Laden...

Gemeente Apeldoorn mag maatregelen treffen rondom wegrestaurant in Beekbergen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gemeente Apeldoorn mag maatregelen treffen rondom wegrestaurant in Beekbergen
Arnhem, 21 juni 2023

De gemeente Apeldoorn mag het parkeren van vrachtwagens rondom een wegrestaurant in Beekbergen – op plekken die buiten de bestemming vallen – fysiek onmogelijk maken. Volgens de voorzieningenrechter is de informatieve brief waarin de gemeente toelicht waarom zij het parkeren fysiek onmogelijk maakt geen besluit. Daarom is de voorzieningenrechter niet bevoegd om in deze zaak een oordeel te vellen.   

Illustratieve afbeelding

Het wegrestaurant uit Beekbergen richt zich met name op vrachtwagenchauffeurs, die ter plaatse kunnen douchen en eten. Ten behoeve van de bedrijfsvoering van het restaurant zijn de afgelopen jaren extra parkeerplaatsen aangelegd. Voor een deel gebeurde dit in de vorm van langs-parkeervakken direct naast de weg op enkele omringende wegen. Ook worden het halfverharde terrein tussen de parkeerplaats voor het restaurant en de oprit met de snelweg voor vrachtwagen-parkeren gebruikt. Omwonenden ervaarden een toenemende mate van overlast als gevolg van de geparkeerde vrachtwagens en dienden klachten in.

Parkeren fysiek onmogelijk gemaakt

Het parkeren op het halfverharde terrein en het vrachtwagen-parkeren op enkele vakken langs de wegen is in strijd het geldende bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn - waar Beekbergen onder valt – kondigde  aan dat het parkeren van vrachtwagens op het halfverharde terrein tot 1 januari 2028 wordt gedoogd. Vanaf 1 juni 2023 gaat de gemeente het parkeren van vrachtwagens langs Groot Panorama, Krimweg/Oude Arnhemseweg - voor zover dit gebeurt buiten de bestemming 'verkeersdoeleinden' - en de ventweg fysiek onmogelijk maken.

Het wegrestaurant vroeg aan de voorzieningenrechter het besluit van het college - om het parkeren fysiek onmogelijk te maken - te schorsen.

Informatieve brief is geen besluit

De voorzieningenrechter is alleen bevoegd als het gaat om besluiten zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. De voorzieningenrechter vindt dat de brief moet worden aangemerkt als een informatieve brief. In deze brief licht de gemeente toe welke maatregelen ze - op haar eigen grond - zal treffen en waarom dat het geval is. Een dergelijke informatieve brief is geen besluit en hier kan daarom niet bij de bestuursrechter tegen op worden gekomen. Dit is ook het standpunt van de gemeente. Het bezwaarschrift zal daarom naar verwachting niet-ontvankelijk worden verklaard. Ondanks dat de voorzieningenrechter begrijpt dat dit feitelijke handelen door de gemeente voor verzoekster grote gevolgen kan hebben, bestaat dan ook geen ruimte voor het treffen van een voorlopige voorziening. 

Uitspraken