Laden...

Geen straf voor agent die wapenstok gebruikte tijdens aanhouding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Geen straf voor agent die wapenstok gebruikte tijdens aanhouding
Arnhem, 01 juli 2020

De rechtbank legt geen straf op aan een politieagent die tijdens een aanhouding geweld heeft toegepast. Volgens de rechtbank maakte de agent zich wel schuldig aan mishandeling tijdens deze aanhouding, maar is hij daar niet strafbaar voor. Daarnaast spreekt de rechtbank de agent vrij voor het opmaken van een vals proces-verbaal.  

Op 7 februari 2019 had de agent nachtdienst. Tijdens deze dienst wilde de agent een man aanhouden en gaf het bevel zijn handen omhoog te doen. Toen de man dat volgens hem niet deed, voelde de agent zich genoodzaakt om zijn wapenstok te gebruiken.

De agent meldde direct dat hij geweld had gebruikt bij de aanhouding van de man en schreef zijn bevindingen op in een proces-verbaal.

Andere beleving

Op camerabeelden was te zien dat de man zijn handen wel omhoog deed. De agent verklaarde dat hij pas op de beelden zag dat de man aan zijn bevel voldeed en zijn handen omhoog deed. Volgens de agent beleefde hij het anders door de omstandigheden waarin hij verkeerde. Ter ondersteuning van zijn verklaring schakelde de agent een onafhankelijke deskundige in.

Vervolging

De officier van justitie gelooft het verhaal van de agent niet en gaat er vanuit dat hij heeft gelogen. Hij eiste daarom een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf.

Oordeel rechtbank

Volgens de rechtbank staat vast dat de agent tijdens de aanhouding geweld heeft gebruikt. Hij sloeg de man drie keer met een wapenstok. Uit de beelden blijkt dat de man voldeed aan het bevel van de agent om zijn armen omhoog te doen en zich verder ook niet verzette. De agent had daarom het geweld niet mogen gebruiken bij deze aanhouding. Het toegepaste geweld was dus feitelijk gezien niet gerechtvaardigd, waardoor hij schuldig is aan mishandeling.
De vraag is vervolgens of de agent voor dit strafbare feit ook een strafbare dader is. De rechtbank vindt van niet. De rechtbank gaat uit van de verklaring van de agent en gelooft dat hij een verkeerde waarneming heeft gedaan. Daarbij vindt de rechtbank het volgende van belang:

• De aanhouding was ’s nachts, onder stressvolle omstandigheden. De agent was gescheiden van zijn collega en de aan te houden man was eerder die nacht agressief richting de politie. De deskundige geeft aan dat de combinatie van slecht zicht en stressvolle omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat de agent het niet goed heeft waargenomen.

• De camera die weergeven wat er daadwerkelijk is gebeurd zijn gemaakt met een infraroodcamera. Deze beelden geven mogelijk een vertekend beeld van wat de agent heeft kunnen zien in de donkere steeg.  

De rechtbank gelooft daarom de agent dat hij dacht de aanhouding volgens de regels heeft verricht. De rechtbank legt daarom geen straf op voor de mishandeling. De rechtbank gelooft ook dat de agent in zijn proces-verbaal heeft opgeschreven wat hij dacht dat er gebeurd was. De agent heeft dus niet doelbewust gelogen en daarom spreekt de rechtbank hem vrij van meineed.

Uitspraken