Laden...

Gemeente Barneveld mag onzichtbaar gemaakte informatie niet gebruiken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gemeente Barneveld mag onzichtbaar gemaakte informatie niet gebruiken
Arnhem, 30 april 2019

De gemeente Barneveld mag geen gebruik maken van de informatie die door eisers, een grondverwerkingsbedrijf, in een e-mailbericht aan de gemeente onzichtbaar is gemaakt. Dat bepaalde de kortgedingrechter. Volgens de kortgedingrechter heeft het grondverwerkingsbedrijf deze informatie bewust onzichtbaar gemaakt. Daaruit moest de gemeente afleiden dat zij deze informatie niet aan haar wilde verstrekken.

Tussen de partijen speelt een geschil over de kwaliteit van een partij zand die het bedrijf heeft ingenomen en gereinigd. Vervolgens hebben zij deze partij weer aan de gemeente geleverd. De gemeente vermoedt dat in het zand nog verontreiniging zit. De gemeente vroeg het bedrijf daarom om informatie over de herkomst van de partij zand. De advocaat van het bedrijf verstrekte uiteindelijk via een e-mailbericht aan de gemeente informatie over de partij zand. De advocaat van het bedrijf maakte bepaalde informatie in de bijlagen bij het e-mailbericht onzichtbaar door toepassing van witte vlakjes. Vervolgens kreeg de gemeente toch de beschikking over die onzichtbaar gemaakte informatie. Volgens de gemeente konden de witte vlakjes gemakkelijk weggehaald worden. De gemeente gaf dat ook bij het bedrijf aan.

De eis

Volgens het grondverwerkingsbedrijf had de gemeente geen recht om over de betreffende informatie te beschikken. Het bedrijf wilde ook voorkomen dat er nog meer negatieve publiciteit zou ontstaan. In het verleden werd het bedrijf er in de media van beschuldigd dat zij vervuild zand leverde aan de gemeente. Deze beschuldiging is volgens het bedrijf onterecht. Het bedrijf eiste daarom in dit kort geding dat de gemeente de onzichtbaar gemaakte informatie op geen enkele manier mocht gebruiken.

Gemeente mag informatie niet gebruiken

Volgens de kortgedingrechter mag de gemeente geen kennis nemen van de door eisers onzichtbaar gemaakte informatie. Ook mogen zij die informatie niet gebruiken. Het bedrijf heeft de informatie in het e-mailbericht aan de gemeente onzichtbaar gemaakt. Daaruit moest de gemeente afleiden dat zij de informatie niet aan haar wilden verstrekken. Ook al hadden eisers daarover eerder mogelijk een ander standpunt ingenomen of onduidelijkheid laten bestaan. Het bedrijf gaf geen toestemming voor het gebruik van deze informatie door de gemeente.

Publiekrechtelijke regeling

Verder heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt aan welke publiekrechtelijke regeling  zij de bevoegdheid kan ontlenen om de informatie te eisen bij het bedrijf. De gemeente verklaarde tijdens de zitting dat zij dat al lange tijd onderzoekt, maar nog geen antwoord op die vraag heeft.

Geen sprake van verontreinigingen

Daarnaast oordeelde de kortgedingrechter dat het belang van de gemeente bij het verkrijgen van de informatie minder zwaar weegt tegenover het belang van het bedrijf. Uit de rapporten van 2 keuringsinstanties bleek niet dat er aanwijzingen zijn dat het zand verontreinigingen vertoont boven de interventiewaarde. Een interventiewaarde is een waarde die aangeeft dat het zand verplicht gereinigd moet worden. Daarnaast heeft de gemeente op geen enkele manier aangetoond dat in de partij zand mogelijk nog verontreinigingen met andere stoffen zitten dan waarop de partij zand is gekeurd.

Uitspraken