen euro voor de lopende exploitatie is gebruikt. Uit die stukken blijkt dat het gehele bedrag op de betaalrekening van Slachthuis Nijmegen is gestort en dat vanaf die rekening telkens ingekochte varkens en runderen, salarissen en overige crediteuren zijn betaald. Hilckmann is daarom geen dwangsommen verschuldigd wegens het niet naleven van het eerdere vonnis.

Rondpompen van geld

De gemeente probeert sinds februari 2016 conservatoir beslag te leggen bij Hilckmann. Zo probeert zij een bedrag veilig te stellen, voor het geval dat de vordering van de gemeente in de bodemprocedure tot terugbetaling van  21 miljoen euro zou worden toegewezen. Tot op heden is het de gemeente niet gelukt substantiële vermogensbestanddelen van Hilckmann veilig te stellen. Gebleken is dat Hilckmann substantiële bedragen ‘rondpompt’, zoals Hilckmann zelf zegt, van de ene rekening naar de andere om te voorkomen dat het geld door beslaglegging wordt getroffen. Daarom heeft de gemeente gevorderd dat Hilckmann moet opgeven over welke binnenlandse en buitenlandse vermogensbestanddelen zij beschikt, zodat de gemeente daarop conservatoir beslag kan leggen in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure waarin de zitting in februari zal plaatsvinden. De voorzieningenrechter overweegt dat in het algemeen een schuldenaar niet verplicht is inlichtingen te verschaffen aan een schuldeiser om die schuldeiser in staat te stellen conservatoir beslag te leggen. In dit geval is het anders omdat Hilckmann bewust grote bedragen is gaan ‘rondpompen’ om  beslaglegging door de gemeente te voorkomen, met de bedoeling van dat geld andere schuldeisers te betalen. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit onrechtmatig is tegenover de gemeente omdat er voor de gemeente dan waarschijnlijk geen geld meer beschikbaar is, als zij gelijk zou krijgen in de bodemprocedure. Hilckmann is daarom veroordeeld binnen 3 dagen aan de gemeente opgave te doen van al haar binnen- en buitenlandse vermogensbestanddelen op straffe van een dwangsom.

 

Uitspraken